Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Iobi 21:1-34

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana kaeka Iobi (1-34)

    • ‘E aera ngkai a kabwaia akana buakaka?’ (7-13)

    • E kaotaraeia naake aongkoa taani kabebete (27-34)

21  E kaeka Iobi ni kangai:   “Ongora raoi n te bwai ae I taekinna,Ao ke e riki aei bwa te kabebeteaki ae kam anganai.   Taotaona nanomi irou ngkana I taetae,Ao ngkana I tia n taetae, kam a kona ngkanne ni kakanikoai.+   I ngurengure nakon te aomata? Ngkana ngaia anne ao tiaki bwa N na aki kona n taotaona nanou?   Taraai ao kareke matami ma te miroaroa,Ao katokaa baimi i aoni wimi.   Ngkana I iangoia ao I aki rau iai,Ao e ruru rabwatau ni kabane.   E aera ngkai a teimatoa maiuia aomata aika buakaka,+A rikirake ni kara, ao a kaubwai?*+   A memena natiia i mataia n taai nako,Ao a noriia naba kanoaia.   A mano raoi aia auti, ao akea te maaku iai,+Ao e aki katuuaaeia te Atua n ana oko. 10  A kariki aia kao mwaane n akea te kangaanga,Ao a bung aia kao aine ao a aki bwaka natiia. 11  A biribiri i tinaniku aia ataei aika mwaane n ai aron te nanai,Ao a kikibakiba natiia. 12  A anene ma te tamboriin* ao te abi,Ao a kimwareirei n tangitangin te kaibwabwaa.+ 13  A kabanei aia bong ni maiu ma te raunnano,Ao a ruo rikaaki ma te rau* nakon te Ruanimate.* 14  Ma a taku nakon te Atua ae koaua, ‘Katikuira ma arora! Ti aki kan atai arom nako.+ 15  Antai Teuare Moan te Mwaaka ngkai ti riai ni beku ibukina?+ Ao tera ae ti na karekea ngkana ti reitaki ma ngaia?’+ 16  Ma I ataia bwa a aki taua aron toronibwaia.+ E raroa mairou aia iango* aomata aika buakaka.+ 17  Mwaitira te tai ae a kamateaki iai aia taura aomata aika buakaka?+ Ao mwaitira te tai ae a rotaki iai n te kabuanibwai? Ao mwaitira ana tai te Atua ni karokoa te kamaunaaki i aoia n unna? 18  A a tia n riki n aron te uteute ae mwau ae mena n unin te ang,Ao n aroni kunin te uita ae ubaranako n te angibuaka? 19  E na kaikoa te Atua tuuaan te aomata, imwaia natina. Ke e kabwakaa nakoina te Atua bwa e aonga n ataia.+ 20  Ke a nora kabwakaana oini matana,Ao ke e boni moi ngaia n unin Teuare Moan te Mwaaka.+ 21  E na tabe ma te bwai ae riki nakoia natina ake imwina,Ngkana e a kakimototoaki* mwaitin ana namwakaina?+ 22  E kona temanna n reireina te Atua te atatai,+Ngkai boni Ngaia teuare motiki naba taekaia aomata aika taiani kabanea n rietata?+ 23  E mate te aomata temanna i buakoni korakorana ae bati,+Ngke e mweraoi ao e rau,+ 24  Ngke a bubura boton rangana,Ao a matoatoa* riina. 25  Ma e mate are temanna ao e korakora rawawatana,Ao e tuai mani katoongi baika raraoi. 26  A na kaai ni wene n te tano,+Ao a na uaia n onrake n taian ino.+ 27  Noria! I ataa raoi te bwai ae kam iangoia,Ao ami babaire ake kam karioi ibukin tiribureau.*+ 28  Bwa kam taku, ‘E nga ana auti te aomata ae kakannato,Ao e nga te umwanrianna are e maeka ngkoa iai te aomata ae buakaka?’+ 29  Kam tuai n titirakinia taani mwamwananga? Kam aki kamatebwaia raoi mwin aia kukune,* 30  Ae e kamanoaki te aomata ae buakaka ni bongin te kabuanibwai,Ao e kamaiuaki ni bongin te un ae korakora? 31  Antai ae e na boaia ibukin arona,Ao antai ae e na kabwakaa nakoina mwin te baere e a tia ni karaoia? 32  Ngkana e uotaki nakon te ruanimate,Ao e na tantaniaki ruanimatena. 33  E na karewe irouna te tano ae nibuabua man te mwarua,+Ao a na bane n rimwina botannaomata ni kabane,*+N aroni mwaitiia ake imwaina, aika aki kona ni warekaki. 34  Mangaia ae e aera ngkai kam anganai te kabebetenano ae akea manenana?+ Bon akea riki, ma tii te mwamwanaa te aba n ami kaeka!”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “korakora.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “n tii teuana te teekan,” ae taekan te mate ae baitii ao e aki kammaraki.
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Ke, “taeka n reirei; babaire.”
Ke, “korouaaki nakon uoua.”
Ebera, “a kanamwaimwai kanoan riina.”
Ke tao “karaoan ae iowawa nakoiu.”
Ebera, “kanikina.”
Ebera, “Ao e na katikitikia botannaomata ni kabane bwa a na rimwina.”