Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

I-Korote 4:1-18

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Taeka n reirei nakoia tooka (1)

  • “Botumwaaka n tataro” (2-4)

  • Nakonako ma te wanawana i mataia akana i ao (5, 6)

  • Ana taeka ni kaboo Bauro (7-18)

4  Ngkami aika tooka, teimatoa ni karaoa ae raoiroi ao ae eti nakoia ami toro, ngkai kam ataia bwa iai naba ami Toka i karawa.+  Botumwaaka n tataro,+ ao teimatoa ni kamarurungingkami iai ma te katituaraoi.+  Ao kam na tataro naba ibukira,+ bwa e aonga ni kauka te mataroa te Atua ibukin ara rongorongo bwa ti aonga n taekina te bwai ae raba ae tabu ae taekan te Kristo, are boni ngaia ae I kabaeaki ni karabuutinaki iai,+  ao I aonga ni kaotiotia raoi n aron ae I bon riai n taekinna iai.  Kam na nakonako ma te wanawana i mataia akana i ao,* ni kabonganai raoi ami tai ni kabane.*+  A na raonaki n taai nako ami taeka n te atataiaomata ao n taoronaki,+ bwa kam aonga n ataa aromi ni kaeka ae riai nakoia aomata n tatabemania nako.+  E na kaongoraeingkami taekau ni kabane tariu ae tangiraki ae Tukiko,+ ae te minita ae kakaonimaki ao raou n toro iroun te Uea.  I a kanakoa teuaei nakoimi bwa kam aonga n atai arora, ao e aonga ni kabebetei nanomi.  Raona ni mwananga Onetimo+ ae tariu ae tangiraki ae kakaonimaki are e mena i buakomi ngkoa. A na kaongoingkami rongorongon ikai ni kabane. 10  E kamauringkami Arititareko+ ae raou ni kabaeaki, ao Mareko+ naba are ai tarini Barenaba, (are kam tuangaki bwa kam na butimwaeia+ raoi ngkana e roko iroumi), 11  ao Iesu ae aranaki naba bwa Ioutito, ake te koraki ake a korotobibiaki. Tii naakai raou ni mwakuri ibukin ana Tautaeka n Uea te Atua, ao a riki bwa nibwani kabebetean nanou.* 12  E kamauringkami Ebabera+ ae ana toro Kristo Iesu are e mena i buakomi ngkoa. E aki toki ni kakorakoraa n tataro ibukimi, bwa n tokina ao ane kam na teimatoa ni kororaoi* ao ni kakoauaa raoi ana kantaninga te Atua ni kabane. 13  Bwa I kaotiota taekan teuaei bwa e rangi ni kakorakoraa ibukimi ao ibukia naake i Raorikeia ao ake i Ierabori. 14  E kamauringkami Ruka+ ae te taokita ae tangiraki, ao Tema+ naba. 15  Aanga au kamauri nakoia taari i Raorikeia ao Nei Numba ma te ekaretia are n ana auti.+ 16  Ao ngkana e tia ni warekaki te reta aei i buakomi, baireia bwa e na warekaki+ naba n aia ekaretia kaain Raorikeia ao kam na wareka naba te reta are mai Raorikeia. 17  Kam na tuanga naba Arekibo+ ni kangai: “Mutiakina am mwakuri ni minita are ko butimwaeia ngkai te tia rimwin te Uea ngkoe, bwa ko aonga ni kakororaoia.” 18  Aio ai bon au kamauri, ngai ae Bauro ae I koreia n oini baiu.+ Kam na ururinga kabaeakiu.+ Ke e mena iroumi ana akoi ae rianako te Atua.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “akana tiaki kaain te ekaretia ni Kristian.”
Kuriiti, “kabooa te tai ae baireaki.”
Ke, “taani buokai aika a kakorakoraai.”
Ke, “ikawai raoi.”