Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Etita 3:1-15

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E karietataaki Aman iroun te uea (1-4)

  • E bairea kamaunaaia I-Iutaia Aman (5-15)

3  Imwin aei ao te Uea are Aatueruti e a karikirakea Aman+ are natin Ammetata are tibun Akaka,+ ao e karietataa teuaei n arona n anganna te nakoa ae rietata riki nakoia tooka ni kabane ake raona.+  Ao a bane ana toro te uea ake ni mataroan ana oo te uea ni katorobubua ni bobaraaki i aontano nakon Aman, bwa anne te bwai ae e tua te uea ibukin teuaei. Ma e rawa Moretekai ni katorobubua ni bobaraaki i aontano.  Mangaia are a taku ana toro te uea ake a mena ni mataroan ana oo te uea, nakoni Moretekai: “E aera ngkai ko kakeaa bongan ana tua te uea?”  A katoabong n tuangnga, ma e aki ongo irouia. Ngaia are a a tuanga Aman bwa e na noria bwa e na teimatoa aroaroni Moretekai aei ke e na aki,+ bwa e a tia n tuangia ae boni ngaia te I-Iutaia.+  Ao ngke e noria Aman bwa e rawa Moretekai ni katorobubua ni bobaraaki i aontano nakoina, ao e a kororake unin Aman.+  Ma e ribaa te iango are e na katiaa aron* tii Moretekai, bwa a a tia naba n tuangnga taekaia ana aomata Moretekai. Mangaia are e a ukoukora kamaunaaia I-Iutaia ni kabane Aman, ake ana aomata Moretekai, ake a mena n aaba ni kabane ake e tautaekan Aatueruti.  N te moan namwakaina are te namwakaina ae Nitian,* n ana ka-12 n ririki+ n tautaeka te Uea are Aatueruti, ao a ukoukora te Bura+ (ae taekan te Kaiwa) i matan Aman bwa a na kakaaea te bong ma te namwakaina, ao e bwakara raoi te ka-12 n namwakaina, ae Ata.*+  E taku ngkanne Aman nakon te Uea are Aatueruti: “Iai te botannaomata teuana ae kauamaeakinako ao a a maenako i buakoia botannaomata+ n aono* ni kabane aika ko tautaekan,+ ae a kaokoro aia tua ma aia tua botannaomata nako, ao a aki ongeaba n ana tua te uea, ao e aki raoiroi ibukin te uea ngkana e katikuia n aroia.  Ngkana e kakukureia te uea te baei, ao ke e koreaki te tua ae a na boni kamaunaaki. N na kabwakaa 10,000 te tarena* n tirewa nakoia mataniwi bwa a na karinna ni nnen ana bwai aika kakawaki te uea.”* 10  Ao te uea e buuta ana mwamwa mai baina ae kanikinaean nakoana+ ao e angan Aman+ are natin Ammetata are tibun Akaka,+ are te tia kairiribai nakoia I-Iutaia. 11  E taku te uea nakon Aman: “Ko anganaki te tirewa ma te botannaomata anne, bwa ko na karaoa nakoia ane ko bon taku.” 12  Ao a weteaki ana tia koroboki te uea+ n te ka-13 ni bong n te moan namwakaina. Ao a korei+ nakoia ana teterabi* te uea bwaai ni kabane ake e tua Aman, ao nakoia kowana ake a tararuai aono,* ma tooka mani botannaomata aika kakaokoro, nakon te aono* teuana ma teuana n oin ana koroboki,* ao te botannaomata teuana ma teuana n oin ana taetae. E koreaki te baei n aran te Uea are Aatueruti ao e kanikinaeaki n ana mwamwa te uea ae kanikinaean nakoana.+ 13  A kanakoaki reeta rinanoia taan uataeka nakon ana aono* ni kabane te uea, ma n tua bwa a na kamaunaaki, a na tiringaki, ao a na kamateaki I-Iutaia ni kabane, ake a ataei ao ake a kara, ataei ao aine n te bong ae tii tebongina, ae 13 iai bongin te ka-12 n namwakaina, ae te namwakaina ae Ata,+ ao a na tauaki aia bwai.+ 14  E na kaotaki katoton te koroboki arei bwa te tua n aono* nako, ao ni katanoataaki nakoia botannaomata ni kabane, bwa a aonga n tauraoi imwain te bong anne. 15  A waekoa n otinako taan uataeka+ i aan ana tua te uea, ao e kateaki te tua anne i Tiutian*+ ae te tabo ae nonoaki.* Ao e a tekateka te uea ma Aman ni moi, ma e a aki rau te kaawa ae Tiutian.*

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “kaaki baia i aon.”
Ke, “aono aika tautaekanaki.”
Teuana te tarena titeboo ma 34.2 te kirokuraem. Nora Buk. B14.
Ke tao, “N na kabwakaa 10,000 te tarena ni nnen ana bwai aika kakawaki te uea ibukia akana karaoa te mwakuri aei.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “aono aika tautaekanaki.”
Ke, “te aono ae tautaekanaki.”
Ke, “tein ana koroboki.”
Ke, “aono aika tautaekanaki.”
Ke, “aono aika tautaekanaki.”
Ke, “Tiutia.”
Ke, “te baareti; te tabo ni kamaiu.”
Ke, “Tiutia.”