Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Etita 6:1-14

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E karineaki Moretekai iroun te uea (1-14)

6  N te tairiki anne ao e a aki reke matun te uea.* Ngaia are e a tuatua bwa e na uotaki te boki are rongorongon taai akekei,+ ao e a warekaki nakon te uea.  Ao e noraki ni mwakoro i nanona taekan te baere e taekinna Moretekai ni kaineti ma Bikitan ao Taretia, ake mataniwi n ana auti te uea aika uoman, aika taan teiakina te mataroa, ake a baireia bwa a na katiaa aron* te Uea are Aatueruti.+  Ao e titiraki ni kangai te uea: “Tera te karineaki ma te kaniwanga ae e a tia n anganaki Moretekai ibukin aei?” Ao a taku ana toro te uea ake a bebeku i matana: “Akea te bwai ae e a tia ni karaoaki nakoina.”  Imwina riki ao e taku te uea: “Antai ane n te katawanang?” E a rinnako ngkai Aman ni katawanangin+ ana auti* te uea are mai tinaniku, bwa e na taetae ma te uea bwa e na tauraki Moretekai i aon te kai are e a tia ni katauraoia ibukina.+  A taku ana toro te uea nakoina: “Bon Aman+ are tei n te katawanang.” Mangaia are e taku te uea: “Karinna.”  Ngke e rin Aman, ao e taku te uea nakoina: “Tera ae riai ni karaoaki ibukin te aomata ae e tangiria te uea n anganna te karineaki?” E taku Aman i nanona: “Antai riki i rarikiu ae e na tangiria te uea n anganna te karineaki?”+  Mangaia are e taku Aman nakon te uea: “Ni kaineti ma te aomata ane e tangiria te uea n anganna te karineaki,  ke a uota te kunnikai n uea+ are e bwabwainna te uea, ao te aoti are totoka i aona te uea ae toka te baunuea i aon atun te aoti anne.  Ao aanga te kunnikai ao te aoti anne nakon temanna ae moan te karineaki i buakoia ana aomata te uea aika tooka, ao a riai ni kunnikaia iai te aomata are e tangiria te uea n anganna te karineaki, ao ni katokaa i aon te aoti n rinanoni maraen te kaawa. A riai n tatakaruaea ae kangai n ririmoana: ‘Aei te bwai ae e na karaoaki ibukin te aomata ae e tangiria te uea n anganna te karineaki.’”+ 10  E aki tabwara te uea ma e a taku naba nakon Aman: “Kawaekoako! Anaa te kunnikai ma te aoti, ao karaoa raoi ane ko taekinna ibukini Moretekai are te I-Iutaia are e tekateka ni mataroan ana oo te uea. Tai katuka te bwai teuana mai buakoni baike ko taekin.” 11  Mangaia are e teirake Aman ao e anaa te kunnikai ma te aoti ao e kunnikaia iai Moretekai,+ ao e katokaa i aon te aoti n rinanoni maraen te kaawa ao e tatakaruaea ae kangai n ririmoana: “Aei te bwai ae e na karaoaki ibukin te aomata ae e tangiria te uea n anganna te karineaki!” 12  Imwin anne ao e oki Moretekai nakoni mataroan ana oo te uea, ma e kawaekoaa Aman n okira ana auti ma te tang ma atuna ae rabunaki. 13  Ngke e karakini bwaai ni kabane ake a riki nakoina Aman nakoni buuna are Tireti+ ao nakoia raoraona ni kabane, ao a taku nakoina ana rorobuaka aika wanawana ma buuna are Tireti: “Ngkana boni kanoaia I-Iutaia* Moretekai, ao ko a bwaka naba i matana, ao ko na aki tokanikai i aona. Ko na boni bwaka i matana.” 14  Ngke a bon tabe n taetae ma teuaei, ao a a roko naba mataniwi n ana auti te uea ao ni waekoa ni kairaanako Aman nakon te baka n amwarake are e karaoia Etita.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “e birinako matun te uea.”
Ebera, “kaaki baia i aon.”
Ke, “baareti.”
Ebera, “man aia kariki I-Iutaia.”