Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

I-Karatia 1:1-24

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Taeka ni kamauri (1-5)

  • Akea riki te rongorongo ae raoiroi (6-9)

  • Mairoun te Atua te rongorongo ae e taekinna Bauro (10-12)

  • Rairakini Bauro ao ana moani mwakuri (13-24)

1  Ngai ae Bauro ae te abotoro, tiaki mairouia aomata ke mairoun temanna, ma mairoun Iesu Kristo+ ao te Atua ae te Tama,+ are e kautia mai buakoia maate.  I koroboki ma taari ni kabane aika mena i rarikiu, nakoia ekaretia ake i Karatia:  Ke e mena iroumi te akoi ae rianako ma te rau mairoun te Atua ae Tamara, ao te Uea ae Iesu Kristo.  E anga ngaia ibukin ara bure,+ n ai aron nanon Atuara ma Tamara+ bwa e aonga ni kainaomataira man te waaki ae buakaka ae ngkai i aon te aba,*+  are ana bwai te neboaki n aki totoki. Amen.  I mimi ngkai kam waekoa ni kitana* Teuare weteingkami n ana akoi ae rianako Kristo, nakon te aeka n rongorongo ae raoiroi teuana.+  Tiaki n ae aongkoa iai riki te rongorongo ae raoiroi teuana, ma iai te korakina ake a tabareingkami,+ ma ni kani kabwaoua te rongorongo ae raoiroi are taekan te Kristo.  Ma ngkana iai temanna i buakora ke te anera mai karawa ae e taekina nakoimi te rongorongo ae raoiroi ae kaokoro ma te rongorongo ae raoiroi are ti taekinna ngkoa nakoimi, ao ke e maraia.  N aron are ti a tia n taekinna mai mwaina, I a manga kangai riki, Ane e taekina te rongorongo ae raoiroi nakoimi ae kaokoro ma are kam a tia ni kakoauaa, ao ke e maraia. 10  I kataia ngkai n anai nanoia aomata, ke nanon te Atua? Ke I kani kakukureiia aomata? Ngkana ngaia bwa I kakukureiia aomata, ao tiaki ana toro Kristo ngai. 11  Bwa I tangiria bwa kam na ataia taari, bwa te rongorongo ae raoiroi are I tataekinna nakoimi, bon tiaki mairouia aomata,+ 12  bwa I aki karekea mairoun te aomata, ao I aki naba reireinaki taekana, ma e kaotia Iesu Kristo nakoiu. 13  Kam a bon tia n ongo arou ngkoa ngke I kaaina te Aro n Iutaia,+ ao I teimatoa ni kakorakoraai* ni bwainikirina ana ekaretia te Atua, ma n ururua.+ 14  Ao e raka riki arou n te Aro n Iutaia nakoia tabonrorou aika bati n au reeti, bwa e bati riki ingaingan nanou n aia katei au bakatibu.+ 15  Ma te Atua are kariaia bwa N na bungiaki ao e weteai rinanon ana akoi ae rianako,+ ngke e nora riaini 16  kaotan Natina rinanou bwa I aonga n tataekina te rongorongo ae raoiroi ibukin Iesu Kristo nakoia aomata aika tiaki Iutaia,+ ao I aki waekoa n nako ni kakaaea buokau iroun te aomata,* 17  ao I aki naba waerake nako Ierutarem nakoia naake a a kaman riki bwa abotoro imwaiu, ma I nako Arabia, ao imwina I a manga okira Tamateko.+ 18  Tenua te ririki imwina ao I waerake nako Ierutarem+ ni kawara Keba,*+ ao I tiku irouna i nanon 15 te bong. 19  Ma akea riki abotoro aika I noriia ma tii Iakobo+ are tarin te Uea. 20  I tuangingkami i matan te Atua, bwa I bon aki kewe ni kaineti ma baika I korei nakoimi. 21  Imwin anne ao I nako n aonon Turia ao Kirikia.+ 22  Ma I aki kinaaki n ekaretia ni Kristian* ake i Iutaia. 23  A a tii ongongo naba ae kangai: “Teuare bwainikirinira+ ngkoa e a tataekina ngkai te rongorongo ae raoiroi ae taekan te onimaki are e kan urua ngkoa.”+ 24  Mangaia are a a neboa te Atua ibukin arou.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te tai ae buakaka.” Nora Nanon Taeka, “Waaki ae ngkai.”
Ke, “kam waekoa ni kamwawaaki mairoun.”
Kuriiti, “e rangi n riao arou n teimatoa.”
Kuriiti, “iroun te iriko ma te raraa.”
E aranaki naba bwa Betero.
Kuriiti, “ekaretia ake i Iutaia ake i nanoni Kristo.”