Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Iobi 15:1-35

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana kauoua ni maroro Eribati (1-35)

    • E taekina Iobi bwa e aki maaka te Atua (4)

    • E taekina Iobi bwa e kan rarabakau (7-9)

    • ‘E aki onimakinia ana koraki aika itiaki te Atua’ (15)

    • ‘E maraki te aomata ae buakaka’ (20-24)

15  E kaeka ni kangai Eribati+ are te I-Teman:   “E na kaeka te aomata ae wanawana ni kauntaeka aika akea uaaia,*Ke e na kaona birotona n te angimainiku?   Boaakin te aba n tii taian taeka bon akea bongana,Ao te taetaenikawai n tii ngaia bon akea manenana.   Bwa ko kamangora maakakin te Atua,Ao ko kamakeenakoa mutiakinan te Atua.   Bwa am kairua e kairiko n te bwai ae ko na taekinna,*Ao ko rinea te taetaenikawai ae mwamwanaa te aba.   Bon oini wim ae kabuakakako, ao tiaki ngai,Bon oin riam ae kaotioti ni kaaitarako.+   Ngkoe te moani mwaane ni bungiaki,Ke ko bungiaki imwain taian tabuki?   Ko kakauongo n ana taetaenikawai te Atua aika aki riai n ataaki,Ke tii ngkoe te aomata ae ko wanawana?   Tera ae ko ataia ae ti aki ataia?+ Ao tera ae ko ota iai ae ti aki ota iai? 10  A kaai ni mena i buakora te aomata ae e a iaia ma ae e a kara,+Aika mwaane aika rangi n ikawai riki nakon tamam. 11  Ko aki rauaki n ana karaunano te Atua,Ke n taeka aika karauaki n taekinaki nakoim? 12  E aera ngkai e a kairikonako nanom,Ao e aera ngkai a a un matam? 13  Bwa ko katannakoa nanom mairoun te Atua,Ao ko kariaia otinakon aeka n taeka akanne mai wim. 14  Tera te aomata ae mamate ngkai e riai n itiaki,Ke te aomata ae bungiaki mairoun te aine ngkai e riai n raoiroi?+ 15  Noria! E aki onimakinia ana koraki aika itiaki,*Ao e aki itiaki naba karawa i matana.+ 16  Ao ai karakora riki ngkanne ngkana e ribaaki te aomata ao e babakanikawai,+Ae te mwaane ae nima te buakaka n ai aron te ran! 17  N na tuangko ma kakauongo irou! N na karakina te bae I a tia n noria, 18  Ae te bwai ae a karakinna mwaane aika wanawana mairouia tamaia+Aika bwaai aika a aki karabai. 19  Tii ngaiia aika anganaki te aba,Ao akea te ianena ae ribuakoia. 20  E rotaki te aomata ae buakaka n te maraki ni kabane ana bong,I nanon ririki nako ake a kaokoroaki ibukin te tia karawawataa te aba. 21  A mena tangini baika kakamaaku i nanon taningana,+A ewekia taani kuribwai n tain te rau. 22  E aki kakoauaa ae e na reke birinakona man te rotongitong,+E kaokoroaki bwa e na mate n te kabaang. 23  E aiwaa ibukini kakaaean te amwarake*—e mena ia? E ataia raoi bwa e a uakaan te bong ae rotongitong. 24  E teimatoa ni kakamaakua te rawawata ao te maraki,A kataea ana kai n ai aron te uea ae e a tauraoi ni waakina te buaka. 25  Bwa e katea baina n ekaanako te Atua,Ao e kataia ni kaitaraa* Teuare Moan te Mwaaka, 26  E imanono ni waekoa ni kaitaraa,Ma otangana ae matenten ae matoatoa, 27  E buta ubuna n te mwaremware,Ao e matenten te kiriiti i bebeena. 28  E maeka i nanoni kaawa aika a na uruakaki,I nanon auti aika a na aki kaainaki,Aika a na riki bwa bwariko n atibu. 29  E na aki rikirake ni kaubwai ao e na aki ikoiko kaubwaina,Ao a na aki naba kabutaa te aba ana bwai. 30  E na aki reke birinakona man te rotongitong,E na rai mwaangana* n uran te ai,Ao e na maunanako ni korakoran angini win te Atua.+ 31  E aki riai ni burebureaki ao n onimakina te bwai ae akea uaana,Bwa e na bon akea kaniwangana iai, 32  Ao e na riki anne imwain ana bong. Ao a na aki manga maiureirei mwaangana.+ 33  E na katotonga te kai ae te kureebe ae kamrarai uaana aika tuai n tawaa,Ao n ai aron te aroka ae te oriwa ae kabwakai ueena. 34  Bwa e aki karikiuaa te botaki n aomata ae aki maaka te Atua,*+Ao e na bue n te ai aia umwanrianna akana irekereke ma te kamaraato. 35  A bikoukoua te kangaanga ao a bungia te bwai ae buakaka,Ao birotoia e karika te mwamwanaa te aba.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “ma te atatai ae ai aron te ang.”
Ke, “am kairua e kataneiaa wim.”
Ke, “tabu.”
Ebera, “te kariki.”
Ke, “kataia n tokanikai i aon.”
Ae taekan te kantaninga ibukin te manga maiu.
Ke, “taan tannako man te koaua.”