Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Iobi 1:1-22

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Etin aron Iobi ao kaubwaina (1-5)

  • Tatan e kananououaa etin Iobi (6-12)

  • Buan ana bwai Iobi ma natina (13-19)

  • Iobi e aki bukina te Atua (20-22)

1  Iai te mwaane temanna n te aba ae Uti ae arana Iobi.*+ Bon te mwaane ae raoiroi ao e eti arona,*+ e mamaaka te Atua ao e rarawa nakon te bwai ae buakaka.+  A bungiaki natina aika itiman mwaane ao teniman aine.  Mwaitiia ana man bon 7,000 te tiibu, 3,000 te kamero, 1,000 te kao,* ao 500 te taongki,* n ikotaki ma ana toro aika rangi ni bati. Mangaia are e a riki bwa te aomata ae te kabanea ni kakannato i buakoia kaaini Mainiku ni kabane.  A kakaraoa aia botaki n amwarake natina mwaane, temanna ma temanna n oin ana auti n ana bong ae e boni baireia irouna, ao a kakaoia mwaaneia ake teniman bwa a na amwarake ao ni moi ma ngaiia.  Imwini banen nako aia bongi n amwarake, ao e kanaanako Iobi nakoia bwa a na kaitiakiia i matan te Atua. Ao e utimwaaka n te ingabong n anga taiani karea ni kabuekaki+ ibukia n tatabemania nako. Bwa e taku Iobi: “Tao a a tia ni bure natiu ao n taetae ni kabuakakaa te Atua i nanoia.” Anne te bwai ae e kakaraoia Iobi n taai nako.+  E a roko ngkai te bong ae a rin iai natin te Atua*+ ae koaua bwa a na tei i matan Iehova,+ ao e rin naba Tatan+ i buakoia.+  E taku ngkanne Iehova nakon Tatan: “Ko boo mai ia?” E kaekaa Iehova ni kangai Tatan: “Man te tiotionako n te aonnaba ao man te ririaki i aona.”+  Ao e taku Iehova nakon Tatan: “Ko a tia n iangoa* au toro ae Iobi? Bon akea n ai arona n te aonnaba. Bon te mwaane ae raoiroi ao e eti arona,*+ e mamaaka te Atua ao e rarawa nakon te bwai ae buakaka.”  E kaekaa Iehova ni kangai Tatan: “Te koaua bwa akea bukini maakakin te Atua iroun Iobi?+ 10  Tiaki ko a tia ni katea te oo ni kamanomano n otabwaninia+ ma ana auti ao ana bwai ni kabane? Ko kakabwaiaa ana mwakuri baina,+ ao a a bati ana nanai ni man n te aba. 11  Ma n oneani mwin anne, arora baim ao n orei ana bwai nako, ao ane e na bon taetae nakoim ni kabuakakako.” 12  E taku ngkanne Iehova nakon Tatan: “Noria! A mena i nanoni baim* ana bwai nako. Ma ko na aki katokaa baim i aon teuanne!” Ao e a otinako Tatan mai matan* Iehova.+ 13  N te bong are a amwarake ao ni moi wain iai natina mwaane ma natina aine, n ana auti karimoaia are te mwaane,+ 14  ao e roko te tia uataeka iroun Iobi ao e taku: “A tabe ni kamarautano kaao ao a amwarake taongki i rarikia, 15  ao a a roko naba I-Teba n ewekiia ao ni kairiianako, ao a tiringia tooro n te kabaang. Bon tii ngai ae reke birinakou bwa N na tuangko.” 16  Ngke e tabe n taetae ao e a manga roko temanna ao e taku: “E bwaka te ai mairoun te Atua* mai karawa ao e ura i buakoia tiibu ma tooro, ao e kabuekiia ni kabane! Bon tii ngai ae reke birinakou bwa N na tuangko.” 17  Ngke e tabe n taetae ao e a manga roko temanna ao e taku: “A bwenauaiia nakon tenikoraki I-Kareria,+ ao a ewekiia kamero ao a kairiianako, ao a tiringia tooro n te kabaang. Bon tii ngai ae reke birinakou bwa N na tuangko.” 18  Ngke e tabe n taetae ao e a manga roko riki temanna ao e taku: “A amwarake ao ni moi wain natim mwaane ma natim aine n ana auti karimoaia are te mwaane. 19  Ao akea bwa e a rina naba n roko te ang ae korakora man te rereua, ao e orei maninganingan te auti ake aua, n te aro are e a bwakariia natim, ao a a mate. Bon tii ngai ae reke birinakou bwa N na tuangko.” 20  E teirake ngkanne Iobi ao e raeuaa kunnikaina* ao e korea irannatuna, ao e bobaraaki nako aontano 21  ao e taku: “Akea au bwai ngke I otinako mai biroton tinau,Ao N na manga oki n akea au bwai.+ E a tia n anga Iehova,+ ao e a tia n anaia Iehova. E bia teimatoa ni karaoiroaki aran Iehova.” 22  E aki bure Iobi ao e aki bukina te Atua bwa e karaoa ae kairua, e ngae ngke e kaaitara ma baikai ni kabane.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Tao nanona “Te Bwai ae Riribaaki.”
Ke, “te mwaane ae akea kabuakakaana ao e raoiroi.”
Ebera, “500 kaao aika kiriuoman.”
Ebera, “taongki aika aine.”
Te taetae ni karariki n te taetae n Ebera, ae kaineti ma natin te Atua aika anera.
Ebera, “kaaki nanom i aon.”
Ke, “te mwaane ae akea kabuakakaana ao e raoiroi.”
Ke, “i aani mwaakam.”
Ebera, “ubun.”
Ke tao “te iti.”
Ke, “ana kooti ae akea baina.”