Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Etita 5:1-14

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Kaotin Etita i matan te uea (1-8)

  • Unin Aman ao kamoamoana (9-14)

5  N te katenua ni bong+ ao e a karin ana kamwarai Etita ake kunnikaina n uea ao e tei ni katawanangin ana auti te uea are mai nanona, ni kaitaraa ana auti* te uea, ngke e tekateka te uea i aon ana kaintokanuea n ana auti ni kaitaraa te tabo n rin.  Ao te uea ngke e nora naba ngkekei te Ueannaine are Etita n tei n te katawanang, ao e reke akoan neiei irouna, ao e a arora okona ae te koora+ are i nanoni baina nakon Etita. E keerake ngkanne Etita ao e ringa tabon te oko.  E titiraki te uea nakon neiei ni kangai: “Etita ae te Ueannaine, tera ae riki? Tera am bubutii? E ngae naba ngkana ko bubutii iteran ueau, ma ko na bon anganaki naba!”  E kaeka ni kangai Etita: “Ngkana e kukurei iai te uea, ao e bia roko n te bong aei te uea ma Aman+ nakon te baka n amwarake ae I a tia ni katauraoia ibukina.”  Ngaia are e taku te uea nakoia ana rorobuaka: “Tuanga Aman bwa e na kawaekoaa n nakomai ni kaineti ma ana bubutii Etita.” Mangaia are e nako te uea ma Aman nakon te baka n amwarake are e katauraoia Etita.  Ngke e a boo te moi wain ao e a taku te uea nakon Etita: “Tera am bubutii? Ko na bon anganaki! Ao tera ae ko onnon ibukina? E ngae naba ngkana ko bubutii iteran ueau, ma e na boni karaoaki naba!”+  Ao e kaeka ni kangai Etita: “Aio au bubutii ma au onnon:  Ngkana ngaia bwa e reke akoau iroun te uea ao ngkana e kukurei te uea n anganai au bubutii ao ni karaoa nanon au onnon, ao e bia roko te uea ma Aman nakon te baka n amwarake ae N na karaoia ibukia ningabong, ao N na karaoa ningabong ae e taku te uea.”  N te bong anne ao e a otinako Aman ma te kimwareirei ao kukurein nanona. Ma ngke e nora Moretekai ni mataroan ana oo te uea, ao e noria Aman bwa e aki teirake ma ni maaku i matana, ao e kororake unin Aman irouni Moretekai.+ 10  Ma e taotaona nanona Aman ao e nakon ana auti. Ao e a kanaanako bwa a na weteaki raoraona ao Tireti+ are buuna. 11  E kamoamoaa aron tamaroani kaubwaina Aman, natina mwaane aika mwaiti,+ ao aron te uea ni karikirakea ma ni karietataa riki i aoia tooka ma ana toro te uea.+ 12  E reitia ni kangai Aman: “Irarikin anne, akea te aomata temanna ae kaoaki iroun te Ueannaine are Etita nakon te baka n amwarake are e katauraoia,+ ma bon tii ngai bwa N na raona te uea. I kaoaki naba ningabong bwa N na raona neiei ma te uea.+ 13  Ma I aki rauaki ni baikai ni kabane, ngkai I nonora Moretekai are te I-Iutaia n tekateka ni mataroan ana oo te uea.” 14  Mangaia are e taku Tireti are buuna ma raoraona ni kabane nakoina: “Ko na tua bwa e na kateaki te kai ae 50 te mwanokunibai* rietana. Ao ko na tuanga te uea n te moaningabong bwa e riai n tauraki iai Moretekai.+ Ao ko na nako ma te uea ni kakimwareireiko n te baka n amwarake.” E taraa n raoiroi te iango aei iroun Aman, mangaia are e a tua katean te kai.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “baareti.”
Tao 22.3 te miita (73 te buuti). Nora Buk. B14.