Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Iotua 18:1-28

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E tibwaaki nikiran te aba i Tiro (1-10)

  • Tibwangani Beniamin (11-28)

18  Ao a ikotaki i Tiro te botaki n aomata aika tibun Iteraera,+ ao a katea te umwa ni botaki ikekei,+ ngkai e a taenikai te aba anne i mataia.+  Ma iai riki nikiran aia baronga tibun Iteraera aika itiua aika a tuai n reke tibwangaia.  Mangaia are e taku Iotua nakoia tibun Iteraera: “Maanra riki ngkami n iremwe n nako n abana te aba are e anganingkami Iehova ae Atuaia ami bakatibu?+  Karekeia nakoiu mwaane aika kaka teniman man te baronga teuana ma teuana, ao a riai n nako ao n nakonako ni kabutaa te aba ma ni karaoa mwaben te aba, ni kaineti ma tibwangaia. Ao imwina a riai n okirai.  A riai n tibwatibwaia i marenaia nakon taian tibwa aika itiua.+ E na tiku Iuta n ana aono are i maiaki,+ ao a na tiku tibun Ioteba n aia aono are i meang.+  Ma ngkami kam na karaoa mwaben te aba ao tibwaia nakon taian tibwa aika itiua, ao uotii n nakomai nakoiu, ao N na ukoukora te kanikina* ibukimi ikai mairoun Iehova ae Atuara.+  Ma akea tibwaia tibun Rewi i buakomi,+ ibukina bwa bon tibwangaia te nakoa n ibonga* are mairoun Iehova,+ ao Kata ma Reuben ao te itera ni baronga are Manate,+ a a tia n anaa tibwangaia n iteran te Ioretan are mai mainiku, are e angania Mote are ana toro Iehova.”  A katauraoiia ngkanne mwaane akekei bwa a na nako ao e tua Iotua nakoia te koraki ake a na karaoa mwaben te aba ni kangai: “Naako ao nakonako ni kabutaa te aba ao karaoa mwaben te aba ao manga okirai, ao N na ukoukora te kanikina ibukimi ikai mairoun Iehova i Tiro.”+  Ao a nako mwaane akekei ao a mwamwananga ni kabutaa te aba ao a karaoi mwabeni kaawa ao n tibwaia nakon taian tibwa aika itiua, ao a taua mwina n te boki. Imwin anne ao a okira Iotua n te kaembwa i Tiro. 10  E ukoukora te kanikina Iotua ibukia i Tiro mairoun Iehova.+ E tibwatibwaa te aba ikanne Iotua nakoia tibun Iteraera, ni kaineti ma tibwaia nako.+ 11  Ao e reke te kanikina mairoun te Atua ibukin te baronga ae Beniamin n aia utu nako, ao aia aono are reke n te kanikina e mena i marenaia tibun Iuta+ ao tibun Ioteba.+ 12  E moa tiaia are n te itera are mai meang man te Ioretan, ao e waerake te tia nakon rabeen Ieriko+ mai meang ao e waerake nakon te maunga nako maeao, ao e rokoroko n te rereua ae Betaawen.+ 13  Ao e reitinako te tia mai ikanne nako Ruti i maiakin rabeen Ruti, ae taekani Betaera,+ ao e ruo rikaaki te tia nako Atarotaata+ i aon te maunga are i maiakini Betaoron are mai Nano.+ 14  Ao e rokoroko te tia n te itera are mai maeao, ao e rairaki nako maiaki man te maunga are kaitaraa Betaoron nako maiaki, ao e toki i Kiriatabaara, ae taekani Kiriataearim,+ ae ana kaawa Iuta. Anne bon te itera are mai maeao. 15  Te itera are mai maiaki boni mai taboni Kiriataearim ao e reitinako te tia nako maeao, ao e nakon te koburake n ran ae Nebetoa.+ 16  E ruo rikaaki te tia nako tabon te maunga are kaitaraa ana Mwarua Natin Innom,+ are n te Mwarua ae Rebaim+ nako meang, ao e ruo rikaaki nakon te Mwarua ae Innom nakon aia rabee I-Iebuti+ mai maiaki, ao e nako Enrokera.+ 17  Ao e rokoroko i meang ao e reitinako nako Entemeti ao nako Kerirota, are i moan te kawai n ararakea Atummim,+ ao e ruo rikaaki nakon ana atibu+ Bokan+ are tibun Reuben. 18  Ao e reitinako nakon te rabee are mai meang are i moan te Arabaa* ao e ruo rikaaki nakon te Arabaa. 19  Ao e reitinako te tia nakon rabeen Betaokera+ are mai meang, ao e toki te tia n te mwanoku are mai meang are n te Nama ae Taari,*+ n tokin te Ioretan mai maiaki. Anne bon te tia mai maiaki. 20  Ao e riki te Ioretan bwa tiana man te itera are mai mainiku. Anne bon tibwangaia kanoani Beniamin n aia utu nako, ni kaineti ma tiana nako n iterana ni kabane. 21  Ao ana kaawa te baronga ae Beniamin n aia utu nako bon: Ieriko, Betaokera, Emekatiti, 22  Betarabaa,+ Temeraim, Betaera,+ 23  Awim, Biira, Obera, 24  Kebaraammoni, Obenai, ao Keeba.+ Boni kaawa aika 12 ma taabo ni maeka ake iai. 25  Kibeon,+ Rama, Beerota, 26  Mitibe, Kebira, Motia, 27  Rekem, Irebeera, Tarara, 28  Tieraa,+ Aereba, Iebuti, ae taekan Ierutarem,+ Kibea,+ ao Kiriata, boni kaawa aika 14 ma taabo ni maeka ake iai. Anne bon tibwangaia kanoani Beniamin n aia utu nako.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

A kabongana te aro teuana are e kona iai te Atua ni kaotia bwa tera nanona ni kaineti ma te bwai anne.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “te rereua ae aoraoi.”
Ae taekan Taari ae Mate.