Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Iobi 2:1-13

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Tatan e kananououaa riki etin Iobi (1-5)

  • Kariaiakan Tatan n ringa rabwatan Iobi (6-8)

  • Buun Iobi: “Kabuakakaa te Atua ao maate!” (9, 10)

  • Rokoia teniman raoraon Iobi (11-13)

2  Imwina ao e a roko te bong ae a rin iai natin te Atua* ae koaua+ bwa a na tei i matan Iehova,+ ao e rin naba Tatan i buakoia bwa e na tei i matan Iehova.+  E taku ngkanne Iehova nakon Tatan: “Ko boo mai ia?” E kaekaa Iehova ni kangai Tatan: “Man te tiotionako n te aonnaba ao man te ririaki i aona.”+  Ao e taku Iehova nakon Tatan: “Ko a tia n iangoa* au toro ae Iobi? Bon akea n ai arona n te aonnaba. Bon te mwaane ae raoiroi ao e eti arona,*+ e mamaaka te Atua ao e rarawa nakon te bwai ae buakaka. E boni kateimatoa naba ngkai arona ae eti,+ e ngae ngke ko kataia n anaa nanou+ bwa N na kamauna* n akea bukina.”  Ma Tatan e kaekaa Iehova ni kangai: “Te kun boona te kun. E na anga ana bwai nako te aomata ibukini kawakinani maiuna.*  Ma n oneani mwin anne, arora baim ao ringa riina ma irikona, ao ane e na bon taetae nakoim ni kabuakakako.”+  E taku ngkanne Iehova nakon Tatan: “Noria! E mena i nanoni baim* teuanne. Ma ko na aki anaa maiuna!”*  Ao e a otinako Tatan mai matan* Iehova ao e orea Iobi ni kaboa aika kammaraki,+ mai nanoni waena ni karokoa taubukin atuna.  Ao Iobi e anaa te maibi ni kaatibu bwa e na kakaaria iai, ao e tekateka i buakon te mannang.+  N tokina ao e a taku buuna nakoina: “Ko boni kateimatoa naba ngkai arom ae eti? Taetae ni kabuakakaa te Atua ao maate!” 10  Ma e taku nakon neiei: “Ko taetae n aron te aine ae nanobaba. Te koaua bwa ti na tii butimwaea te bwai ae raoiroi mairoun te Atua ae koaua, ao ti na aki naba butimwaea te bwai ae buakaka?”+ E aki roko n te bure win Iobi, e ngae ngke e kaaitara ma baikai ni kabane.+ 11  A ongo taekani karawawataan Iobi ake e rotaki iai, raoraona aika teniman aika Eribati+ ae te I-Teman, Biretata+ ae tibun Tuua,+ ao Toba+ ae te I-Naama,* ao a mwananga man aia tabo nako. Mangaia are a boraraoi naakai bwa a na kaitiboo, bwa a na nako ni kaota nanoangaan Iobi ao ni kabebetea nanona. 12  Ngke a noria mai kiraroa ao a aikoa kinaa. Ao a a takarua n tang ma n raeuai kunnikaia ao a karerake te tano nako eta ao nako aon atuia.+ 13  Ao a tekateka i rarikina i aontano i nanon itiua te ngaina ao itiua te bong. Akea temanna ae taetae nakoina, bwa a noria bwa e rangi ni korakora marakina.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Te taetae ni karariki n te taetae n Ebera, ae kaineti ma natin te Atua aika anera.
Ebera, “kaaki nanom i aon.”
Ke, “te mwaane ae akea kabuakakaana ao e raoiroi.”
Ebera, “kabwautia.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “i aani mwaakam.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “ubun.”
Ke, “tibun Naama.”