Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Iobi 10:1-22

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Reitan ana kaeka Iobi (1-22)

    • ‘E aera e kauntaeka ma ngai te Atua?’ (2)

    • Kaokoron te Atua ma Iobi ae mamate (4-12)

    • ‘I bia kabebeteaki teutana’ (20)

10  “I ribaa maiuu.+ N na kaotiotii ngurengureu. Ao N na taetae i buakoni korakoran rawawatau!   N na kangai nakon te Atua, ‘Tai atongai bwa I bure. Ao tuangai bwa e aera ngkai ko a kauntaeka ma ngai.   Iai kabwaiam ngkai ko karawawataa te aba,Ma n ribaa ana mwakuri baim,+Ao ngkai ko kariaia riki aia taeka n reirei akana buakaka?   Iai matam aika ai aroni mataia aomata,Ke ko taratara n aron te aomata ae mamate?   Titeboo am bong ma aia bong aomata aika mamate,Ke titeboo am ririki ma ana ririki te mwaane,+   Ngkai ko ukoukora au kairuaAo n teimatoa ni kakaaea au bure?+   Ko ataia ae I aki bure,+Ao bon akea temanna ae kona ni kamaiuai mai nanoni baim.+   A kateiraoai baim ao a karaoai,+Ma ane ko na boni kamaunaai raoi ngkai.   Taiaoka, uringnga ae ko karaoai man te bokaboka,+Ma ko a kaokai ngkai nakon te tano.+ 10  Tiaki ko kabwaroai n aron rannimamman te man,Ao ko buabuaai n aron te tiiti?* 11  Ko kunnikaiai n te kun ma te iriko,Ao ko rarangaai ni kanimwai n taian ri ma tenton.*+ 12  Ko anganai te maiu ma te tangira ae koaua,*Ao ko tantania maiuu* ni kawakinna.+ 13  Ma ko karabaa nanom ni kani karaoi baikai,*Ao I ataia bwa boni mairoum baikai. 14  Ngkana I karaoa ae bure ao ko matakuakinai,+Ao ko aki kamauna au kairua. 15  Ngkana I bure, ao ai kaawara ngai! Ao ngkana akea naba au bure, ma I bon aki kona n euta atuu,+Bwa I kaonaki n te kamaamaeaki ma te karawawataaki.+ 16  Ao ngkana I euta atuu, ao ko kaeai n aron te raian,+Ao ko na manga kaota korakoram ni kaitaraai. 17  Ko kairiia taani kakoaua aika boou ni kaitaraai,Ao ko karikirakea unim ni kaitaraai,Ngkai e a bwakarai te rawawata teuana imwin teuana. 18  E aera ngke ko kaotinakoai mai nanoni biroton tinau?+ I bon riai riki ni mate imwain norakiu ni maata, 19  Ao N na aki riki, Bwa I a anaaki naba man te biroto nakon te ruanimate.’ 20  Tiaki a karako au bong?+ Ke e katukai ma arou,Ao ke e rairaanako matana mairou, bwa I aonga ni kabebeteaki teutana*+ 21  Imwain ae I nako n aki manga oki,+Nakon te aba ae moan te rotongitong,*+ 22  Nakon te aba ae korakora iai te roo,Ae te aba ae rangi n rotongitong,Ao ni mangaongao, ike te oota iai ai aron te rotongitong.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Te tiiti bon te amwarake ae matoatoa ae karaoaki man te miriki.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “ikeikeu.”
Ebera, “Ao ko karabai baikai i nanom.”
Ke, “kukurei teutana.”
Ke, “te rotongitong ao nun te mate.”