• 1

  • Taeka ni kamauri (1)

  • E reke te kukurei n te nanomwaaka (2-15)

   • Te onimaki ae kataaki (3)

   • Teimatoa ni bubutii ma te onimaki (5-8)

   • Te kaibwabwaru e karekea te bure ao te mate (14, 15)

  • A roko mai eta bwaai n tituaraoi nako (16-18)

  • Ongora ao toua mwin te taeka (19-25)

   • Te aomata ae tiroia n te tirotaam (23, 24)

  • Taromauri ae itiaki ae aki kamwaraeaki (26, 27)

 • 2

  • Bon te bure te inanonano (1-13)

   • Bon te tua n uea te tangira (8)

  • E mate te onimaki n akean te mwakuri (14-26)

   • A kakoauaa taimonio ao a ruru (19)

   • E atongaki Aberaam bwa raoraon Iehova (23)

 • 3

  • Kamananaan te newe (1-12)

   • Tii tabeman ake a na riki bwa taan angareirei (1)

  • Te wanawana mai karawa (13-18)

 • 4

  • Tai raoraonia kaain te aonnaba (1-12)

   • Raawa nakon te Riaboro (7)

   • Kaania te Atua (8)

  • Te kauring ni kaineti ma te kamoamoa (13-17)

   • “Ngkana nanon Iehova” (15)

 • 5

  • Te kauring nakoia kaubwai (1-6)

  • E kakabwaiaa te taotaonakinnano ao te nanomwaaka te Atua (7-11)

  • Ke e riki ami “eng” bwa eng (12)

  • E uaana te tataro man te onimaki (13-18)

  • Buoka te tia bure bwa e na oki (19, 20)