Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Iobi 17:1-16

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Reitan na kaeka Iobi (1-16)

    • “A otabwaniniai taani kakaniko” (2)

    • “E a tia ni karikai bwa te bwai ni kakanikoaki” (6)

    • “E na riki te Ruanimate bwa mwengau” (13)

17  “E a uruaki korakorau, ao a a kamaunaaki au bong,Ao e a mena imwaiu te ruanimate.+   A otabwaniniai taani kakaniko,+Ao matau e karekea taraan aroaroia ae te karitei.   Taiaoka berita nakoiu bwa ko na boutokaai. Antai riki ae e na iobai ma ngai ao n tuea n tei ibukiu?+   Bwa ko karabaa te ataibwai mai nanoia.+ Anne bukina ae ko aki karietataia iai.   Ane e na anganano bwa e na tibwaa ana bwai nakoia raoraona,N te tai are a a kainnano iai mataia natina.   E a tia ni karikai bwa te bwai ni kakanikoaki* i buakoia botannaomata,+N te aro are I a riki bwa temanna ae a bawarea ubuna.+   A a rikirake ni maabubu matau mani korakoran nanokawakiu,+Ao kaanga ai aron te nuu bwain nako rabwatau.   A karekea taraan te baei ma te mimi aomata aika raoiroi,E aki karauaki te aomata ae aki bure iroun te aomata ae aki maaka te Atua.*   E teimatoa te aomata ae raoiroi n taua raoi kawaina,+Ao e rikirake ni korakora te aomata ae a itiaki baina.+ 10  Ma kam kona ni bane n roko ni manga reita ami kauntaeka,Bwa I tuai ni kunea te aomata ae wanawana i buakomi.+ 11  A a bane au bong,+A a uruanaki au babaire, ake baike e tangiri nanou.+ 12  A teimatoa ni kaibitaraea te bong bwa te ngaina,Ni kangai, ‘E a kaan te oota bwa e a roo.’ 13  Ngkana I tataninga, ao e na riki te Ruanimate* bwa mwengau,+Ao N na arora nneu ni wene n te rotongitong.+ 14  N na takarua ni kangai nakon te mwarua,*+ ‘Bon tamau ngkoe!’ Ao nakoia iino, ‘Tinau ao mwaaneu!’ 15  E nga ngkanne au kantaninga?+ Antai ae kona n nora te kantaninga ibukiu? 16  E* na ruo rikaaki nakoni mataroan oon te Ruanimate* aika kainaki,Ngkana ti a bane n ruo nakon te tano.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “te taeka n rabakau; te bwai n tataekinaki.”
Ke, “te tia tannako man te koaua.”
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Ke, “te ruanimate.”
Ae taekan au kantaninga.
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.