Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Itaia 21:1-17

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te taeka n ekaanako rereuan taari (1-10)

    • Teimatoa n tei i aon te taua n tantani (8)

    • “E a bwaka Baburon!” (9)

  • Ekakinakoan Ruma ao te rereua ae aoraoi (11-17)

    • “Te tia tantani, tera taekan te tairiki?” (11)

21  E kangai te taeka n ekaanako rereuan taari:*+ E a roko n ai aron te angibuaka ae kare i maiaki,Man te rereua, man te aba ae kakamaaku.+   I tuangaki te miitara ae kakamaaku, ae kangai: E a kamwanea te aba te tia mwamwanaa te aba. Ao e a kakamauna te tia kamauna te aba. Waerake ngkoe ae Eram! Otabwaninia, ngkoe ae Miria!+ N na katoki ikenrawa ni kabane ake e karikii neiei.+   Anne bukina ae I a rangi ni korakai iai ni maraki.*+ E a taonainako te marakiN aron aririn te aine ae nangi bung. I a rangi n rawawata ao I a aki kona n ongo,Ao I a rangi n aki rau ao I a aki kona n noraaba.   E tabeaianga nanou. I ruru n te maakunrang. Ao I a ruru n te airoo are I kakariariaa.   Katauraoa te taibora ao bairei kaintekateka! Amwarake ao moi!+ Teirake ngkami tooka, ao kabira te otanga!*   Bwa e kangai ana taeka Iehova nakoiu: “Naako, katea te tia tantani ni nnena ao tuangnga bwa e na taekina te bwai ae e noria.”   Ao e nora te kaa ni buaka tewaana ae katikitikaki irouia aoti aika uoman,Ao te kaa ni buaka tewaana ae katikitikaki irouia taongki,Ao te kaa ni buaka tewaana ae katikitikaki irouia kamero. E karaua raoi ni mataku ao e iaiangoia raoi.   Imwina ao e a takarua n ai aron te raian ni kangai: “Iehova, I teimatoa n tei n te ngaina i aon te taua n tantani,Ao I tei n au tabo n tantani ni katoa tairiki.+   Nora te bwai ae e a roko: Mwaane aika toka i aon te kaa ni buaka tewaana ae katikitikaki irouia aoti aika uoman!”+ Ao e taetae teuaei ni kangai: “E a bwaka neiei! E a bwaka Baburon!+ E a tia teuaei ni kamaeinikuni i aontano atuan neiei aika bouannanti aika kaaraki!”+ 10  Ngkami aika au aomata ake a a tia ni kaakaki kunimi n ai aron te uita,Aika uaan* au tabo ni kaaki kun ni uita,+I a tia n tuangingkami te bwai are I ongo mairoun Iehova ae Atuaia taanga ni buaka,* ae Atuan Iteraera. 11  Te taeka n ekaanako Ruma:* E takarua nakoiu temanna mai Teira+ ni kangai: “Te tia tantani, tera taekan te tairiki? Te tia tantani, tera taekan te tairiki?” 12  E taku te tia tantani: “E a roko te moaningabong, ao te tairiki naba. Ngkana ko kan titiraki ao titiraki. Kam a manga oki!” 13  E kangai te taeka n ekaanako te rereua ae aoraoi: Ao ngkami aika taani mwamwananga mai Tetan,*+Kam na tiku n te tairiki n te buakonikai n te rereua ae aoraoi. 14  Uota te ran ni butimwaea iai ane e bora n taka,Ngkami aika kaain te aba ae Teema,+Ao uota te kariki ibukin ane e birinako. 15  Bwa a birinako man taiani kabaang, man te kabaang ae buutaki mani kauna,Man te kainikatebe ae kabwaouaaki, ao man te boo ni buaka ae korakora. 16  Bwa e kangai ana taeka Iehova nakoiu: “I nanon teuana te ririki, ae ai aron ana ririki te tia mwakuri ae kabooaki ana mwakuri,* ao e na roko n tokina tamaroani Keta+ ni kabane. 17  E na karako nikiraia taani katebe aika taani buaka mai Keta, bwa e a tia n taekinna Iehova ae Atuan Iteraera.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

N taraana e kaineti nakon aononi Baburon rimoa.
Ebera, “a a onrake bebeeu n te maraki.”
Ke, “kabiria n te bwaa.”
Ebera, “te mwaane ae natin.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ae nanona, “Kainabwabu.”
Taani mwamwananga ma aia man aika bati.
Ke, “e na karauaki ni warekaki n aron ae e karaoia te tia mwakuri ae kabooaki ana mwakuri,” ae taekan i nanon teuana raoi te ririki.