Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Etekiera 42:1-20

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Taabo n amwarake (1-14)

  • A baireaki iteran te tembora ake aua (15-20)

42  E kairai ngkanne nakon te katawanang are mai tinaniku nako meang.+ Ao e kairai nakon te kateitei are te tabo n amwarake, are i rarikin te marena,+ i meangin te kateitei* are toma ma ngaia.+  Abwakina n te kawai n rin mai meang bon 100 te mwanokunibai,* ao 50 te mwanokunibai raababana.  E mena i marenan te katawanang are mai nanona, ae 20 te mwanokunibai raababana,+ ma kawain te katawanang are mai tinaniku. A kaaitara kawai n nakonako ake iai, ao bon te boratentao ni waerake.  I moan taabo n amwarake* ao iai te kawai n nakonako mai nanona,+ ae 10 te mwanokunibai raababana ao 100 te mwanokunibai abwakina,* ao a kaitaraa meang kawai n rin nako iai.  A reme riki taabo n amwarake ake mai eta nakon ake mai nano ao ake mai nuka, ibukina bwa a raababa riki kawai n nakonako ake iai.  A boratentao ni waerake, ma akea bouaia n aroni bouan nako taiani katawanang. Anne bukina ae a reme riki bwiana ake mai eta nakon ake mai nano ao ake mai nuka.  Bon 50 te mwanokunibai abwakin te oo ae te atibu are mai tinaniku are i rarikin taabo n amwarake ni kaitaraa tinanikun te katawanang, are kaaitarai taabo n amwarake riki ake tabeua.  Bwa abwakin taabo n amwarake ake a kaitaraa te katawanang are mai tinaniku bon 50 te mwanokunibai, ma ake a kaitaraa te tabo ae tabu bon 100 te mwanokunibai.  Iai te kawai n rin mai mainiku nakon taabo n amwarake, ae tiki man te katawanang are mai tinaniku nakon taabo aikai. 10  Iai naba taabo n amwarake i akun* te oo ae te atibu are mai mainiku, i rarikin te marena ao te kateitei.+ 11  Iai te kawai n nakonako i moaia n aron are mena n taabo n amwarake ake mai meang.+ Bon titeboo abwakia ao raababaia, ao titeboo kawai n otinako ake iai ma teia. Kawai n rin iai 12  bon ai aroni kawai n rin n taabo n amwarake ake mai maiaki. Iai te kawai n rin i moan te kawai n nakonako, imwain te oo ae te atibu are i rarikina mai mainiku, ike e kona n rin iai te aomata.+ 13  E taku ngkanne nakoiu: “Taabo n amwarake ake mai meang ao taabo n amwarake ake mai maiaki ake i rarikin te marena,+ bon taabo n amwarake aika tabu ike a kaakang iai karea aika moan te tabu ibonga* ake a kaania Iehova.+ Ikanne are a kaaki iai karea aika moan te tabu, ae te karea ae te amwarake,* te karea ni kabwarabure, ao te karea ni kabooa mwin te bure, ibukina bwa e tabu te tabo anne.+ 14  Ngkana a rin ibonga, a aki riai n otinako man te tabo ae tabu nakon te katawanang are mai tinaniku, ngkana a aki buutii moa kunnikaia ake a beku iai,+ bwa a tabu baikai. A na kunnikainia ni kunnikai ake tabeua bwa a aonga ni kawari taabo ake a kariaiakaki iai aomata.” 15  Ngke e a tia ni bairea aonon te tembora are mai nanona,* ao e kairai n otinako rinanoni mataroan te oo are kaitaraa mainiku,+ ao e bairea te tabo arei ni kabutaa. 16  E bairea te itera are mai mainiku n te kaibwabwaa* ae te kai ni baire. Ni kaineti ma te kaibwabwaa ae te kai ni baire, bon 500 te kaibwabwaa abwakin te itera teuana nakon te itera are teuana. 17  E bairea te itera are mai meang, ao ni kaineti ma te kaibwabwaa ae te kai ni baire, bon 500 te kaibwabwaa abwakina. 18  E bairea te itera are mai maiaki, ao ni kaineti ma te kaibwabwaa ae te kai ni baire, bon 500 te kaibwabwaa abwakina. 19  E mwananga ni katobibi nakon te itera are mai maeao, ao e baireia n te kaibwabwaa ae te kai ni baire ao bon 500 te kaibwabwaa abwakina. 20  E bairei iterana ake aua. Iai te oo ae otabwaninia+ ae 500 te kaibwabwaa abwakina ao 500 te kaibwabwaa raababana,+ bwa e na kaokoroa te tabo ae tabu ma ae e aki tabu.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae taekan te kateitei are i maeao.
E kaineti aei nakon te mwanokunibai ae abwabwaki. Nora Buk. B14.
Ke, “taian ruu.”
Ni kaineti ma te Greek Septuagint, “100 te mwanokunibai abwakina.” Ma e kangai te taetae n Ebera: “Te kawai ae teuana te mwanokunibai.” Nora Buk. B14.
Ebera, “n raababan.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “te karea ae te koraa.” Nora Nanon Taeka.
Ebera, “te auti are mai nanona.”