• 1

  • E kataia ni birinako Iona mairoun Iehova (1-3)

  • E karokoa te ang ae korakora Iehova (4-6)

  • E karika te kangaanga Iona (7-13)

  • E karenakoaki Iona i taari (14-16)

  • E ongaki Iona n te ika ae totoa (17)

 • 2

  • Ana tataro Iona mai nanon te ika (1-9)

  • E mumutaaki Iona i aon te aba (10)

 • 3

  • E ongeaba Iona ao e nako Ninewe (1-4)

  • A rairannano kaain Ninewe n ana taeka Iona (5-9)

  • E iangoia te Atua bwa e na aki kamauna Ninewe (10)

 • 4

  • E un Iona ao e kani mate (1-3)

  • E reireina Iona te nanoanga Iehova (4-11)

   • “E riai bwa ko na rangi n un?” (4)

   • Te reirei man te aroka ae te bangke (6-10)