Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Etekiera 48:1-35

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Tibwaan te aba (1-29)

  •  Mataroan oon te kaawa ake 12(30-35)

    • Te kaawa ae arana “E Mena Iai Iehova” (35)

48  “Aikai arani baronga ni moa mai tabona mai meang: E moa tibwan Tan+ mani kawain Ereton nako Reboamata*+ ao nako Ataenan, n rirarikin tian Tamateko nako meang i rarikin Amata,+ ao e moa man te tia are mai mainiku nakon are mai maeao.  E iaontia tibwan Atera+ ma tian Tan, man te tia are mai mainiku nakon te tia are mai maeao.  E iaontia tibwan Nabetari+ ma tian Atera, man te tia are mai mainiku nakon te tia are mai maeao.  E iaontia tibwani Manate+ ma tian Nabetari, man te tia are mai mainiku nakon te tia are mai maeao.  E iaontia tibwan Eberaim ma tiani Manate,+ man te tia are mai mainiku nakon te tia are mai maeao.  E iaontia tibwan Reuben ma tian Eberaim,+ man te tia are mai mainiku nakon te tia are mai maeao.  E iaontia tibwan Iuta ma tian Reuben,+ man te tia are mai mainiku nakon te tia are mai maeao.  I aon tian Iuta are man te tia are mai mainiku nakon te tia are mai maeao, ao kam na kaokoroa iai te aba ibukini kabonganaana ae okoro ae raababana e riai n 25,000 te mwanokunibai,*+ ao ni boraoi ma abwakin tibwaia baronga ake tabeua, are man te tia are mai mainiku nakon te tia are mai maeao. E na mena te tabo ae tabu i nukana.  “E riai n 25,000 te mwanokunibai abwakin te angabwai ae ko na kaokoroa ibukin Iehova, ao 10,000 raababana. 10  E na riki aei bwa te angabwai ae tabu ibukia ibonga.*+ E riai n 25,000 te mwanokunibai n te itera are mai meang, 10,000 n te itera are mai maeao, 10,000 n te itera are mai mainiku, ao 25,000 n te itera are mai maiaki. E na mena ana tabo ae tabu Iehova i nukana. 11  E na riki bwa tibwaia ibonga aika katabuaki* aika tibun Tatoka,+ ake a kakaraoi mwiokoaia irou, ao a aki rairakinako ngke a rairakinako tibun Iteraera ma tibun Rewi.+ 12  E na iai tibwaia man te aba are kaokoroaki bwa te bwai ae moan te tabu, i aon tiaia tibun Rewi. 13  “I rarikin raoi aia aono ibonga, ao e na iai tibwaia tibun Rewi ae 25,000 te mwanokunibai abwakina, ao 10,000 raababana. (Abwakina ni kabane bon 25,000 ao 10,000 raababana.) 14  A aki riai ni kaboonakoa, ke ni kaibibitia ke ni kamwainga mwakoron te aba ae te kabanea n tamaroa aei, bwa bon te bwai ae tabu nakon Iehova. 15  “Nikiran te tabo ae 5,000 te mwanokunibai raababana i rarikin te tia are 25,000 te mwanokunibai, e na riki bwa te tabo ae kakabonganaaki n te kaawa+ ibukin taian auti ao tawaana. E na mena te kaawa i nukana.+ 16  Aikai bairean te kaawa: Te tia are mai meang bon 4,500 te mwanokunibai, te tia are mai maiaki bon 4,500, te tia are mai mainiku bon 4,500, ao te tia are mai maeao bon 4,500. 17  Te tawaana are n te kaawa bon 250 te mwanokunibai nako meang, 250 nako maiaki, 250 nako mainiku, ao 250 nako maeao. 18  “E na boraoi abwakin nikiran te tibwa ma te angabwai ae tabu,+ ae 10,000 te mwanokunibai nako mainiku, ao 10,000 nako maeao. E na boraoi ma te angabwai ae tabu, ao a na reke kanaia taani beku ibukin te kaawa man uaana. 