Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Iobi 41:1-34

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kabwarabwaraa te Atua kamimin te Ribaietan (1-34)

41  “Ko kona n rawea te Ribaietan*+ ni mataun te ika,Ke n taua newena n te roobu?   Ko kona ni karina te roobu* ni bwangabwangani bwairina,Ke n ewara mwangaina n te matau?   E na kabatiaa ana onnon nakoim,Ke e na taetae ma te aamarau nakoim?   E na karaoa ana berita ma ngkoe,Bwa ko aonga ni karikia bwa am toro n uaa tokini maiuna?   Ko na takaakaro ma ngaia n aron ae kaanga te mannikiba? Ke ko na kabaea roona bwa a na takaakaro ma ngaia natim aine?   A na iokinibwai iai taani boobwai? A na tibwatibwaia i marenaia taan iokinibwai?   Ko na ewara kunna ni kainiwai*+ aika bati,Ke atuna ni kainiwai n akawa?   Kaaki baim i aona,Ao ane ko na uringa te buaka, ao ko na aki manga karaoia!   Bon akea manenan iangoan te tokanikai i aona,E a taonikonako* naba tii taraana. 10  Akea temanna ae ninikoria ni kaunna,Mangaia are antai ae kona n tei ni kaitaraai?+ 11  Antai ae e a tia n anganai moa te bwai teuana, ae e riai bwa N na anganna booni mwina?+ Au bwai bwaai ni kabane aika i aani karawa.+ 12  N na aki kainabwabu ibukini baina ma waena,Ke ibukini korakorana ma rabwatana ae kateaki raoi. 13  Antai ae e a tia ni kanakoa rabunan aona? Antai ae e na rin i nanoni wina ae uki? 14  Antai ae kona ni kauki ma te matoa mataroani wina?* A kakamaaku wina. 15  A rinan rikaaki inana i nukana,*Aika a kamatoaaki ni kanimwaki ni kabane. 16  A itenatena,N te aro ae akea naba te ea n rin i marenaia. 17  E toma teuana ma teuana,Ao a bane n nim ma n aki kona ni kamaenakoaki. 18  Ringongona e kaotinakoa te oota,Ao matana ai aron ootan tabwenani mainiku. 19  E otinako itiruan te iti mai nanoni wina,Ao a kibakibanako taian taukaro n ai. 20  E otinako te bubu mani bwangabwangani bwairina,Kaanga ai aroni nnen te ai ae kanaaki n taian uteute. 21  E kaurai taiani mwaakaro n ikeikena,Ao e otinako te ai mai nanoni wina. 22  E rangi ni korakora roroana,Ao e biribiri te maaku imwaina. 23  A bane n nim kunin birotona,Ao a aki kona ni koutaki, kaanga ai aron te biti. 24  E matoatoa buroona n ai aron te atibu,Eng, e matoatoa n ai aron te atibu ni kamantinti.* 25  Ngkana e teirake, ao a maakunrang naba aomata aika korakora,Ao e karika te buannano ngkana e kakammwakuri. 26  Akea te kabaang ae oreia ae e na tokanikai,Ke te kainiwai, te kai ni kareteke, ke kanoan te kainikatebe.+ 27  E taraa te biti bwa te uteute ae mwau,Ao te buraati bwa te kai ae mka. 28  E aki kona kanoan te kainikatebe ni kabirinakoa,Ao a bitaki taiani bana nakon uteute aika mwau ngkana a bakarereia. 29  E taraa te kai n oro bwa te uteute ae mwau,Ao e ngareakina kekeruaatain te koro. 30  Titeboo aana ma maibibi ni kaatibu aika kakang,Ao e aroria n te bokaboka, kaanga te kaa ni kaaki kun ni uita ae katikitikaki.+ 31  E kaburoa marawa n ai aron te ran i nanon te bwaata,Ao e kamarebua taari* n ai aron te kabira i nanon te bwaata. 32  A raneanea naoni kawaina imwina. Ao e na iangoia temanna bwa e iaia irani marawa. 33  Akea n ai arona n te aonnaba,Bon te man ae karikaki bwa e na akea maakuna. 34  E kamwataua taraaia maan aika kainikatonga ni kabane,Ao e uea i aoia maan aika tiritiri aika totoa.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Tao te korokorotaire.
Ebera, “arokan te neinei.”
Te bwai ae ai aron te kainiwai ae e kaitaraa buuki wina, kaanga ai aron te matau.
Ke, “kabwakako.”
Ebera, “ubuna.”
Ke tao, “Ana bwai ni kainikatonga inana aika rinan rikaaki.”
Ebera, “te atibu ni kamantinti are mai nano.”
Te taeka ae “taari” n te Taetae n Ebera, e kona naba n nanona te karaanga ae bubura.