Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Etita 7:1-10

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Etita e kaotaraea Aman (1-6a)

  • E tauraki Aman n te kai are e karaoia (6b-10)

7  Mangaia are e a roko te uea ma Aman+ nakon ana baka n amwarake te Ueannaine are Etita.  E a manga taku riki te uea nakon Etita n te kauoua ni bong n te baka n amwarake ngke e a kabutaki te wain: “Etita ae te Ueannaine, tera am bubutii? Ko na bon anganaki! Ao tera ae ko onnon ibukina? E ngae naba ngkana ko bubutii iteran ueau, ma e na boni karaoaki naba!+  E kaeka Etita are te Ueannaine ni kangai: “Ngkana ngaia bwa e reke akoau iroum ngkoe ae te uea, ao ngkana e kukurei iai te uea, ao I bubutii bwa ko na kamaiuai ao I onnon bwa ko na kamaiuia au aomata.+  Bwa ti kaboonakoaki+ ngai ma au aomata bwa ti na kamaunaaki, ti na tiringaki, ao ni kamateaki.+ Ngke arona bwa ti bon tii kaboonakoaki bwa tooro mwaane ao tooro aine, ao N na boni kainabwabu. Ma e aki riai te rawawata aei, bwa e na bon rotakibuaka naba iai te uea.”  E taku ngkanne te Uea are Aatueruti nakon te Ueannaine are Etita: “Antai te aomata anne, ao e nga te aomata ane aki maaku ni karaoa te aekaki anne?”  E taku Etita: “Te tia kakaaitara ao te tia kairiribai bon Aman ae buakaka aei.” Ao e a maakunrang Aman iroun te uea ao te ueannaine.  E teirake te uea man te baka n amwarake ma unna ae korakora, ao e rinnako n te onnaroka are n te baareti, ma e tei Aman bwa e na bubutii ibukini maiuna* nakon te Ueannaine are Etita, bwa e ataia ae e a motikia te uea bwa e na katuuaaea.  E a oki te uea man te onnaroka are n te baareti nakon te auti are e boo iai te baka n amwarake are e kabutaki iai te wain, ao e a nora Aman n einako ni bwaka nako aon te kaintekateka are e mena iai Etita. Ao e takarua te uea ni kangai: “E na taua naba te ueannaine teuaei i nanon oin au auti?” Ngke a otinako naba ngkekei taeka aikai mai win te uea, ao a a rabuna naba ubun Aman.*  E a taku ngkai Arebona,+ ae temanna i buakoia mataniwi n ana auti te uea: “E a tia naba Aman ni katauraoa te kai ibukini Moretekai,+ are e kamaiua ngkoa te uea+ man te baere e taekinna. E tei i rarikin ana auti Aman ao 50 te mwanokunibai* rietana.” Ngaia are e taku te uea: “Taura iai teuanne.” 10  Mangaia are a taura Aman i aon te kai are e katauraoia ibukini Moretekai, ao e a kerikaaki unin te uea ae korakora.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Katein rimoa aei ae rabunan te ubu e kona n tei ibukin te kamaamaeaki ao tao te motikaki nakon te mate.
Tao 22.3 te miita (73 te buuti). Nora Buk. B14.