Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Iobi 23:1-17

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana kaeka Iobi (1-17)

    • E kani kaota tangitangina i matan te Atua (1-7)

    • E taku bwa e aki kona n reke te Atua (8, 9)

    • ‘I teimatoa ni kawaina ao I aki tibanako’ (11)

23  E kaeka Iobi ni kangai:   “N te bong aei naba ao N na ngurengure ni kaota imanonou.*+ E a kerikaaki korakorau ibukin ikenrawau.   I bia ataa te tabo ae e na reke iai te Atua!+ Ao N na nakon ana tabo ni maeka.+   Ao N na kaota au tangitang i matana,Ao ni kaona wiu n au kaotioti.   N na karekea otau n arona ni kaekaai,Ao ni mutiakina te baere e taekinna nakoiu.   E na kaitaraai ni kabongana mwaakana ae korakora? E aki, ma e na bon ongora irou.+   E kona te aomata ae raoiroi ni kaetii bwaai ma ngaia ikanne,Ao N nang atongaki ngkanne bwa I aki reke n te bure iroun au tia Motikitaeka.   Ma ngkana I nako mainiku, ao akea ngaia ikekei,Ao I oki, ao e aki reke naba irou.   Ngkana e mwakuri man te angamaing, ao I aki kona n taraia,Ao e a manga rairaki nakon te angaatai, ma I bon aki naba noria. 10  Ma e ataa te kawai ae I a tia n toua.+ Imwini kataakiu irouna, ao N nang otinako bwa kaanga te koora ni koaua.+ 11  A toua raoi mwini mwanekana waeu,I teimatoa n toua kawaina ao I aki tibanako.+ 12  I aki kitan ana tua riana. I a tia ni kaikoi ana taeka+ n ae riaon riki ae kantaningaaki mairou.* 13  Ngkana e motika ana iango, ao antai ae kona n tukia?+ Ngkana e kani karaoa te bwai teuana, ao e boni karaoia.+ 14  Bwa e na kakororaoa raoi te baere e a tia ni motikaki* ibukiu,Ao a bati irouna bwaai n aron akanne aika e kaikoi. 15  Anne bukina ae I tabeaianga iai irouna,Ngkana I iangoia ao I rikirake iai ni maaku. 16  E kanimamatea nanou te Atua,Ao e kakamaakai Teuare Moan te Mwaaka. 17  Ma e rabunaki ubuu n te rotongitong ae korakora,Ma N na bon aki naba kainabwabu.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “I karitei ngkai I ngurengure.”
Ke, “katauaki ibukiu.”
Ke, “katauaki.”