Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

I-Rom

Taiani mwakoro

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Kabwarabwaraani Kanoana

 • 1

  • Taeka ni kamauri (1-7)

  • E kan nako Rom Bauro (8-15)

  • E na maiu ane e raoiroi n te onimaki (16, 17)

  • Akea aonaia aika aki karinea te Atua (18-32)

   • Akea bukina ae e na aki kakoauaaki te Atua (20)

 • 2

  • Ana motikitaeka te Atua i aoia I-Iutaia ao I-Kuriiti (1-16)

   • Mwamwakurini mataniwin te nano (14, 15)

  • I-Iutaia ao te Tua (17-24)

  • Korotobibian te nano (25-29)

 • 3

  • “E boni koaua te Atua” (1-8)

  • A mena i aan te bure I-Iutaia ma I-Kuriiti (9-20)

  • E reke te raoiroi man te onimaki (21-31)

   • A kabwaka ni kaotii aron te Atua aika moanibaa n raraoi (23)

 • 4

  • E atongaki Aberaam bwa e raoiroi n ana onimaki (1-12)

   • Aberaam bon tamaia taan onimaki (11)

  • E reke te berita rinanon te onimaki (13-25)

 • 5

  • Te raoiakinaki ma te Atua rinanoni Kristo (1-11)

  • E reke te mate rinanon Atam ao te maiu rinanoni Kristo (12-21)

   • A ituaki aomata n te bure ao te mate (12)

   • Teuana te mwakuri ni karaoiroi (18)

 • 6

  • Te maiu ae boou man te bwabetito ao te katiteuanaaki ma Kristo (1-11)

  • Tai kariaia te bure bwa e na tautaeka n rabwatami (12-14)

  • Man te toronaki n te bure nakon te toro iroun te Atua (15-23)

   • Boon te bure te mate; ana bwaintituaraoi te Atua te maiu (23)

 • 7

  • Kaikonakan te kainaomataaki man te Tua (1-6)

  • E kaotaki te bure n te Tua (7-12)

  • Te kabokorakora ma te bure (13-25)

 • 8

  • Te maiu ao te inaomata rinanon te taamnei (1-11)

  • E kaotioti te taamnei bwa a natinaki (12-17)

  • Baika karikaki a kariaa inaomataia natin te Atua (18-25)

  • “E bubutii te taamnei ibukira” (26, 27)

  • E a kamani baireaki iroun te Atua (28-30)

  • Te tokanikai n ana tangira te Atua (31-39)

 • 9

  • E rawawata Bauro ibukia tibun Iteraera (1-5)

  • Kanoan Aberaam ni koaua (6-13)

  • E aki kona ni waeaki ana rinerine te Atua (14-26)

   • Mwangko n un ao n nanoangaaki (22, 23)

  • E na kamaiuaki tii te nikira (27-29)

  • A tatanako tibun Iteraera (30-33)

 • 10

  • Aron reken ana raoiroi te Atua (1-15)

   • Te kaotioti i mataia aomata (10)

   • E reke te kamaiuaki n taboan aran Iehova (13)

   • A tamaroa waeia taan uarongorongo (15)

  • E ribaaki te rongorongo ae raoiroi (16-21)

 • 11

  • A aki bane ni kaakiaki tibun Iteraera (1-16)

  • Te kaikonaki ae te aroka ae te oriwa (17-32)

  • E bati wanawanan te Atua (33-36)

 • 12

  • Aanga rabwatami bwa te karea ae maiu (1, 2)

  • A kaokoro bwaai n tituaraoi ma tii teuana te rabwata (3-8)

  • Taeka n reirei n te aroaro ni Kristian ni koaua (9-21)

 • 13

  • Aantaeka nakoia ake iai mwaakaia (1-7)

   • Kabwakaan te taekiti (6, 7)

  • E kakororaoa te Tua te tangira (8-10)

  • Nakonako n te ngaina (11-14)

 • 14

  • Tai kabuakakaa temanna (1-12)

  • Tai karekei bwakaia tabemwaang (13-18)

  • Ukora te rau ao te katiteuanaaki (19-23)

 •  15

  • Imwanemwane n aroni Kristo (1-13)

  • Bauro bon te tabonibai nakoia aika tiaki I-Iutaia (14-21)

  • Ana babaire Bauro ni mwanangana (22-33)

 • 16

  • Bauro e taekina Boibe ae te tia beku (1, 2)

  • Te kamauri nakoia Kristian i Rom (3-16)

  • Te kauring ibukin te iraraure (17-20)

  • Aia kamauri raoni Bauro ni mwakuri (21-24)

  • E a ataaki te bwai ae raba ae tabu (25-27)