Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

I-Ebeto 2:1-22

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A anganaki te maiu ma te Kristo (1-10)

  • E uruakaki te oo are kaokoroia aomata (11-22)

2  Irarikin anne, e anganingkami te maiu te Atua e ngae ngke kam mate ibukin ami kairua ao ami bure,+  ake kam nakonako ngkoa iai n irira te waaki ae ngkai* i aon te aba,+ n ai aron ana iango te tia tautaeka ae mwaaka i aon te nano ae taabangaki n aron te ang,+ ae te nano*+ ae mwamwakuri ngkai i nanoia natin te aki ongeaba.  Eng, bon arora naba anne ngkoa i buakoia ngke ti bane n irira kaibwabwarun rabwatara,+ ni karaoi baike e tangiri te rabwata ma te iango,+ bwa bon rikiara bwa natin te rekenikai ngaira+ n ai aroia aomata tabemwaang.  Ma te Atua are moan te nanoanga,+ ibukin ana tangira ae korakora are e tangirira iai,+  e anganira te maiu ao e katiteuanaira ma te Kristo, e ngae ngke ti mate n ara bure+—n te akoi ae rianako are kam kamaiuaki iai.  Ao e kautiira ao e katekatekaira ma Kristo Iesu i karawa kioina ngkai taan rimwina ngaira.+  Bwa n rokon taiani waaki i aon te aba,* ao te Atua e nang kaota korakoran ana akoi ae rianako rinanon ana atataiaomata* nakoira ngkai taan rimwini Kristo Iesu ngaira.  Ni koauana, kam kamaiuaki n te akoi ae rianako aei rinanon te onimaki,+ ma e aki reke aei mani baike kam karaoi, ma bon ana bwaintangira te Atua.  Eng, e aki reke man taiani mwakuri,+ bwa e kaawa n reke ana anga te aomata ni kamoamoa iai. 10  Bwa bon ana mwakuri* ngaira, ao ibukina bwa taan rimwini Kristo Iesu+ ngaira, ti karikaki ibukini mwakuri aika raraoi,+ ake e a kamani baireia te Atua ibukira bwa ti na nakonako iai. 11  Mangaia ae uringnga bwa kam bungiaki ngkoa bwa aomata aika tiaki I-Iutaia. Ao kam taekinaki irouia ake a “korotobibiaki” ni baia aomata bwa kam “aki korotobibiaki.” 12  N te tai arei, kam aki ataa Kristo ao kam ianena ma te botannaomata ae Iteraera, ao kioina ngkai kam ianena, akea tibwangami n taiani berita n te motintaeka,+ ao kam maeka n te aonnaba n akea ami kantaninga ao n akea ataakin te Atua iroumi.+ 13  Taan rimwini Kristo Iesu ngkami ake kam raroanako ngkoa ma te Atua, ma kam a kaan ngkai rinanon raraan te Kristo. 14  Bwa e karekea te rau nakoira Kristo,+ are teuare katiteuanaia koraki aika uoua+ ao e urua te oo* are i marenaia are e kaokoroia ngkoa.+ 15  Ngke e kareana rabwatana ao e kamauna iai te Tua ae karika te kairiribai, ae kanoana taiani kaetieti ma mooti, bwa e aonga ni karaoiia koraki aika uoua bwa te aomata ae tii temanna ae boou ae katiteuanaaki ma ngaia+ ao e karekea te raoi, 16  ao e kakororaoa raoiakinaia koraki aika uoua aikai ma te Atua, ni botiia n te rabwata ae tii teuana rinanon te kai ni kammaraki,*+ ibukina bwa rinanoni matena ao e kamatea te baere karika te kairiribai.+ 17  Ao e roko n tataekina te rongorongo ae raoiroi ae taekan te raoi nakoimi ngkami ake kam raroanako ngkoa, ao nakoia ake a kaan, 18  ibukina bwa akea tukara ni kaania te Tama rinanon teuaei, ngaira aika koraki aika uoua, n te taamnei ae tii teuana. 19  Mangaia ae ai tiaki ianena ngkami ke iabatera,+ ma ai bon raoia n ababa+ te koraki aika itiaki* ngkami, ao kaaini batan te Atua.+ 20  Ao kam kateaki i aon aan te kateitei ae taekaia abotoro ma burabeti,+ ao Kristo Iesu bon atibun te maninganinga are e aana te kateitei.+ 21  E tabe n rikirake bwa te tembora ae tabu ibukin Iehova*+ te kateitei ae bwanin ae a katomaaki raoi bwaina nako,+ ni katiteuanaaki ma Kristo. 22  Ni katiteuanaakimi ma ngaia, kam a tabe ni kateaki naba bwa te tabo ae e na maekanaki iroun te Atua rinanon taamneina.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te kawai.”
Nora Nanon Taeka, “Taamnei.”
Ke, “n rokon taian tai.” Nora Nanon Taeka, “Waaki ae ngkai.”
Ke, “akoi.”
Ke, “ti riki man Ana mwakuri.”
E taekinaki iai te oo ae mena n te tembora ae tuka rinia aomata ake tiaki I-Iutaia nakon oon te tembora are e kaonotaki nakoia I-Iutaia.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “tabu.”
Nora Buk. A5.