Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Iobi 8:1-22

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana moani maroro Biretata (1-22)

    • E kaotia bwa a a tia ni bure natin Iobi (4)

    • ‘Ngkana ko itiaki, e na kamanoko te Atua’ (6)

    • E kaotia bwa Iobi e aki maaka te Atua (13)

8  E kaeka ngkanne ni kangai Biretata+ are tibun Tuua:+   “Ko na maanra riki n taetae n aron aei?+ Taeka aika nako mai wim bon te ang ae korakora!   Te koaua bwa e na kabwaoua te kaetitaeka ae riai te Atua,Ke e na kabwaoua te raoiroi Teuare Moan te Mwaaka?   Ngkana a a tia ni bure natim nakoina,Ao e kariaia bwa a na katuuaaeaki ibukin aia karitei,*   Ma ngkana ko bon ukoukora te Atua,+Ao ni bubutiia Teuare Moan te Mwaaka te akoaki,   Ao ngkana ko bon itiaki ma n raoiroi,+Ao e na mutiakiniko,*Ao ni kaokiko nakoni nnem ae riai.   Ao e ngae ngke e mangori arom n te moantai,Ma e na kakannato arom n te tai ae imwaim.+   Taiaoka titirakina te roro are mai mwaina,Ao mutiakini baike a kunei tamaia.+   Bwa ti a tibwa bungiaki ngkoananoa ao akea te bae ti ataia,Bwa ara bong i aon te aba kaanga ai aron te nuu. 10  Tiaki a na reireiniko,Ao n tuangko te baere a ataia?* 11  E na rikirake abwakin te aroka ae riiriki n te ran,* n te tabo ae akea iai te neinei? E na rikirake abwakin te maunei ngkana akea te ran? 12  Ngkai e tuai n raure ueena, ao e tuai ni kinikaki,Ma e na bon rai imwain aroka ake tabeua. 13  Anne tokia* aomata nako aika mwaninga taekan te Atua,Bwa e na mauna ana kantaninga te aomata ae aki maaka te Atua,* 14  Ae e matebuaka ana aki nanokokoraki,Ao e kai uruaki ana onimaki n aroni ngaon* ten takareau. 15  E na rara nakon ana auti, ma e na aki teimatoa n tei ana auti,E na kataia n taua, ma e na aki teimaan. 16  Bon te aroka ngaia ae aoi ae mena i aan te riringa,Ao a a riki bwebwena ni kabutaa te onnaroka.+ 17  A baerua wakaana n te bwariko n atibu,E kakaaea te auti i buakon atibu.* 18  Ma ngkana e taewakaaki* man ana tabo,Ao te tabo anne e na kakeaa ma ni kangai, ‘I tuai man noriko mai mwaina.’+ 19  Eng, anne arona ni bua,*+Ao ake tabeua a na bwebwerake man te tano. 20  E na bon aki kaaki taekaia te koraki aika kateimatoai etin aroia* te Atua,Ma e na aki naba boutokaiia* aomata aika buakaka, 21  Bwa e na kaona wim n te ngarengareAo riam n te tatakarua ni kimwareirei. 22  A na kunnikaiaki n te maamaa akana ribaiko,Ao e nang akea aia umwanrianna aomata aika buakaka.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “E kanakoia nako nanoni bain aia karitei.”
Ke, “e na teirake ibukim.”
Ebera, “Ao ni kaotinakoi taeka mai nanoia?”
Ebera, “babirati.” Te aroka ae riki n te neinei ao e kona ni beibeti kaina.
Ebera, “Ao ai aron naba kawaia.”
Ke, “te tia tannako man te koaua.”
Ebera, “ana auti.”
Ke, “E taraa te auti ae te atibu.”
Ke, “kabwautaki.”
Ke, “anne aroni kawaina ni bua.”
Ke, “akana akea kabuakakaaia.”
Ebera, “taui baia.”