Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Iakobo 5:1-20

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te kauring nakoia kaubwai (1-6)

  • E kakabwaiaa te taotaonakinnano ao te nanomwaaka te Atua (7-11)

  • Ke e riki ami “eng” bwa eng (12)

  • E uaana te tataro man te onimaki (13-18)

  • Buoka te tia bure bwa e na oki (19, 20)

5  Ongora ngkai ngkami akana kam kaubwai, kam na tang ao kam na mangoo ibukin rawawatami akana nang roko iroumi.+  A a mka kaubwaimi, ao a a kanaki ami kunnikai n te koa.*+  A a kanaki n te raraa ni biti ami koora ao ami tirewa, ao e a riki raraaia bwa bwaai ni kaotioti ni kaaitaraingkami, ao e na kang irikomi. E na riki bwa kaanga te ai ni kabaneani boong te bwai ae kam kaikoa.+  Noria! A teimatoa n tangitang booia taani mwakuri ake a taia ami tawaana ake kam babakanikawaiia n taui booia, ao e roko i taningan Iehova* ae Atuaia taanga ni buaka,* tangia ni kani buokaki te koraki ake taan ikotii uaa.+  Kam maiu ni kaubwai i aon te aba ao kam kani kakukureia rabwatami. Kam kariaia nanomi bwa e na riki n ai aroia maan ake a kamarikaaki ni karokoa tiringaia.+  Kam kabuakakaa te aomata ae raoiroi ao kam kamatea. Tiaki e a kaaitaraingkami ngkai?  Mangaia ae taotaon nanomi taari, ni karokoa ae e a oki ma n tiku* iai te Uea.+ Noria! E teimatoa te tia ununiki n tataningaa te uaa ae rangi ni kakawaki ae uaan aontano, ao e taotaona nanona iai ni karokoa bwakan te moani karau ao te karau are imwina riki.+  Ao ngkami naba kam na taotaon nanomi.+ Kateimatoai nanomi, bwa e a kaan okin ao tikun te Uea.+  Taari, tai ngurengure i marenami bwa a aonga n aki motikaki taekami.+ Noria! E a tei te tia Motikitaeka i matani mataroa. 10  Taari, taraiia burabeti ake a taetae n aran Iehova*+ bwa banna ni katoto, ake a karawawataaki n te buakaka+ ao a taotaon nanoia.+ 11  Noria! Ti iangoiia ake a nanomwaaka+ bwa a kukurei.* Kam a tia n ongo nanomwaakan Iobi+ ma n nora mwin ana mwakuri Iehova* nakoina,+ ao kam a ataia iai bwa e rangi n tatangira* Iehova* ao n nanoanga.+ 12  Ae moamoa riki tariu, katoka ami taetae n tuea ni mwanewea karawa ke te aonnaba ke te taetae n tuea teuana. Ma ke e riki ami “Eng” bwa eng ao ami “Tiaki” bwa tiaki,+ bwa e aonga n aki motikaki taekami. 13  Iai i buakomi ae e taonaki n te kangaanga? Ke e teimatoa n tataro.+ Iai ae e bebete nanona? Ke e anenei taian areru.+ 14  Iai ae e aoraki* i buakomi? Ke e weteiia unimwaanen+ te ekaretia, ao a na tataro ibukina ao ni kabiria n te bwaa*+ n aran Iehova.* 15  Ao e na marurung te aomata ae aoraki* n te tataro ae nako man te onimaki, ao e na kateirakeaki iroun Iehova.* Ao ngkana e a tia ni karaoa ae bure ao e na kabwaraaki ana bure. 16  Mangaia ae kaotiotii ami bure+ i marenami ao tataro ibukia raomi n tatabemaningkami nako bwa kam aonga ni kamarurungaki. E rangi ni mwaaka* ana kakorakora n tataro ni bubutii te aomata ae raoiroi.+ 17  Eria bon te aomata naba n ai arora, ma ngke e tataro bwa e na aki bwaka te karau, ao e bon aki bwaka te karau i aon te aba i nanon tenua te ririki ao onoua namwakaina.+ 18  Ao e a manga tataro riki, ao e a manga bwaka te karau mai karawa ao e karikiuaa aon te aba.+ 19  Tariu, ngkana iai i buakomi ae e katiotionakoaki man te koaua, ma iai temanna ae kaokia, 20  ao kam na ataia bwa teuare raira te tia bure mani kawaina ae bure,+ e na kamaiua te aomata* anne man te mate ma n rabuni buure aika bati.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Nora Buk. A5.
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Kuriiti, “parousía.” Nora Nanon Taeka, “Oki ma n tiku.”
Nora Buk. A5.
Ke, “kakabwaiaaki.”
Nora Buk. A5.
Ke, “rangi n atataiaomata.”
Nora Buk. A5.
E kaineti aei ma aorakin te onimaki.
E kaineti aei ma kamanenaan Ana Taeka te Atua nakoina.
Nora Buk. A5.
Ke tao, “te aomata ae kua.”
Nora Buk. A5.
Kuriiti, “e rangi ni mwaaka ngkana e mwamwakuri.”
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.