Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

I-Korote 3:1-25

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te aroaro nikawai, te aroaro ae boou (1-17)

    • Kamate bwain rabwatami (5)

    • Te tangira, te bwai ni kabaebae ae kororaoi (14)

  • Taeka n reirei nakoia utu ni Kristian (18-25)

3  Ngkana ngaia bwa kam kautaki ma te Kristo,+ ao teimatoa n ukoukori bwaini karawa, ike e tekateka iai te Kristo i angaatain te Atua.+  Kaatuui ami iango i aoni bwaini karawa,+ ao tiaki i aoni bwain aon te aba.+  Bwa kam mate ao e karabaaki maiumi i nanon te Kristo ni kaineti ma nanon te Atua.  Ngkana e a kaotaki te Kristo, are ngaia maiura,+ ao ane kam na kaotaki naba ma ngaia n te mimitong.+  Mangaia ae kam na kamate bwain rabwatami+ aika bwain aon te aba, ae kaineti ma te wene ni bure,* te kamwara, bwaruan te wewene ni bure,+ te kani karaoa ae iowawa, ao te nanonrang ae taromauriani bouannanti.  Bwa i aoni kawaina n roko unin te Atua ibukini baikanne.  Bwa anne naba ngkoa aroaromi* ni maiumi* mai mwaina.+  Ma kam riai ngkai ni kaaki baikai ni kabane mairoumi, ae te un, te marakinnano, te buakaka,+ te taetae ni kamarakinano,+ ao te taetae ae kammaira+ mai wimi.  Tai kewekewe i marenami.+ Buuta te aroaro* nikawai+ ma ana mwakuri nako, 10  ao karina i aomi te aroaro ae boou,+ are e tabe ni kaboouaki rinanon te atatai ae eti, ni katotongan Teuare karaoia,+ 11  ike akea iai te I-Kuriiti ke te I-Iutaia, te korotobibi ke te aki korotobibi, te ianena, te I-Tekute,* te toro, ke te inaomata, ma Kristo boni bwaai nako ao e mena i nanoni bwaai nako.+ 12  Mangaia ae ngkai bon ana aomata te Atua ngkami aika kam rineaki+ aika kam itiaki ma n tangiraki, ao kam na karina i aomi te atataiaomata ae nako man te nanoanga,+ te akoi, te nanorinano,+ te nimamannei,+ ao te taotaonakinnano.+ 13  Teimatoa n taotaon nanomi i marenami ao tauraoi n ikabwarabure+ ngkana iai bukini ngurenguremi i marenami,+ n aron Iehova* ngke e tauraoi ni kabwarai ami bure, ao kam riai naba ni karaoa anne.+ 14  Ma irarikini baikai ni kabane, kam na karina i aomi te tangira,+ bwa bon te bwai ni kabaebae ae katiteuanaia aomata n te aro ae kororaoi.+ 15  Ke e taua naba taekan nanomi*+ ana rau te Kristo, bwa kam weteaki nakon te rau anne n te rabwata ae tii teuana, ao kam na kaotiota ami kakaitau. 16  Ke e kabatiaaki i nanomi ana taeka te Kristo ae karekea te wanawana ni kabanea. Teimatoa n angareirei ao n ikaungaunga i marenami n taian areru+ ma nebonebo nakon te Atua, ao anene aika bwain te onimaki aika aneneaki ma te kakaitau,* n anene ma nanomi ni kabane nakon Iehova.*+ 17  Ngkana kam taetae ke kam mwakuri, ao karaoi bwaai ni kabane n aran te Uea ae Iesu, ni kaitaua naba te Atua ae te Tama rinanona.+ 18  Ngkami aika buuaine, kam na aantaeka nakoia buumi+ n aron ae riai i matan te Uea. 19  Ngkami aika buumwaane, teimatoa n tangiriia buumi+ ao e na aki korakora unimi* nakoia.+ 20  Ngkami aika ataei, kam na ongeaba irouia ami karo ni bwaai ni kabane,+ bwa e kakukurei aei iroun te Uea. 21  Ngkami aika taama, kam na tai kaunia* natimi+ bwa e kaawa n rawawata nanoia.* 22  Ngkami aika tooro, kam na ongeaba ni bwaai ni kabane nakoia ami toka+ aika aomata,* tiaki tii ngkana a tataraingkami bwa aongkoa kam na kakukureiia aomata,* ma mai nanomi ni koaua ae raonaki ni maakakin Iehova.* 23  Ane kam karaoia ao karaoia ma nanomi ao korakorami ni kabane, kaanga ibukin Iehova,*+ ao tiaki ibukia aomata, 24  bwa kam ataia ae kam na karekea te kaniwanga ae tibwangami+ mairoun Iehova.* Kam na toro iroun te Toka ae Kristo. 25  Ni koauana, ane e karaoa ae kairua ao e na manga okiraki n uaan ana kairua are e karaoia,+ bwa e aki inanonano+ te Atua.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Kuriiti, por·neiʹa. Nora Nanon Taeka.
Ke, “ae kam nakonako ngkoa iai.”
Ke, “ngke kam maeka n aron anne.”
Kuriiti, “aomata.”
Te “I-Tekute” bon taekan te aomata ae bangabwai ma n nanoroo.
Nora Buk. A5.
Ke, “kaira nanomi.”
Ke, “nanoraoi.”
Nora Buk. A5.
Ke, “kam na aki iowawa.”
Ke, “kabonoi nanoia.”
Ke, “bwara nanoia.”
Kuriiti, “iriko.”
Kuriiti, “tiaki n te mwakuri ni kan taraaki bwa kaanga taani kakukureiia aomata ngkami.”
Nora Buk. A5.
Nora Buk. A5.
Nora Buk. A5.