Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Iobi 11:1-20

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana moani maroro Toba (1-20)

    • E bukina Iobi n taeka aika akea uaaia (2, 3)

    • E tuanga Iobi bwa e na kaaki te buakaka (14)

11  E kaeka ni kangai Toba+ are te I-Naama:*   “Te koaua bwa a na aki bane ni kaekaaki taeka aikai,Ke e na eti te aomata man ana bwarantiko ae bati?*   E na kainabwabuia aomata am taeka aika akea uaaia? Ao te koaua bwa akea ae e na kamaamaeko ibukin am taeka ni kakaniko?+   Bwa ko kangai, ‘E itiaki te baere I taekinna ibukin au koaua,+Ao e norai te Atua bwa I itiaki.’+   Ma tera ngke e taetae te AtuaAo ni kaurea wina nakoim!+   Ao ane e na kaota nakoim aron reken te wanawana,Ngkai a kakaokoro nako iteran te wanawana.* Ao ko na ataia ngkanne bwa e kariaia te Atua bwa e na mwanuokin am kairua tabeua.   Ko kona ni kunei ana bwai te Atua aika nano,Ke ko kona ni kunei ni kabane taekan* Teuare Moan te Mwaaka?   E rietata riki nakoni karawa. Iai te bae ko kona ni karaoia? Ao e nano riki nakon te Ruanimate.* Iai te bae ko kona n ataia?   E abwabwaki riki nakon te aonnaba,Ao e raababa riki nakon taari. 10  Ao ngkana e rirarikin te aomata ao e a katikia naba ma ni kateia n te boowi,Ai antai ae kona n tukia? 11  Bwa e ataiia aomata ngkana a mwamwanaa te aba. Ao ngkana e nora te bae buakaka, tiaki e na bon tabe iai? 12  Ma e na reke otan te aomata ae nanobaba,N te tai are e kona iai te taongki ae moaanti ni bungia te aomata.* 13  Ngke arona bwa ko tii kaeta nanom,Ao n arori baim nakoina, 14  Ngkana e karaoa ae kairua baim, ao kaaki i kiraroa,Ao tai kariaia te buakaka bwa e na maeka n am umwanrianna nako. 15  Ko a kona ngkanne n euta matam bwa akea baarekam,Ao ko a kona n tei n nene n aki maaku. 16  Bwa ko na mwanuokina ngkanne am kangaanga,Ao n am ururing e na riki n ai aron te ran ae raanganako. 17  Ao e na oota riki maium nakon te tawanou, Ao rotongitongina naba e na titeboo ma te moaningabong. 18  Ko na bon aki nanokokoraki bwa iai te kantaninga,Ao ko na tarataraa rarikim ao ni wene ma te mweraoi. 19  Ko na wene ao e na akea temanna ae e na kakamaakuko. Ao a na ukera akoaia iroum aomata aika bati. 20  Ma a na rikirake n aki noraaba akana buakaka,Ao e na akea te tabo teuana ae a na birinako nako iai,Ao aia kantaninga bon tii tokini maiuia.”*+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “tibun Naama.”
Ke, “e na eti te tia kamoamoaa i bon irouna?”
Ke, “te wanawana ae manena.”
Ke, “ataa tokin ana konaa.”
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Ke, “N te tai are e bungiaki iai te taongki bwa te aomata.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.