Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Ieremia 24:1-10

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Biiku aika raoiroi ao aika buakaka (1-10)

24  Ao e kaotii nakoiu Iehova bwaene ni biiku aika uakora aika kaakaki i matan ana tembora Iehova, ngke e tia Nebukaneta* are Ueani Baburon ni kairiianako bwa taenikai Iekonia*+ are natin Ieoiakim+ are uean Iuta, n ikotaki ma tokan Iuta, taani karaobwai aika mwaatai, ao taani mwakuria te biti.* E kairiia mai Ierutarem nako Baburon.+  Iai biiku aika rangi n raoiroi n te bwaene are tekorana, n aroni biiku aika taiani moan uaa, ma a mena biiku aika rangi ni buakaka n te bwaene are tekorana, aika rangi ni buakaka n te aro are a aikoa kona ni kanaki.  E titirakinai ngkanne Iehova ni kangai: “Tera ae ko noria Ieremia?” Ngaia are I taku: “Taiani biiku. A rangi n raoiroi biiku ake a raoiroi, ma a rangi ni buakaka biiku ake a buakaka. A rangi ni buakaka n te aro are a aikoa kona ni kanaki.”+  Ao e roko ana taeka Iehova irou, ae kangai:  “E kangai ana taeka Iehova ae Atuan Iteraera, ‘N aroni biiku aika raoiroi aikai ao ai arou naba bwa N na iangoa ae raoiroi ibukia kaain Iuta ake a taenikai, ake I kanakoia man te tabo aei nako abaia I-Kareria.  N na teimatoa ni katokai matau i aoia bwa N na karaoa ae raoiroi nakoia, ao N na kaokiia nakon te aba aei.+ N na kateiia ao N na aki kabwakaia, N na unikiia ao N na aki taeki wakaaia.+  Ao N na angania te nano bwa a na ataai ae boni ngai Iehova.+ A na riki bwa au aomata, ao N na riki bwa Atuaia,+ bwa a na oki nakoiu ma nanoia ni kabane.+  “‘Ma e kangai ana taeka Iehova ni kaineti ma biiku ake a buakaka, ake a rangi ni buakaka n te aro are a aikoa kona ni kanaki:+ “Anne naba arou n iaiangoa Tetekia+ are Uean Iuta, ma ana toka, ao nikiraia kaain Ierutarem ake a tiku n te aba aei, ao te koraki ake a maeka n te aba ae Aikubita.+  N na karaoiia bwa te bwai ni kakamaaku ao te kabuanibwai nakoia tautaeka n uea ni kabane n te aonnaba,+ ao te bwai ni kabuakakaaki, mwanewen te taeka ni kario, te bwai ni bwainingareaki, ao te katoto ibukia akana karekeaki kaia+ n taabo nako ake I kamaenakoia nako iai.+ 10  Ao N na kanakoa nakoia te kabaang,+ te rongo, ao te aoraki ae kamamate,+ ni karokoa ae a maunanako man te aba are I anga nakoia ao nakoia aia bakatibu.”’”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “Nebukareta,” aroni koreana teuana.
E aranaki naba bwa Ieoiakin ao Konia.
Ke tao, “taani katei nono.”