Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Iobi 28:1-28

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kaota Iobi okoron te kaubwai ma te wanawana (1-28)

    • Aia kakorakora taani keni kaubwai (1-11)

    • E manena riki te wanawana nakoni moomin te bwaeao (18)

    • Maakakin Iehova, bon te wanawana (28)

28  “Bon iai nnen te tirewa ni kenaki Ao nnen te koora ae e na kaitiakaki,+   E anaaki te biti mai aantanoAo e kanakoaki* te buraati man taiani bwaa.+   E kataenikaia te rotongitong te aomata,E kabanea ana konaa n ukeaaba n te airoo ao n te rotongitong Ni kakaaei atibu aika kakawaki.*   E kena te bwangabwanga ae nano n te tabo ae raroa ma aia maeka aomata,N taabo aika mwanuokinaki, ae raroa ma te tabo ae a totoua aomata,Ao a ruo rikaaki n te roobu tabeman mwaane ao a tinetine.   E rikirake te amwarake mai etan te tano,Ma e tei mangaon naano, kaanga ai mwin te ai.*   E mena te tabeiro* n taian atibu,Ao e mena te koora ni bubun te tano.   Akea te mannikiba ae kaakang ae ataa te kawai nako iai,Ao e aki naba noria matan te kaite ae roroo.*   Akea maan aika tiritiri aika a a tia n toutoua aona,Ao e tuai ni kakaaea iai konana te raian ae korakora.   E orea te bwaa ae matoatoa te aomata ni baina,E rairi maunga mai aaia. 10  E ekea kawain te ran+ n te bwaa,Ao matana, a nori bwaai nako aika rangi ni kakawaki. 11  E bonotii taabo ake a raanga mai iai taiani karaanga,Ao e uota te bwai ae karabaaki, nakon te oota. 12  Ma e na kuneaki ia te wanawana,+Ao e nga nibwan te ataibwai?+ 13  Akea te aomata ae ataa kakawakina,+Ao e aki kona ni kuneaki i abaia akana maiu. 14  E taku te ran ae makuakua, ‘E aki mena i nanou!’ Ao e taku naba marawa, ‘Akea irou!’+ 15  E aki kona ni kabooaki n te koora ni koaua,Ao e aki naba kona n tau mwaitin te tirewa ni kaaibibitaki ma ngaia.+ 16  E aki kona ni kabooaki ni kooran Obira,+Ke n te oniki* naba ae moan te raoiroi ao te tabeiro. 17  E aki kona te koora ao te kiraati ni kabotauaki ma ngaia,Ao e aki naba kona ni kaaibibitaki ma te mwangko ae karaoaki man te koora ae raoiroi.*+ 18  E aki manena taekinan te ane ao te kirutitaro,*+Bwa e manena riki te baeki ae on n te wanawana, nakon teaina te baeki ae on ni moomin te bwaeao. 19  E aki kona te tobati*+ mai Kuti* ni kabotauaki ma ngaia,Ao e aki naba kona ni kabooaki n te koora ni koaua. 20  Ma e roko mai ia te wanawana,Ao e nga nibwan te ataibwai?+ 21  E karabaaki mai mataia aomata ma maan aika maiu ni kabane,+Ao e rabunaki mairouia mannikiba ake i annang. 22  E taku te kamaunaaki ao te mate,‘A a tia taningara n ongo tii taekana.’ 23  E ataa te kawai te Atua ae e na reke iai,Bon tii ngaia ae e ataa te tabo ae mena iai,+ 24  Bwa e taratarai tabon aonnaba,Ao e nori bwaai ni kabane aika i aani karawa.+ 25  Ngke e taua korakoran* te ang,+Ma ni bairea mwaitin te ran,+ 26  Ngke e katea tuan te karau+Ma kawain te nang ni karau ao te baa,+ 27  E a nora iai ngkanne te wanawana ma ni kabwarabwaraa,E kateia ao e tuoa. 28  Ao e taku nakon te aomata: ‘Noria! Maakakin Iehova, bon te wanawana,+Ao te tannako man te bwai ae buakaka, bon te ataibwai.’”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “kabwaroaki.”
Ebera, “atibu.”
E taraa ni kaineti ma mwin taiani keniken ibukin atibu aika kakawaki.
Nora Nanon Taeka, “Atibu aika rangi ni kakawaki.”
Nora Nanon Taeka, “Maan.”
Nora Nanon Taeka, “Atibu aika rangi ni kakawaki.”
Ke, “ae e a tia ni kaitiakaki.”
Nora Nanon Taeka, “Atibu aika rangi ni kakawaki.”
Nora Nanon Taeka, “Atibu aika rangi ni kakawaki.”
Ke, “Itiobia.”
Ebera, “rawawatan.”