Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Etekiera 7:1-27

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E a roko te toki (1-27)

    • Te rekenikai ae okoro (5)

    • Karenakoan te mwane n te kawai (19)

    • E na kamwaraeaki te tembora (22)

7  E a manga roko naba ana taeka Iehova irou, ae kangai:  “Ao ngkoe ae natin te aomata, e kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova nakon te aba ae Iteraera: ‘Te toki! E a roko te toki i aoni maninganingan te aba ake aua.  E a roko ngkai te toki i aomi, ao N na kaota uniu nakoimi, ao N na motiki taekami ni kaineti ma aromi nako, ao ni kaeta taekami ibukin ami mwakuri ni kabane aika riribaaki.  E na aki nanokawaki matau ibukimi, ao N na aki naba nanoangaingkami,+ bwa N na karokoa i aomi mwin nako aromi, ao kam na rotakibuaka ni mwin ami mwakuri aika riribaaki.+ Ao kam na ataia bwa bon Iehova ngai.’+  “E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: ‘Akea bwa e a roko te rekenikai, ae te rekenikai ae okoro.+  E a roko te toki, e na roko te toki, e na teirake* n ekingkami nako. Akea bwa e a roko.  E a roko ami tai* ngkami aika kam maeka n te aba. E a roko te tai, e a kaan te bong anne.+ E a riki te mangaongao, ao tiaki te takarua ni kimwareirei i aon taiani maunga.  “‘E a rangi ni kaan te tai ae N na kabwaroa iai uniu ae korakora i aomi,+ ao N na kaota raoi uniu nakoimi,+ ao N na motiki taekami ni kaineti ma aromi nako, ao ni kaeta taekami ibukin ami mwakuri ni kabane aika riribaaki.  E na aki nanokawaki matau, ao N na aki naba nanoanga.+ N na karokoa i aomi mwin nako aromi, ao kam na rotakibuaka ni mwin ami mwakuri aika riribaaki. Ao kam na ataia bwa bon Iehova ngai, ae I oreingkami.+ 10  “‘Nora te bong anne! Akea bwa e a roko!+ E a roko ami tai,* e a uee te oko, ao e a bwebwerake te kan rarabakau. 11  E a rikirake te iowawa ao n riki bwa okon te buakaka.+ E aki kona kaubwaia, ke boni ngaiia, ke kakannatoia, ni kamaiuia man te katuuaaeaki. 12  E na bon roko te tai, e na bon roko te bong anne. E na aki kimwareirei te tia kabooi bwaai, ao e na aki nanokawaki te tia kaboonakoi bwaai, bwa e a roko te un nakoia aia koraki aika uanao ni kabane.*+ 13  Bwa e na aki okira te baere kaboonakoaki te tia kaboonakoi bwaai, e ngae naba ngkana e reke maiuna, bwa e ekiianako te koraki ae mwaitikurikuri ni kabane te miitara. Akea temanna ae e na oki, ao akea temanna ae e na teimatoa maiuna, ibukin ana bure.* 14  “‘A a tia ni katanga te buu,+ ao a a bane n tauraoi te koraki, ma akea temanna ae nako n te buaka, ibukina bwa I kaaitaraia n uniu te koraki ae mwaitikurikuri ni kabane.+ 15  E mena te kabaang i tinaniku,+ ao te aoraki ae kamamate ma te rongo i nanona. E na mate n te kabaang ane e mena n te tawaana, ao e na kaniia akana mena n te kaawa, te rongo ma te aoraki ae kamamate.+ 16  A na nakon taiani maunga aia koraki ake a reke maiuia ake a reke birinakoia, ao ane e na bwaebwaeti temanna ma temanna ibukin ana bure, n ai aroia taobe ake n taiani mwarua.+ 17  Ane a na nimamate baia ni kabane, ao a na timtimraki bubuaniwaeia ni kabane n te ran.*+ 18  A karina te raerobwa* i aoia,+ ao a taonaki* n te rurubenebene. A na bane ni kamaamaeaki aomata nako, ao a na bane ni mara* atu nako.+ 19  “‘A na karenakoi aia tirewa i nanoni kawai, ao a na riki aia koora bwa baika a riribai. E aki kona aia tirewa ke aia koora ni kamaiuia ni bongin unin Iehova ae korakora.+ A* na aki rauaki ao e na aki naba on birotoia, bwa e a riki bwa te bwai* ni kabwakabwaka ae karekea aia bure. 20  A kamoamoa n tamaroan aia bwai ni katamaroa, ao a karaoi iai* aia bwai aika riribaaki aika katotongani bwaai, aika aia bouannanti aika kamwara.+ Anne bukina ae N na karaoia bwa te bwai ae a na riribaia. 21  N na anga* nako nanoni baia ianena bwa te bwai ni kuribwai, ao nakoia akana buakaka n te aonnaba bwa konaia ni buaka, ao a na kamwaraea. 22  “‘N na katannakoa matau mairouia,+ ao a na kamwaraea au tabo ae raba,* ao a na rin iai taani kamwarua ma ni kamwaraea.+ 23  “‘Karaoa te taurekereke,*+ bwa e a on te aba n te motikitaeka ae memea n te raraa,+ ao e a on te kaawa n te iowawa.+ 24  N na karokoa ae te kabanea ni buakaka mai buakoia natannaomata,+ ao ane a na bon taui aia auti,+ ao N na karokoa n tokina nanorietaia akana korakora, ao a na kamwaraeaki aia tabo aika tabu.+ 25  Ngkana e a roko marakia ae korakora, ao ane a na ukera te raoi, ma akea ae e na reke.+ 26  E na inenei n roko te kabuanibwai teuana imwin teuana, ao te rongorongo teuana imwin teuana, ao a na ukera te miitara aomata mairoun te burabeti,+ ma e na mauna te tua* mairoun te ibonga,* ao te taeka n reirei* mairouia unimwaane.+ 27  E na nako n tanginiwenei te uea,+ ao e na kunnikaiaki te mataniwi n te bwarannano,* ao a na rurubenebene baia kaain te aba ibukin te maakunrang. N na karaoa nakoia ae kaineti ma aroia, ao N na motiki taekaia n aron are a motikitaeka iai. Ao a na bon ataia bwa bon Iehova ngai.’”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “uti.”
Ke tao, “te bau.”
Ke tao, “te bau.”
Ae taekan ae a na aki kabwaia akana kabooaba ke akana kaboonakoi abaia, kioina ngkai e na roko te kamaunanakoaki i aoia ni kabane.
Ke tao, “n aia bure.”
Ae taekan te mim, ibukin namakinan te maaku.
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “rabunaki.”
Ae taekan ae a na bane n imanaki atuia n tain te tanginiwenei.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ae taekan aia tirewa ma aia koora.
Ae taekan aia bwai aika karaoaki man te koora ao te tirewa.
Ae taekan aia tirewa ma aia koora ake a kabonganaaki ibukini karaoani bouannanti.
N taraana ao e kaineti aei ma te tabo are mai kabi, n ana tabo ae tabu Iehova.
Ae taekan taian taurekereke n taenikai.
Ke, “kaetieti.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “te reirei ni kairiri.”
Ke, “kamaroaa.”