Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Ieremia 19:1-15

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E na ibea te kaatibu Ieremia (1-15)

    • A kareanaki naati nakoni Baara (5)

19  E kangai ana taeka Iehova: “Naako ao kabooa te kaatibu mairoun te tia karaomwangko.+ Kairiia tabeman aia unimwaane aomata ao tabeman aia unimwaane ibonga,*  ao otinako nakon ana Mwarua Natin Innom,+ n te tabo n rin n ana Mataroa te tia Karaomwangko. Ao katanoatai ikanne taeka aika I taekin nakoim.  Ko na kangai, ‘Ongora n ana taeka Iehova, ngkami aika uean Iuta ao kaain Ierutarem. E kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka,* ae Atuan Iteraera: “‘“Ae N nang karokoa te kabuanibwai i aon te tabo aei, ae a na kubanrou* iai aomata nako ake a ongo taekana.  E riki aei ibukina bwa a kitanai+ ao a karaoa te tabo aei bwa e na aki kinaaki.+ A angakarea iai nakoia atua riki tabeman ake a aki kinaia, ao a aki naba kinaaki irouia aia bakatibu ao uean Iuta, ao a kaona te tabo aei n raraaia aomata aika akea aia bure.+  A katei ana tabo Baara aika rietata bwa a na kabuekiia iai natiia n te ai bwa karea ni kabuekaki aika bwanin nakoni Baara,+ ae te bwai ae I aki tua ke n taekinna ao e aki naba rin i nanou.”’*+  “‘“Mangaia ae noria! a a roko boong,” bon ana taeka Iehova, “are e nang aki iai aranaki te tabo aei bwa Tobeta ke ana Mwarua Natin Innom, ma e nang aranaki bwa te Mwarua ni Kamamate.+  N na tokobitoi n te tabo aei aia babaire kaain Iuta ao kaain Ierutarem, ao N na kabwakaia n aia kabaang aiaia ao ni baia te koraki ake a ukoukora anaakini maiuia.* Ao N na anga rabwataia ngkai a a mate bwa kanaia mannikiba ake i annang ao manin te aonnaba.+  Ao N na karaoa te kaawa aei bwa te bwai ni kakamaaku ao te bwai ae e na katiitii te aba iai. A na bane naake a rirarikina ni karekea taraana ma te maaku, ao a na katiitii n rekenikaina ni kabane.+  Ao N na karaoiia bwa a na kang irikoia natiia mwaane ao natiia aine, ao a na kang irikoia raoia n aomata ngaiia n tatabemania nako, ibukin otabwaniniaia ao kakaiin nanoia ngkana a karawawataaki irouia aiaia ao te koraki ake a ukoukora anaakini maiuia.”’*+ 10  “Ao ibea te kaatibu i mataia mwaane ake a airi ma ngkoe, 11  ao kangai nakoia, ‘E kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka: “Aei arou ae N na ibeiia naba aomata aikai ao te kaawa aei, n aron temanna ngkana e ibea ana mwangko te tia karaomwangko n te aro are e a aki kona ni manga karaoaki uruakina, ao a na taunia maate i Tobeta ni karokoa ae e a aki reke nneia n taunaki.”’+ 12  “‘Anne te bwai ae N na karaoia nakon te tabo aei,’ bon ana taeka Iehova, ‘ao nakoia kaaina, bwa N na karaoa te kaawa aei bwa ai aron Tobeta. 13  Ao a na kamwara autin Ierutarem ma aia auti uean Iuta n aron te tabo aei, ae Tobeta,+ eng, auti ni kabane ake a angakarea i aon taubukia nakoni bwaini karawa ni kabane,+ ao ike a kabwaroa iai te karea ae te moi ni karean nakoia atua riki tabeman.’”+ 14  Ngke e a oki Ieremia mai Tobeta, ike e kanakoa nako iai Iehova bwa e na taetae ni burabeti, ao e tei ni katawanangin ana auti Iehova ao e taku nakoia aomata ni kabane: 15  “E kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taanga ni buaka, ae Atuan Iteraera, ‘Akea bwa I a karokoa te kabuanibwai ni kabane nako aon te kaawa aei ao nako aoni kaawana ni kabane, are I taekinna ngkoa n ekianako, ibukina bwa a imanono n rawa n* ongeaba n au taeka.’”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ebera, “tong taningaia.”
Ke, “tuai man reke n au iango.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “a kamatoatoai roroaia bwa a aonga n aki.”