Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Ioane 21:1-25

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kaoti Iesu nakoia taan rimwina (1-14)

  • E kaota raoi ana tangira Betero ibukin Iesu (15-19)

    • “Kaamwarakeia au tiibu aika uarereke” (17)

  • Te bwai ae e na riki nakon Ioane (20-23)

  • Kabaneana (24, 25)

21  Imwin aei ao e a manga kaoti Iesu nakoia taan rimwina i rarikin Naman Tiberiati.* E kangai aroni kaotina.  A ikotaki Timon Betero, Toma (are aranaki bwa te Bwebwee),+ Natanaera+ mai Kana i Kariraia, naake natin Tebetaio,+ ao uoman riki taan rimwina.  E taku Timon Betero nakoia: “N na nako n akawa.” A taku nakoina: “Ti na iri.” A a nako ao a a tokara te booti, ma a aki roko n te kona n te tairiki anne.+  Ma ngke e a tabwena mainiku, ao e a tei Iesu i aon te bike, ma a aki ataia taan rimwina ae bon Iesu.+  E taku ngkanne Iesu nakoia: “Ataei, iai kanami* ke akea?” A kaeka ni kangai: “Akea!”  E taku nakoia: “Kabwakaa te karaun i angaatain te booti, ao ane kam na kona iai.” Ngaia are a kabwakaa ma a aikoa kona n atikia ibukini korakorani mwaitin te ika.+  Ao e taku nakoni Betero te tia rimwin Iesu are tatangiria:+ “Bon te Uea!” Ao ngke e ongo Timon Betero bwa bon te Uea, ao e karina* ana kauaatao, bwa e aki kunnikainna,* ao e kibanako n te nama.  Ma a roko i eta taan rimwin Iesu ake tabeman n te booti ae uarereke, ao a katikitika aia karaun are onrake n te ika, bwa a aki raroa bwa tao tii 300 te buuti* man te aba.  Ma ngke a aerake n te aba ao a a nora te ai ae e toka te ika i aoni mwaakarona, ao te kariki. 10  E taku Iesu nakoia: “Uotiimai konami iika tabeman.” 11  Mangaia are e tokara te booti Timon Betero ao e atika te karaun are onrake n iika aika abwabwaki nako eta, aika 153 mwaitiia. Ao e ngae ngke e rangi ni mwaiti, ma e aki raeuaaki te karaun. 12  E taku Iesu nakoia: “Nakomai kaingabong.” Akea temanna te tia rimwin Iesu ae ninikoria n titirakinna ni kangai: “Antai ngkoe?” ibukina bwa a bon ataia bwa te Uea. 13  E roko Iesu ao e anaa te kariki ao e angania, ao te ika naba. 14  Aio ngkai ana katentai+ Iesu ni kaoti nakoia taan rimwina, imwini kautakina man te mate. 15  Ngke a a tia ni kaingabong ao e taku Iesu nakon Timon Betero: “Timon ae natin Ioane, ko tangirai riki nakoni baikai?” E kaeka ni kangai nakoina: “Eng te Uea, ko ataia bwa I tatangiriko.” E taku nakoina: “Kaamwarakeia au tiibu aika ataei.”+ 16  E a manga taku riki nakoina n te kauatai: “Timon ae natin Ioane, ko tangirai?” E kaeka ni kangai: “Eng te Uea, ko ataia bwa I tatangiriko.” E taku Iesu nakoina: “Kawakinia au tiibu+ aika uarereke.” 17  E taku nakoina n te katentai: “Timon ae natin Ioane, ko tatangirai?” E a rawawata Betero ngkai e a katenua tuangana ni kangai: “Ko tatangirai?” Mangaia are e taku nakoina: “Te Uea, ko atai bwaai ni kabane, ko bon ataia bwa I tatangiriko.” E taku Iesu nakoina: “Kaamwarakeia au tiibu+ aika uarereke. 18  I tuangko raoi te koaua, bwa ngke ko ataei ao ko kakabaea nukam i bon iroum ao ko nanako ike ko kan nako iai. Ma ngkana ko a kara, ao ane ko na arora baim ao e na kunnikaiko temanna ma ni kairiko nako ike ko aki kan nako iai.” 19  E taekina aei bwa e kaota aroni mateni Betero are e na neboa iai te Atua. Ngke e a tia n taekina aei, ao e taku nakoina: “Teimatoa n rimwiu.”+ 20  E rairaki Betero ao e noria bwa e iri naba te tia rimwin Iesu are e tatangiria Iesu,+ are teuare rara nakoni bwabwaan Iesu n tain te katairiki ma ni kangai: “Te Uea, antai ane e nang kamwaneko?” 21  Ao Betero ngke e nora teuarei ao e taku nakon Iesu: “Te Uea, ao tera aron teuanne?” 22  E taku Iesu nakoina: “Ngkana I tangiria bwa e na tiku ni karokoa rokou, ao tera am bwai iai? Ko na teimatoa n rimwiu.” 23  Ai ngaia are e a butanako te taeka aei i buakoia taari, bwa e na aki mate te tia rimwin Iesu aei. Ma e aki kangai Iesu nakoina bwa e na aki mate, ma e kangai: “Ngkana I tangiria bwa e na tiku ni karokoa rokou, ao tera am bwai iai?” 24  Te tia rimwin Iesu+ aei boni ngaia ae e anga te kaotioti aei ibukini baikai ao ae e korei baikai, ao ti ataia bwa e koaua ana kaotioti. 25  Ni koauana, a bati riki bwaai ake e karaoi Iesu, ao ngke arona bwa a koreaki ni kabane taekaia, ao I taku ngai bwa a aki kona kaain te aonnaba ni karekei nnen nira ni boki ni kabane ake a a tia ni koreaki.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Bon te nei ae abwabwaki ae kanoana te ran ae mam. E aranna naba te Baibara bwa Namani Kariraia, Namani Kennetareta, ao Naman Tiberiati.
Ke, “te ika.”
Ke, “niniria.”
Ke, “e aki tau mwaitin ana kunnikai i aona.”
Tao 90 te mita. Kuriiti, “tao 200 te mwanokunibai.” Nora Buk. B14.