Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Iotua 20:1-9

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Kaawa ni kamanomano (1-9)

20  E taku ngkanne Iehova nakon Iotua:  “Tuangia tibun Iteraera ni kangai, ‘Rinei ami kaawa ni kamanomano+ ake I taekin taekaia ngkoa nakoimi rinanoni Mote,  bwa e aonga ni birinako nako iai te tia tiriaomata ae kamatea te aomata* n tiaki nanona ke n te aro ae karina n riki.* Ao a na riki bwa taabo ni kamanomano ibukimi mairoun te tia irantangaa te raraa.+  E riai ni birinako nakon teuana mai buakoni kaawa aikai+ ao n tei i rarikini mataroan oon te kaawa,+ ao ni kaota arona i mataia unimwaanen te kaawa anne. Ao a na butimwaeia ni karinna n te kaawa ma n anganna ana tabo, ao e na maeka i rarikia.  Ngkana e kaeaki iroun te tia irantangaa te raraa, ao a aki riai unimwaane n anga te tia tiriaomata anne nako nanoni baina, bwa e kamatea raona n aomata n te aro ae karina n riki,* ao e bon aki riribaia mai mwaina.+  E na maeka n te kaawa anne ni karokoa ae e kaetaki taekana i matan te botaki n aomata,+ ao e na tiku ikanne ni karokoa maten te ibonga ae rietata*+ are taua te nakoa n te tai anne. Imwina ao e a kona te tia tiriaomata n okira te kaawa are e birinako mai iai, ao e a kona n rin n ana kaawa ao n ana auti.’”+  Mangaia are a katabua* Keteti+ are i Kariraia are n aonon Nabetari ae maungaunga, Tekem+ are n aonon Eberaim ae maungaunga, ao Kiriataareba+ ae taekan Eberon, n aonon Iuta ae maungaunga.  Ao n aonon te Ioretan i mainikun Ieriko, a rinea Betera+ are n te rereua n te tabo ae aoraoi* man te baronga are Reuben, Ramota+ are i Kireata man te baronga are Kata, ao Koran+ are i Batian man te baronga are Manate.+  Boni kaawa aikai aika rineaki ibukia tibun Iteraera ni kabane ao ibukia aomata aika maeka n iruwa i buakoia, bwa e aonga ni kona ni birinako nako iai ane e kamatea te aomata* n tiaki nanona,+ ao n aki mate ni bain te tia irantangaa te raraa, imwain ae e kaetaki taekana i matan te botaki n aomata.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “e aki ataia.”
Ke, “e aki ataia.”
Nora Nanon Taeka, “Ibonga ae rietata.”
Ke, “a kaokoroa.”
Ke, “te aba ae rietata ae aoraoi.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.