Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Ieremia 34:1-22

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E tuangaki Tetekia taekan te motikitaeka (1-7)

  • Uruakin te berita ibukini kainaomataaia tooro (8-22)

34  Aio te taeka ae roko iroun Ieremia mairoun Iehova, ngke a buakana Ierutarem ma kaawan nako neiei Nebukaneta* are Ueani Baburon ma ana taanga ni buaka ni kabane, ao tautaeka n uea ni kabane n te aonnaba ake e tautaekan, ao botannaomata nako:+  “E kangai ana taeka Iehova ae Atuan Iteraera, ‘Naako ao taetae nakon Tetekia+ are Uean Iuta ao tuangnga ni kangai: “E kangai ana taeka Iehova, ‘Noria ae I a anga te kaawa aei nako nanoni bain ueani Baburon ao e na kabuekia n te ai.+  Ao e na aki reke birinakom mai nanoni baina, bwa ko na boni mwane ao e na anga te aba ngkoe nakoina.+ Ao ko na nora ueani Baburon n itaramata ma ngaia, ao ko na taetae ma ngaia, ao ko na nako Baburon.’+  Ma ongora n ana taeka Iehova, ngkoe ae Tetekia ae Uean Iuta, ‘E kangai ana taeka Iehova ni kaineti ma ngkoe: “Ko na aki mate n te kabaang.  Ko na mate ma te rau,+ ao a na kauraa te ai ibukim n aron are a karaoia ibukia am bakatibu, ake ueea ngkoa imwaim ao a na tanginiweneiko ni kangai, ‘Akea ngaira ngkoe ae ara toka!’ bwa ‘I a tia n taekina te taeka,’ bon ana taeka Iehova.”’”’”  Ao e taekin taeka aikai ni kabane Ieremia are te burabeti nakon Tetekia are Uean Iuta, i Ierutarem,  ngke a buakana Ierutarem ana taanga ni buaka ueani Baburon, ao kaawa ni kabane ake i Iuta ake a tiku,+ ake Rakiti+ ao Ateka,+ bwa bon tii ngaiia kaawa aika nonoaki aika tiku mai buakoni kaawa ake i Iuta.  Aio te taeka are roko iroun Ieremia mairoun Iehova, ngke e tia te Uea are Tetekia ni karaoa te berita ma kaain Ierutarem ni kabane ni katanoataa te inaomata nakoia,+  bwa a riai aomata nako ni kainaomataia aia toro aika taian Ebera aika mwaane ma aine, bwa e aonga n akea ae e na taua raona n I-Iutaia bwa ana toro. 10  Mangaia are a bane n ongeaba tooka ao aomata. A rin n te berita are a riai aomata nako ni kainaomataia aia toro aika mwaane ma aine, ao a na aki teimatoa n tauia bwa aia toro. A ongeaba ao a kanakoia. 11  Ma imwina riki ao a a manga kairiia ni kaokiia aia toro mwaane ma aine ake a a tia ngkoa ni kainaomataia, ao a a manga kaokiia ma te matoa nakon te tautoronaki. 12  Mangaia are e roko ana taeka Iehova iroun Ieremia mairoun Iehova, ae kangai: 13  “E kangai ana taeka Iehova ae Atuan Iteraera, ‘I karaoa te berita ma ami bakatibu+ n te bong are I kairiia iai ni kaotinakoia man te aba are Aikubita, man te auti n toronaki,+ ae kangai: 14  “N tokin ririki aika itiua ao e riai temanna ma temanna iroumi ni kainaomataa tarina ae te Ebera are e kaboonakoaki nakoina, ao e a tia n toro irouna i nanon onoua te ririki, e riai ni kainaomataa.”+ Ma a aki ongo ami bakatibu ke ni katanimai taningaia nakoiu. 15  Ao ngkami kam rairaki n taai aika tibwa nako,* ao kam karaoa te bwai ae eti i matau n aromi ni katanoataa te inaomata nakoia raomi, ao kam karaoa te berita i matau n te auti ae kaotaki iai arau. 16  Ma kam a manga tannako ao kam kamatauningaa arau+ n aromi ni kairiia ni kaokiia ami toro aika mwaane ma aine, ake kam kainaomataia ngkoa n aron are a tangiria, ao kam kaokiia ma te matoa nakon te tautoronaki.’ 17  “Mangaia ae e kangai ana taeka Iehova: ‘Kam aki ongeaba irou ni katanoataan te inaomata, temanna ma temanna nakon tarina ao nakon raona n aomata.+ Mangaia ae aio te inaomata ae N na katanoataa nakoimi,’ bon ana taeka Iehova, ‘kam na mate n te kabaang, n te aoraki ae kamamate, ao n te rongo,+ ao N na karaoingkami bwa te bwai ni kakamaaku nakoia tautaeka n uea ni kabane n te aonnaba.+ 18  Ao aio te bwai ae e na riki nakoia aomata aika urua au berita, n aroia n aki kakororaoi taeka ake n te berita ake a karaoia i matau, ngke a korouaa te kao te teei nakon uamwakoro ao a rimarenani mwakorona ake kaka te iterana,+ 19  ae taekaia tokan Iuta, tokan Ierutarem, mataniwi, ibonga,* ao kaain te aba ni kabane, ake a rimarenani mwakoron te kao te teei ake kaka te iterana: 20  N na anga naakai nako nanoni baia aiaia ao nakoia te koraki ake a ukoukora anaakini maiuia,* ao e na riki rabwataia ngkai a a mate bwa kanaia mannikiba ake i annang ao manin te aonnaba.+ 21  Ao N na anga Tetekia ae Uean Iuta ma ana aomata aika tooka, nako nanoni baia aiaia ao nako nanoni baia te koraki ake a ukoukora anaakini maiuia* ao nako nanoni baia kaain ana taanga ni buaka ueani Baburon,+ ake a mumun rikaaki mairoumi.’+ 22  “‘Noria ae N na tua,’ bon ana taeka Iehova, ‘ao N na kaokiia nakon te kaawa aei, ao a na buakanna ma n taua ao ni kabuekia n te ai,+ ao N na karaoi kaawa ake i Iuta bwa a na aki kona ni maekanaki, ao a na akea kaaia.’”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “Nebukareta,” aroni koreana teuana.
Ebera, “n te bong aei.”
Nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.