Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Iobi 32:1-22

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E a karina ana taeka Eriu ae ataei (1-22)

    • E un iroun Iobi ma raoraona (2, 3)

    • E aki taetae ma e karinerine n tataninga (6, 7)

    • Tiaki nanona bwa e wanawana ae ikawai (9)

    • Ingaingan Eriu ni kan taetae (18-20)

32  Mangaia are a aikoa manga kataia ni kaekaa Iobi mwaane aika teniman aikai, ibukina bwa e kakoauaa raoi teuaei bwa e bon raoiroi.*+  Ma e a rangi n un Eriu, are natini Barakiera are te I-Buti*+ man te utu are Ram. E urarake unna iroun Iobi ngke e kataia ni kaota raoiroina ao tiaki raoiroin te Atua.+  E rangi n un naba irouia raon Iobi ake teniman ibukina bwa a aikoa kona ni kaeka, ma a taekinna bwa e buakaka te Atua.+  E a kaman tataninga Eriu bwa e na kaekaa Iobi, ibukina bwa a a ikawai riki nakekei nakoina.+  Ngke e noria Eriu bwa ai akea te bae a na kaeka iai mwaane ake teniman, ao e a urarake unna.  Mangaia are e taku Eriu are natini Barakiera are te I-Buti: “I ataei ngai*Ao ngkami kam a ikawai.+ Mangaia are I tataninga ma te karinerine,+Ao I maaku n tuangingkami te bwai ae I ataia.   I iango ni kangai, ‘Ke a taetae moa ikawai,Ao ke a kaotiota te wanawana naake a bati aia ririki.’   Ma bon te taamnei ae raoiroi ae e anga te Atua nakoia aomata,Ao ikeiken Teuare Moan te Mwaaka ae angania te ataibwai.+   Ngkana e ikawai temanna ao tiaki nanona* bwa e wanawana,Ao tiaki naba tii unimwaane n ataa ae eti.+ 10  Mangaia are I kangai, ‘Ongora irou,Ao N na tuangingkami naba te bwai ae I ataia.’ 11  Noria! I tataningai ami taeka,Ao I ongongora n ami iango,+ Ngke kam ukoukori baika kam na taekin.+ 12  I kakauongo raoi nakoimi,Ma akea i buakomi ae e kona ni kaota kairuan Iobi,*Ke ni kaekai ana kauntaeka. 13  Mangaia ae tai kangai, ‘Ti a kunea te wanawana. Bon te Atua ae kaota kairuan teuaei, ao tiaki te aomata.’ 14  E aki kainetai teuaei n ana taeka,Ngaia are N na aki kaekaa n ami kauntaeka. 15  A a bwara nanoia, ai akea riki aia kaeka,E a bon tare te bwai ae a na taekinna. 16  I tataninga, ma a aikoa reitaanako aia taeka,A a tii tei naba ikekei n aki manga kaeka. 17  Mangaia ae N na kaeka naba ngai,N na taekina naba te bwai ae I ataia, 18  Bwa I a onrake n taian taeka,Ao e kairoroai te taamnei ae raoiroi ae i nanou. 19  Ai aron te wain ae bonotaki nanou,Ai aron te nne ni wain* ae boou ae nang rebwetaua.+ 20  Kariaia bwa N na taetae bwa I aonga ni kabebeteaki! N na kauki riau ao n anga te kaeka. 21  N na aki kaotiota te inanonano nakon temanna,+Ao N na aki naba taetae ni karang nakon* te aomata. 22  Bwa I babanga n taetae ni karang,Ngkana I karaoia, ao e na waekoa te tia Karaoai ni katiaa arou.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “ibukina bwa e raoiroi bon i matana.”
Ke, “tibuni Buti.”
Ebera, “uarereke n au bong.”
Ke, “Ngkana e bati ana bong temanna ao tiaki nanona.”
Ke, “ni boaa Iobi.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “anga te nakoa ae rine nakon.”