Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Iakobo 3:1-18

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Kamananaan te newe (1-12)

    • Tii tabeman ake a na riki bwa taan angareirei (1)

  • Te wanawana mai karawa (13-18)

3  Tariu, bon tii tabeman i buakomi aika riai n riki bwa taan angareirei, ngkai kam ataia bwa ti na karekea iai motikan taekara ae rawawata riki.*+  Bwa ti bane n titibanako* n taai aika bati.+ Ngkana e aki titibanako temanna n ana taetae, ao bon te aomata ngaia ae kororaoi, ae e kona ni bweena rabwatana ni kabane.  Ngkana ti kabaei bweeia aoti i wia bwa a na irii nanora, ao ti kaira naba rabwataia ae bwanin.  Tarai naba kaibuke: E ngae ngke a rangi ni bubura ao a kabubutaki n te ang ae korakora, ma a bweenaki n te bwe ae rangi n uarereke, nako ike e kan nako iai teuare taubwe.  N aron naba anne, te newe boni bwain te rabwata ae uarereke, ma e rangi ni kabatiaa te taetae ni kamoamoa. Noria, ai uarerekera te ai ae e kaurarakeaki iai te buakonikai ae moan te bubura!  Te newe bon te ai+ naba. E tei te newe ibukin te aonnaba ae onrake n te buakaka i buakoni bwain rabwatara, bwa e kamwaraea te rabwata.+ E kona n uruana maiun te aomata ao e karekea te kamaunaaki n aroni Keenna.*  Bwa a kona ni kamananaaki aekaki ni man nako aika moaanti ma mannikiba ao maan aika kawakawa, ma manin taari, ao a a tia ni kamananaaki irouia aomata.  Ma akea te aomata ae kona ni kamananaa te newe. Bon te bwai ae buakaka ae iowawa, ae e onrake n te boitin ae kamamate.+  Ti kabongana te newe ni karaoiroa iai Iehova* ae te Tama, ma ti kabongana naba ni kamaraiaia iai aomata ake a karikaki “ni katotongan te Atua.”+ 10  A nako man te wi ae tii teuana te kakabwaia ao te kakamaraia. Ma e aki riai tariu bwa a na teimatoa n riiriki baikai n te aro aei.+ 11  E aki kona ni kaotinakoa te ran ae mam* ma ae tarika te koburake n ran ae tii teuana, tiaki ngaia? 12  Tariu, e aki kona te aroka ae te biiku ni karika te oriwa ke te kureebe, tiaki ngaia?+ Ao e aki naba kona te ran ae tarika ni karekea te ran ae mam. 13  Antai ae wanawana i buakomi ao n ataibwai? E riai te aomata anne ni bwaina te aroaro ni maiu ae raoiroi ae e oti iai bwa e karaoi bwaai ni kabane ma te nimamannei ae nako man te wanawana. 14  Ma ngkana iai i nanomi te bakantang+ ae korakora ma te kaiangatoa,*+ ao tai kamoamoa+ ma ni kewe n ekaanako te koaua. 15  Tiaki aei te wanawana ae ruo mai karawa, ma boni mai aon te aba,+ ae bwain te rabwata ao mairouia taimonio. 16  Bwa ike e mena iai te bakantang ao te kaiangatoa,* ao e mena naba iai te mangaongao ao baika rangi ni buakaka ni kabane.+ 17  Ma e itiaki moa te wanawana are mai karawa,+ ao imwina e rau,+ e aki imanono,+ e tauraoi n ongeaba, e on n te nanoanga ma uaa aika raraoi,+ e aki inanonano,+ ao e aki mwamwanaa te aba.+ 18  Irarikin anne, e unikaki uaan te raoiroi n te raoi,+ ibukia* te koraki ake taani karekea te raoi.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “matoatoa riki.”
Ke, “ni kakaraoa ae kairua.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Buk. A5.
Kuriiti, “karewe.”
Ke tao, “te kani bangaomata.”
Ke tao, “te kani bangaomata.”
Ke tao, “irouia.”