Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Iobi 36:1-33

KABWARABWARAANI KANOANA

 • E kamoamoaa Eriu kakannaton te Atua (1-33)

  • A kabwaia aika ongeaba; a ribaaki aika aki maaka te Atua (11-13)

  • ‘Antai te tia reirei ae aron te Atua?’ (22)

  • E riai Iobi ni kamoamoaa te Atua (24)

  • “E kakannato riki te Atua nakon ae ti kona n ataia” (26)

  • E taua taekan te karau ao te iti (27-33)

36  E reitia ni kangai Eriu:   “Taotaona nanom teutana riki te tai ngkai I taetae,Bwa iai riki au taeka aika N na taekin n tei iai ibukin te Atua.   N na taetae ma te atatai n taekini baika I atai,Ao N na tataekinna bwa e raoiroi te tia Karaoai.+   Ni koauana, a aki kewe au taeka,Ao e mena i matam Teuare kororaoi ana atatai.+   E boni korakora te Atua+ ao e aki ribaa temanna,Ao e kakannato ni korakoran ana ataibwai.   E na aki kawakini maiuia akana buakaka,+Ma e anga te kaetitaeka ae riai nakoia akana karawawataaki.+   E aki kanakoa matana mairouia akana raoiroi,+E katekatekaia i aoni kaintokanuea i rarikia ueea,+ ao a karietataaki n aki toki.   Ma ngkana a kabaeaki n taurekereke,Ao a tauaki n roobu ni karawawata,   E kaotii nakoia baike a karaoi,Ao aia bure ake a reke man nanorietaia. 10  E kauki taningaia nakoni kaetakia,Ao e tuangia bwa a na rairakinako mani karaoan ae bure.+ 11  Ngkana a ongeaba ao n toro irouna,A na maiu i nanon aia bong nako ma te toronibwai,Ao a na kakukurei aia ririki.+ 12  Ma ngkana a aki ongeaba, a na mate n te kabaang,*+Ao ni mate n aki atatai. 13  A na kaikoa unia aomata aika aki maaka te Atua* i nanoia. A aki tang ni kani buokaki, e ngae ngke e kabaeia. 14  A* mate ngkai a bon ataei,+A kabanei maiuia i buakoia mwaanen te tembora aika kakabooaki ibukin te wene ni bure.+ 15  Ma e kamaiuia akana rawawata te Atua n aia tai ni karawawataaki,Ao e kauki taningaia ngkana a karawawataaki. 16  E kairikonako man te rawawatannano,+Nakon te tabo ae mwawaawa ae akea iai bwaai n tutuki,+Ao iai amwarake aika raraoi i aon am taibora bwa kabebetean nanom.+ 17  Ao ane ko na rauaki n te motikitaeka i aoia akana buakaka,+Ngkana e a karaoaki te motikitaeka ao e a kamatoaaki te kaetitaeka ae riai. 18  Ma taratara raoi bwa e na aki kairiko te un ae korakora nakoni karaoan ae iowawa,*+Ao tai kariaia bwa ko na tibanako ibukin te bwai ni kamaraato ae bubura. 19  E na kararoako man te rawawatannano tangim ni kani buokakiKe am kakorakora ae bati?+ 20  Tai kariariaa te tairiki,Are a na maunanako iai aomata man aia tabo. 21  Tarataraiko bwa ko na aki rairaki nakoni karaoan ae bure,N rinea aei n oneani mwin te karawawataaki.+ 22  Noria! E karietataaki te Atua ni mwaakana,Ai antai te tia reirei ae ai arona? 23  Antai ae kona ni kabuakakaa arona,+Ke ni kangai nakoina, ‘E bure te baere ko karaoia’?+ 24  Uringnga ni kamoamoaa ana mwakuri,+Ake a anenea taekana mwaane.+ 25  A a tia n noria botannaomata ni kabane,E tarataraia mai kiraroa te aomata ae mamate. 26  Eng, e kakannato riki te Atua nakon ae ti kona n ataia,+Ao mwaitin ana ririki e a riaon ae kona n iangoaki.*+ 27  E katikiirake timtim n ran,+Ao a bitaki man te buane nakon te karau, 28  Ao taian nang a kabwaroa,+Ao a kabwakaa i aon te botannaomata. 29  Iai ae e kona n ota n aron taakinan naang,Ao rebwen te baa man ana umwanrianna?+ 30  Nora arona n taakina ana iti*+ i aona,Ao e rabuna kabini* marawa. 31  E kamaiuia* botannaomata ni baikai,Ao e angania te amwarake ae bati.+ 32  E rabuna te iti ni baina,Ao e kaineta iai te baere e na maaireia.+ 33  A tataekina taekana ana baa,Ao a taekinna naba nanai ni man bwa antai* ae e a roko.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te bwai ni buaka; (te kai ni kareteke).”
Ke, “taan tannako man te koaua.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “te uboubo n iowawa.”
Ke, “e kangaanga ukerana.”
Ebera, “oota.”
Ebera, “wakaan.”
Ke tao, “tei ibukin aia tangitang.”
Ke tao, “tera.”