19  A na ribanaia taani beku ibukin te kaawa man aia baronga ni kabane tibun Iteraera.+ 20  “E boraoi abwakin ao raababan te angabwai ae 25,000 te mwanokunibai ni kabutaa. Kam riai ni kaokoroa bwa te angabwai ae tabu n raonaki ma tibwangan te kaawa. 21  “A na riki bwa ana bwai te mataniwi nikiran taabo akana n iteran te angabwai ae tabu ao n iteran tibwangan te kaawa ni kauaitera.+ E na mena i rarikin taian tia ake 25,000 te mwanokunibai nako mainikun ao maeaon te angabwai. E na boraoi ma taian tibwa akana toma akanne, ao e na riki bwa tibwan te mataniwi. E na mena i nukana te angabwai ae tabu ao te tabo ae tabu are n te tembora. 22  “E na mena tibwangaia tibun Rewi ao tibwangan te kaawa i marenan tibwan te mataniwi. E na mena ana aono te mataniwi i marenan tian Iuta+ ao tiani Beniamin. 23  “Ibukia ngkanne baronga ake nikirana, tibwani Beniamin boni man te tia are mai mainiku nakon te tia are mai maeao.+ 24  E iaontia tibwan Timeon ma tiani Beniamin,+ man te tia are mai mainiku nakon te tia are mai maeao. 25  E iaontia tibwan Itakara+ ma tian Timeon, man te tia are mai mainiku nakon te tia are mai maeao. 26  E iaontia tibwan Teburun ma tian Itakara,+ man te tia are mai mainiku nakon te tia are mai maeao.+ 27  E iaontia tibwani Kata ma tian Teburun,+ man te tia are mai mainiku nakon te tia are mai maeao. 28  Ao te tia are mai maiaki are i rarikin tiani Kata, e na moa mai Tama+ nakon ranin Meribatakateti,+ nakon te Mwarua,*+ ao nakon Taari ae Abwabwaki.* 29  “Aio te aba ae kam riai n tibwatibwaia bwa tibwangaia aia baronga tibun Iteraera,+ ao aikai aika a na riki bwa tibwaia,”+ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova. 30  “Aikai kawai n otinako n te kaawa: Te itera are mai meang bon 4,500 te mwanokunibai baireana.+ 31  A na ingoanaki mataroan oon te kaawa ni kaineti ma aia baronga tibun Iteraera. Mani mataroan te oo are mai meang aika tenua, ao iai teuana mataroan te oo ibukin Reuben, teuana mataroan te oo ibukin Iuta, ao teuana mataroan te oo ibukin Rewi. 32  Abwakin te itera are mai mainiku bon 4,500 te mwanokunibai, ao iai tenua mataroan te oo: teuana mataroan te oo ibukin Ioteba, teuana mataroan te oo ibukini Beniamin, ao teuana mataroan te oo ibukin Tan. 33  Bairean te itera are mai maiaki bon 4,500 te mwanokunibai ma mataroan te oo aika tenua: teuana mataroan te oo ibukin Timeon, teuana mataroan te oo ibukin Itakara, ao teuana mataroan te oo ibukin Teburun. 34  Abwakin te itera are mai maeao bon 4,500 te mwanokunibai ma mataroan te oo aika tenua: teuana mataroan te oo ibukini Kata, teuana mataroan te oo ibukin Atera, ao teuana mataroan te oo ibukin Nabetari. 35  “Ao tokin tiana bon 18,000 te mwanokunibai. Ao e na riki aran te kaawa man te bong anne bwa E Mena Iai Iehova.”*+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te kawai n rin i Amata.”
E kaineti aei nakon te mwanokunibai ae abwabwaki. Nora Buk. B14.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “kaokoroaki ibukin te Atua.”
Ae taekan te Mwarua are i Aikubita.
Ae taekan te Meriteranian.
Iehovatiamma.