Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Iobi 19:1-29

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana kaeka Iobi (1-29)

    • E ribaa boaakina irouia ake aongkoa raoraona (1-6)

    • E taekinna bwa e a kitanaki (13-19)

    • “E maiu te tia manga kabooai” (25)

19  E kaeka Iobi ni kangai:   “Maanra riki ngkami ni kaunai,*+Ao ni kamanatuaai n taian taeka?+   Kam a tia ni boaai* tebwina te tai,+Kam aki maamaa ni karawawataai.   Ao ngkana ngaia bwa I boni karaoa ae kairua,E na tiku irou au bure.   Ngkana kam teimatoa ni karietataingkami nakoiu,Ma n taekinna bwa e bon riai kabuakakaau,   Kam na ataia ngkanne bwa bon te Atua ae e a tia ni burebureai,Ao e a tia n raweai n ana karaun.   Noria! I teimatoa n takarua ni kangai, ‘Te iowawa!’ ma akea ae e kaekaai,+I teimatoa n tang ni kani buokaki, ma akea te kaetitaeka ae riai.+   E bonota kawaiu n te bono ao I a aki kona n rirarikina,E rabuna kawaiu n te rotongitong.+   E buuta karineau mai aou,Ao e kanakoa te baunuea mai atuu. 10  E uruai ni kabwakaai man iterau nako ni karokoa mateu,E taewakaa au kantaninga n ai aron te aroka. 11  E urarake unna nakoiu,Ao e iangoai bwa aiana.+ 12  A botaki n roko ana taanga ni buaka ao a otabwaniniai,Ao a kaembwa ni katobibia au umwanrianna. 13  E kakioianako tariu ni kararoaia mairou,Ao a tannako mairou te koraki ake a kinaai.+ 14  A a nako raoraou ni kaan,*Ao a a mwaninga taekau naake I rangi ni kinaia.+ 15  A iangoai bwa te ianena, iruwa ake n au auti+ ao au toro aine,Ao bon te iabatera ngai i mataia. 16  I wetea au toro, ma e aki kaeka,Ao I bubutii nakoina ni wiu ibukin ana nanoanga. 17  E a riki bwa te bwai ae ribaaki boin ikeikeu irouni buu,+Ao I a mwaung irouia tariu.* 18  A ribaai naba ataei,Ao ngkana I teirake ao a tatakarua ni kakanikoai. 19  A bane n taboribaai raoraou ni kaan,+Ao a kaitaraai te koraki ake I tangiriia.+ 20  Ai bon te kun i aon te ri rabwatau,+Ao e a boni kuri n aki reke maiuu.* 21  Nanoangaai, ngkami raou, nanoangaai,Bwa e ringai bain te Atua.+ 22  E aera ngkai kam teimatoa ni bwainikirinai n aron ae e karaoia te Atua,+Ao ni kammarakai n aki toki?*+ 23  Tera ngke a koreaki au taeka,Ao tera ngke a kataneaki raoi n te boki! 24  A bia kaaraki ni kataneaki n aki toki i aon te bwaa,N te bwai ni koroboki ae te biti ao te buange! 25  Bwa I ataia raoi bwa e maiu te tia manga kabooai,+E na roko rimwi ao e na tei i aon te aba.* 26  Ngkana e a tia ni kamaunaaki kuniu,Ao ngkai bon iai naba irikou, ao N na nora te Atua, 27  N na bon noria ngai,A na noria oini matau ao tiaki matan temanna.+ Ma I namakinna i nanou ae I a rangi n taonakinako!* 28  Bwa kam kangai, ‘N te aro raa ae ti a bwainikirina iai teuaei?’+ Kioina ngkai e boni mena irou wakaan te kangaanga. 29  Kam na maaka te kabaang,+Bwa e uota te tuuaa te kabaang ibukini buure, Ao kam riai n ataia ae iai te tia motikitaeka.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “kabuakakaai.”
Ke, “au koraki.”
Ebera, “mwaane aika natini birotou,” ae taekan te biroto are bungiai (biroton tinau).
Ebera, “ma kunin wiu.”
Ebera, “Ao n aki rauaki n irikou?”
Ebera, “i aon te tano.”
Ke, “a aikoa mwakuri raoi au kirine.”