Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Etekiera 6:1-14

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A ekakinako maungan Iteraera (1-14)

    • A na kamaamaeaki bouannanti aika kamwara (4-6)

    • “Kam na ataia bwa bon Iehova ngai” (7)

6  E a manga roko naba ana taeka Iehova irou, ae kangai:  “Natin te aomata, kamwataua taraani maungan Iteraera, ao taetae ni burabeti n ekiianako.  Ko riai ni kangai, ‘Ngkami aika maungan Iteraera, ongora n ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova nakoni maunga, nakon tabuki, nakoni karaanga, ao nakoni mwarua: “Noria! N na karokoa te kabaang iroumi, ao N na kamaunai ami tabo aika rietata.  A na kabwakaaki ami baonikarea, a na uruaki ami baonikarea ibukini baika boiarara,+ ao N na kabwakaia ami aomata aika kamateaki, i mataia ami bouannanti aika kamwara.*+  N na tewenakoi rabwataia tibun Iteraera ake a mate, nako mataia aia bouannanti aika kamwara, ao N na kamaenakoi riimi i rarikin nako ami baonikarea ni kabutaa.+  A na uruakaki kaawa, ao a na bwaka+ ao ni wene n uruaki taabo aika rietata n taabo nako ake kam maeka iai.+ A na kabwakaaki ami baonikarea ao a na kamaeinikunaki, a na mauna ami bouannanti aika kamwara, a na uruakaki ami baonikarea ibukini baika boiarara, ao a na kamaunaaki ami mwakuri nako.  Ao a na bwaka i buakomi akana kamateaki,+ ao kam na ataia bwa bon Iehova ngai.+  “‘“Ma N na katikuia taian nikira, bwa iai tabeman i buakomi aika a na reke birinakoia man te kabaang i buakoia natannaomata, ngkana kam a kamaenakoaki ni kabutai aaba akekei.+  Ao te koraki ake a reke birinakoia, a na uringai i buakoia natannaomata ake a kairakinako irouia bwa taenikai.+ A na ataia ae e uruaki nanou ibukin nanoia aika aki kakaonimaki* aika tannako mairou,+ ao ibukini mataia aika kaibwabwaru* n ririmwin aia bouannanti aika kamwara.+ A na maamaa ao n ribai bwaai ni kabane aika bubuaka ao aika riribaaki ake a karaoi.+ 10  A na ataia bwa bon Iehova ngai, ao tiaki n ae e na akea uaan au taeka ni kakamaaku are N na karokoa te kabuanibwai aei i aoia.”’+ 11  “E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: ‘Uboi baimi* ao kabukibukii waemi, ao bwaebwaeti ibukini baika bubuaka ni kabane, ao baika riribaaki aika karaoaki irouia tibun Iteraera, bwa a na bwaka n te kabaang, n te rongo, ao n te aoraki ae kamamate.+ 12  E na mate n te aoraki ae kamamate ane e raroanako, ao e na bwaka n te kabaang ane e uakaan, ao ane e reke birinakona mani baikai ma n tiku bwa te nikira, e na mate n te rongo, ao N na kaota raoi uniu nakoia.+ 13  Ao kam na ataia bwa bon Iehova ngai,+ ngkana a a wene aia koraki aika kamateaki i buakoia aia bouannanti aika kamwara, i rarikin aia baonikarea ni kabutaa,+ i aon tabuki nako aika rietata, i aon taubukini maunga ni kabane, i aan nako kaai aika manguroro, ao i aani mwaangan nako kaai aika bubura, ike a kakaraoi iai aia karea aika boiarara* n raoiakinia aia bouannanti ni kabane aika kamwara.+ 14  Ao N na arora baiu n ekiianako ao ni kamaroaea te aba, ao a na kamaroaa riki aia tabo ni maeka ni kabane nakon te rereua are i rarikin Riberaa. Ao a na ataia bwa bon Iehova ngai.’”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Te taeka n Ebera aei tao e irekereke ma te taeka ibukin “te nakotaari,” ao e kabonganaaki bwa te taeka ni kabuakaka.
Ke, “nanoia aika wewene ni bure.”
Ke, “wewene ni bure.”
Kaotan te nanokawaki.
Ke, “kareani baika boiarara.”