Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Iotua 13:1-33

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Aaba aika tuai ni kataenikaiaki (1-7)

  • Tibwaan te aba i mainikun te Ioretan (8-14)

  • Tibwangan Reuben (15-23)

  • Tibwangani Kata (24-28)

  • Tibwangani Manate i mainiku (29-32)

  • Iehova bon tibwangaia tibun Rewi (33)

13  Ao e a kara Iotua ao e a bunginako ana ririki.+ Mangaia are e taku Iehova nakoina: “Ko a kara ao e a bunginako am ririki, ma a bati nikiran aaba aika tiku n tuai n abanaki.*  Aio te aba ae tiku:+ aia aono ni kabane I-Biritia ao I-Keturi+ ni kabane  (ni moa mani mwaangan te Naire* are i mainikun* Aikubita ni karokoa tian Ekiron nako meang, are e tataekinaki ngkoa bwa aia aono tibuni Kanaan),+ n ikotaki ma aia aono tooka aika niman aika I-Biritia,+ aika I-Kaata, I-Atoto,+ I-Atikeron,+ I-Kate,+ ao I-Ekiron,+ are aia aono taian Awim+  nako maiaki, abaia tibuni Kanaan ni kabutaa, Meara are abaia I-Titon+ ni karokoa Abeki, ni karokoa tiaia taian Amoraite,  abaia I-Kebara+ ao Rebanon ni kabutaa are mai mainiku, ni moa mai Baarakata are i nanoaan te Maunga ae Oman ni karokoa Reboamata,*+  kaain te aono ae maungaunga ni kabane, mai Rebanon+ nako Mitirebotamaim,+ ao I-Titon ni kabane.+ N na kakioianako* mai mwaia tibun Iteraera.+ Ma ko na tii tibwaia nakoia tibun Iteraera bwa tibwangaia, n aron are I tua nakoim.+  Ao ko riai n tibwatibwaa te aba aei bwa tibwangaia baronga ake ruaiwa ao te itera ni baronga are Manate.”+  Te itera ni baronga are teuana, tibun Reuben, ao tibuni Kata, a anaa tibwangaia are e angania Mote n iteran te Ioretan are mai mainiku, n aron are e angania Mote are ana toro Iehova:+  mai Aroera+ are i mataniwin te Mwarua ae Arenon, ao te kaawa are i nukan te mwarua,+ ao te tabo ae aoraoi* ni kabutaa ae Meteba ni karokoa Ribon, 10  ao ana kaawa ni kabane Taion are aia Uea taian Amoraite, are e tautaeka i Etiibon, ni karokoa tiaia tibun Ammon,+ 11  ao Kireata naba ao aia aono I-Keturi ao I-Maakata,+ ao te Maunga ae Oman ni kabutaa, ao Batian+ ni kabutaa ni karokoa Tareka,+ 12  ao aaba ni kabane ake e tautaekan Oka i Batian, are e tautaeka i Atitarota ao i Eterei. (Boni ngaia kabanean nikiraia taian Rebaim.)+ E kataenikaiia naakai Mote ao e kakioianako.*+ 13  Ma tibun Iteraera a aki kakioianako*+ I-Keturi ao I-Maakata, bwa a maeka kaaini Keturi ao kaaini Maakata i buakoia tibun Iteraera ni karokoa te bong aei. 14  Bon tii aia baronga tibun Rewi ae e aki angania tibwangaia.+ Bon tibwangaia karea aika kareanaki n te ai nakon Iehova ae Atuan Iteraera,+ n aron are e beritanna nakoia.+ 15  Ao Mote e angan aia baronga tibun Reuben tibwangaia n aia utu nako, 16  ao e moa aia aono mai Aroera are i mataniwin te Mwarua ae Arenon, ao te kaawa are i nukan te mwarua, ao te tabo ae aoraoi ni kabutaa are i rarikini Meteba, 17  Etiibon ma kaawana nako+ ake n te tabo ae aoraoi, Ribon, Bamotabaara, Betabaarameon,+ 18  Iaati,+ Ketemota,+ Mebaata,+ 19  Kiriataim, Tibema,+ Teretatiaa are i aoni maungan te mwarua,* 20  Betabeore, rabeen nako Bitika,+ Betaietimota,+ 21  kaawa ni kabane ake n te tabo ae aoraoi, ao aaba ni kabane ake e tautaekan Taion are aia Uea taian Amoraite, are e tautaeka i Etiibon.+ E kataenikaia teuaei Mote+ ma mataniwini Mirian aika Ewi, Rekem, Tura, Uura, ao Reba,+ ao ana aomata Taion ake tooka* ake a maeka n te aba. 22  A kamatea n te kabaang Baraam+ are natini Beora are te tia kaiwa,+ tibun Iteraera, n ikotaki ma te koraki ake nikirana ake a kamateaki. 23  Tiaia tibun Reuben bon te Ioretan, ao te aono aei bon tibwangaia tibun Reuben n aia utu nako, ma kaawa ao taabo ni maeka ake iai. 24  Irarikin anne ao e anga te tibwanga Mote nakon te baronga are Kata, ake tibuni Kata n aia utu nako, 25  ao aia aono bon Iatera+ ma kaawani Kireata ni kabane ao iteran abaia tibun Ammon+ ni karokoa Aroera, are kaitaraa Rabaa,+ 26  ao mai Etiibon+ nako Ramatamitibe ao Betonim, ao mai Maanaim+ nakon tian Tebira, 27  ao n te mwarua* boni Betaaram, Betanimra,+ Tukota,+ ao Taabon, ake nikiran aaba ake e tautaekan Taion are Uean Etiibon,+ ao te Ioretan bon tiana mai maiaki mai tabon Namani Kinnereta*+ mai mainikun te Ioretan. 28  Anne bon tibwangaia tibuni Kata n aia utu nako, ma kaawa ao taabo ni maeka ake iai. 29  Irarikina ao e anga te tibwanga Mote nakon te itera ni baronga are Manate, nakon te itera ni baronga are Manate n aia utu nako.+ 30  Ao e moa aia aono mai Maanaim+ ao e reke naba iai Batian ni kabutaa, ake aaba ni kabane ake e tautaekan Oka are Ueani Batian, ao ana kaawa Iaira ni kabane i Batian ake a mena iai umwanrianna,+ bon 60 te kaawa. 31  Ao iterani Kireata, ao Atitarota ma Eterei,+ ake kaawa ake e tautaekan Oka are ueani Batian, e nakoia natini Makira+ are natini Manate, e nakoia iteraia natini Makira mwaane, n aia utu nako. 32  Akanne bon tibwanga ake e angania Mote n rereuani Moaba ake a aoraoi n iteran te Ioretan are te iterana, i mainikun Ieriko.+ 33  Ma e aki angan aia baronga tibun Rewi te tibwanga teuana Mote.+ Bon tibwangaia Iehova ae Atuan Iteraera, n aron are e beritanna nakoia.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “ni kataenikaiaki.”
Ke, “mai Tiora.”
Ebera, “i moan.”
Ke, “te kawai n rin i Amata.”
Ke, “taua aia tabo.”
Ke, “te aba ae rietata ae aoraoi.”
Ke, “taua aia tabo.”
Ke, “taua aia tabo.”
Ke, “te tabo ae aoraoi ae mena n te mwarua.”
Ae taekaia ueea ake a mena i aan Taion.
Ke, “te tabo ae aoraoi ae mena n te mwarua.”
Ae taekan namani Kennetareta, ke Namani Kariraia