Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Iobi 27:1-23

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E motikia Iobi bwa e na teimatoa etin arona (1-23)

    • “N na bon aki kakeaa etin arou” (5)

    • Akea ana kantaninga ane e aki maaka te Atua (8)

    • ‘E aera ai bon akea uaan ami taetaenikawai?’ (12)

    • E na akea aia bwai akana buakaka (13-23)

27  E reitaanako ana taeka* Iobi ni kangai:   “Ngkai iai te Atua are taua mairou te kaetitaeka ae riai,+Ao ngkai iai Teuare Moan te Mwaaka are karawawataai,+   Ao ngkai iai te ikeike irou,Ao te korakora ae te maiu* are mairoun te Atua, ni bwangabwangani bwairiu,+   A na aki taekina te bwai ae buakaka riau,Ao e na aki naba wirikiriki ni kewe neweu!   I bon aki kona n iangoa ae N na taekiningkami bwa kam raoiroi! N na bon aki kakeaa* etin arou ni karokoa ae I mate.+   N na kateimatoa raoiroiu ao N na aki kaaki,+Ao e na bon aki kabuakakaai* nanou n au bong ni maiu ni kabane.*   A bia riki aiau n ai aroia aomata aika buakaka,Ao ake a buakanai, n ai aroia aomata aika aki raoiroi.   Bwa tera ana kantaninga te aomata ae aki maaka te Atua* ngkana e a kamaunaaki,+Ngkana e a uotaanako maiuna* te Atua?   E na ongo te Atua tanginaNgkana e a rotaki n te rawawata?+ 10  Ke e na reke kukureina iroun Teuare Moan te Mwaaka? E na wetea te Atua n taai nako? 11  N na reireiningkami taekani mwaakan* te Atua,N na bon aki karabaa naba teutana taekan Teuare Moan te Mwaaka. 12  Noria! Ngkana ngaia bwa kam a bane n tia n nori taiani miitara,Ao e aera ngkai ai bon akea uaan ami taetaenikawai? 13  Aio tibwangan te mwaane ae buakaka mairoun te Atua,+Ao aia bwai taani karawawataa te aba ae reke mairoun Teuare Moan te Mwaaka. 14  Ngkana a bati natina mwaane, ao a na bwaka n te kabaang,+Ao e na aki tau kanaia kanoana. 15  A na taunaki n te rekenikai ae kamamate aomata ake a maiu imwina,Ao buuia ake a tiku imwia a na aki tanginiwenei ibukia. 16  E ngae ngkana e kabwarikoi tirewa n ai aron te tano,Ma ni kaikoi kunnikai aika raraoi n ai aron te bokaboka, 17  Ao e ngae ngke e na ikoikotiaMa e na kunnikainna iai te aomata ae raoiroi,+Ao aomata aika akea aia bure, a na tibwatibwai ana tirewa. 18  E katea te auti ae kai uruaki ae ai aroni ngaon te koa,*N ai aron te tabo ni katantan+ ae kateaki iroun te tia tantani. 19  E na wene n ana kainiwene bwa te kaubwai, ma e na bon taia te akea,Ngke e a kaurei matana, ao ai bon te akea ae tiku. 20  E taonnanako te maaku n ai aron te ieka,Ao e katikaanako teuaei te angibuaka n te bong.+ 21  E na uotianako te angimainiku ao e nang akea,Ao e taeaanako teuaei man ana tabo.+ 22  E na bakarereia n akea ana nanoanga,+Ngkai e kakorakoraa teuaei ni kataia ni birinako mai aani korakorana.+ 23  E ubouboi baina nakon teuaei,Ma ni kakatang+ nakoina man ana tabo.*

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “taeka n rabakau.”
Nora Nanon Taeka, “Taamnei.”
Ke, “N na aki kanakoa mairou; N na kateimatoa.”
Ke, “kakanikoai.”
Ke, “i nanon au bongi nako.”
Ke, “te tia tannako man te koaua.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke tao, “ni bain.”
Nora Nanon Taeka.
Ke tao, “A ubouboi baia nakoina ma ni kakatang nakoina man aia tabo.”