Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ieremia 21:1-14

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E rawa Iehova n ana bubutii Tetekia (1-7)

  • A na rinea te maiu ke te mate (8-14)

21  E roko ana taeka Iehova iroun Ieremia ngke e tia te Uea ae Tetekia+ ni kanakoia nakon teuaei, Batiura+ ae natini Marekiia ao Tebania+ ae natini Maateia, are te ibonga,* bwa a na bubutii ni kangai:  “Taiaoka ma titirakina Iehova ibukira, ibukina bwa e a buakanira Nebukaneta* are Ueani Baburon.+ Tao e na karaoa te mwakuri teuana Iehova ibukira mai buakon ana mwakuri aika kamimi, bwa e aonga ni kitanira teuaei.”+  E taku Ieremia nakoia: “Kam riai ni kangai nakon Tetekia,  ‘E kangai ana taeka Iehova ae Atuan Iteraera: “Noria ae I a rairi ni kaoki nakoimi bwaai ni buaka ake i nanoni baimi, ake kam buakana iai ueani Baburon+ ao I-Kareria ake a mena i tinanikun te oo n otabwaniningkami. Ao N na ikotii nako nukan te kaawa aei.  Ao boni ngai ae N na buakaningkami+ n te bai ae aroraki ao n te bai ae korakora, ma te bononnano ao te marakinnano ao te un ae korakora.+  N na oreiia kaain te kaawa aei, aika aomata ma maan. Ao a na mate n te aoraki ae rangi ni kamamate.”’+  “‘“Ao imwin anne,” bon ana taeka Iehova, “N na anga Tetekia ae Uean Iuta ma ana toro ao aomata aika n te kaawa aei, ake te koraki ake a reke maiuia man te aoraki ae kamamate, te kabaang, ao te rongo, nako nanoni bain Nebukaneta* are Ueani Baburon, ao nako nanoni baia aiaia, ao nako nanoni baia te koraki ake a ukoukora anaakini maiuia.*+ E na oreiia n te kabaang. E na aki nanokawaki ibukia, ke ni kaota te atataiaomata nakoia ke n nanoangaiia.”’+  “Ao ko riai ni kangai nakoia aomata aikai, ‘E kangai ana taeka Iehova: “Noria ae I a kaaki i matami te kawai nakon te maiu ao te kawai nakon te mate.  A na boni mate n te kabaang, n te rongo, ao n te aoraki ae kamamate, te koraki ake a tiku n te kaawa aei. Ma e na teimatoa ni maiu ane e otinako ao n taenikai nakoia I-Kareria ake a otabwaniningkami, ao e na reke maiuna* bwa konana.”’*+ 10  “‘“Bwa I kaeta matau n ekaanako te kaawa aei n te kabuanibwai ao tiaki n te bwai ae raoiroi,”+ bon ana taeka Iehova. “E na anga te aba nako nanoni bain ueani Baburon,+ ao e na kabuekia n te ai.”+ 11  “‘Kangai nakoia kaaini batan uean Iuta: Ongora n ana taeka Iehova. 12  Ngkami aika kaaini batan Tawita, e kangai ana taeka Iehova: “Kateimatoa te kaetitaeka ae riai ni katoa ingabong,Ao kamaiua ane e kuribwaiaki mai nanoni bain te tia babakanikawai,+Bwa e aonga n aki urarake uniu n aron te ai,+Ao n ura ao akea ae e kona n tiringnga,Ibukin ami mwakuri aika bubuaka.”’+ 13  ‘Noria ae I a ekikonako, ngkoe ae kaain te mwarua,*Ngkoe ae te bwaa n te aba ae aoraoi,’ bon ana taeka Iehova. ‘Ni kaineti ngkanne ma ngkami aika kam kangai: “Antai ae e na ruo n ekiranako? Ao antai ae e na nini ara tabo ni maeka?” 14  N na kaetii taekamiNi kaineti ma ae bon riai n reke man ami mwakuri,’+ bon ana taeka Iehova. ‘Ao N na kaurarakea buakonikain neiei,Ao e na kabueki bwaai ni kabane ake i rarikina.’”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ebera, “Nebukareta,” aroni koreana teuana.
Ebera, “Nebukareta,” aroni koreana teuana.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “e na rabanako ma maiuna.”
Ke, “te tabo ae aoraoi ae mena n te mwarua.”