Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Iotua 14:1-15

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Tibwaan te aba i maeaon te Ioretan (1-5)

  • Tibwangani Kareba Eberon (6-15)

14  Ao anne tibwangaia tibun Iteraera are a karekea n te aba ae Kanaan, are a anganaki bwa a na bwaibwai iai iroun Ereata are te ibonga,* ao Iotua are natin Nun, ao mataniwi n aia baronga tibun Iteraera.+  E reke tibwangaia rinanon te kanikina* mairoun te Atua,+ n aron are e tua Iehova rinanoni Mote ibukini baronga ake ruaiwa ma te iterana.+  E a tia Mote n angania tibwangaia baronga ake uoua ma te iterana n iteran te Ioretan are te iterana,*+ ao e aki anga te tibwanga teuana nako buakoia tibun Rewi.+  A iangoaki kanoan Ioteba bwa baronga aika uoua,+ are Manate ao Eberaim,+ ao a aki anga te tibwanga teuana n te aba nakoia tibun Rewi, ma tii kaawa+ ake a na maeka iai, ao aia tawaana ibukin aia nanai ni man ma aia bwai.+  Mangaia are a tibwatibwaa te aba tibun Iteraera n aron are e tua Iehova nakoni Mote.  A kawara ngkanne Iotua mwaane aika tibun Iuta i Kirekara,+ ao e taku nakoina Kareba+ are natin Iebunne are te Kenitaite: “Ko ataa raoi te baere e taekinna Iehova+ nakoni Mote are ana aomata te Atua ae koaua,+ ibukiu ao ibukim i Katetibaanea.+  Bon 40 au ririki ngke e kamwanangaai Mote are ana toro Iehova nako Katetibaanea, bwa N na karaba n tuoa te aba,+ ao I oki ma te rongorongo ae eti raoi.*+  E ngae ngke a kabwarai nanoia* aomata naake tariu ake raou ni mwananga, ma I irira Iehova ae Atuau ma nanou ni kabane.*+  E taetae n tuea n te bong arei Mote ni kangai: ‘E na riki te aba are e nakonako iai waem bwa tibwangam ae teimatoa ma natim, ibukina bwa ko irira Iehova ae Atuau ma nanom ni kabane.’+ 10  Ao e a tia ni kateimatoa maiuu Iehova+ i nanon ririki aika 45 aikai n aron are e beritanna,+ man te tai are e karaoa iai te berita aei Iehova nakoni Mote, ngke a nakonako tibun Iteraera n te rereua.+ Bon iai naba ngai n te bong aei, ao ai 85 au ririki. 11  Ao n te bong aei, ao I boni korakora naba n aron are n te bong are e kamwanangaai iai Mote. Bon titeboo korakorau ae ngkai ma are ngkekei, ibukin te buaka ke mwakuri riki tabeua. 12  Mangaia ae anganai te aono ae maungaunga aei are e beritanna Iehova n te bong arei. E ngae ngke ko ongo n te bong arei bwa iai taian Anakim+ ikekei ma kaawa aika korakora aika nonoaki,+ ma e na boni* memena irou Iehova,+ ao N na kakioianako,* n aron are e beritanna Iehova.”+ 13  Mangaia are e taetae Iotua ni kakabwaiaa Kareba are natin Iebunne, ao e anganna Eberon bwa tibwangana.+ 14  Anne bukina ae Eberon bon tibwangani Kareba are natin Iebunne are te Kenitaite ni karokoa te bong aei, ibukina bwa e irira Iehova ae Atuan Iteraera ma nanona ni kabane.+ 15  Aran Eberon mai mwaina boni Kiriataareba+ (Areba bon te mwaane ae kakannato i buakoia taian Anakim). Ao e a motirawa te aba arei man te buaka.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
A kabongana te aro teuana are e kona iai te Atua ni kaotia bwa tera nanona ni kaineti ma te bwai anne.
Ae taekan te itera are mai mainiku.
Ebera, “ma te taeka ae ai aron nanou.”
Ebera, “kairi nanoia aomata bwa a na ran.”
Ebera, “kororaoi; tabwanin raoi.”
Ke, “n taraana e.”
Ke, “taua aia tabo.”