Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Etekiera 35:1-15

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te taetae ni burabeti n ekinako maungan Teira (1-15)

35  E a manga roko naba ana taeka Iehova irou, ae kangai:  “Natin te aomata, kamwataua taraan te aono ae maungaunga i Teira,+ ao taetae ni burabeti n ekianako.+  Kangai nakoina, ‘E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: “Akea bwa I a ekikonako, ngkoe ae te aono ae maungaunga i Teira, ao N na arora baiu n ekikonako ao ni karaoiko bwa te aba ae aki kona ni maekanaki ma ni kamaroaeaki.+  N na karikii am kaawa bwa kaawa aika uruaki, ao ko na riki bwa te aba ae aki kona ni maekanaki ma ni kamaroaeaki,+ ao ko na ataia bwa bon Iehova ngai.  Bwa ko kaotiota te kairiribai ae aki totoki,+ ao ko anga tibun Iteraera nakon te kabaang n tain rikin te kabuanibwai nakoia, are n taini kabaneani katuuaaeaia.”’+  “‘Mangaia ae ngkai bon iai ngai,’ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, ‘ao N na katauraoiko imwain te katuturaraa, ao e na kaeko te katuturaraa.+ Kioina ngkai ko ribaa te raraa ao ane e na kaeko te katuturaraa.+  N na karaoa te aono ae maungaunga i Teira bwa te tabo ae aki kona ni maekanaki ma ni kamaroaeaki,+ ao N na kamaunaia mai iai akana rinanona ao akana oki rikaaki.  N na kaoni maungana irouia aomata aika kamateaki, ao a na bwaka akana kamateaki n te kabaang i aon nako am tabuki, ao i nanon nako am mwarua, ao i nanon am karaanga ni kabane.  N na karaoiko bwa te tabo ae kamaroaa n aki toki, a na aki maekanaki am kaawa nako,+ ao ko na ataia bwa bon Iehova ngai.’ 10  “Ibukina bwa ko kangai, ‘A na riki natannaomata aika uoua aikai ma aaba aika uoua aikai bwa au bwai, ao ti na bwaini ni kauoua,’+ e ngae ngke e boni mena Iehova ikanne, 11  ‘mangaia ae ngkai bon iai ngai,’ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, ‘ao N na karaoa nakoim te bwai teuana ni kaineti ma te aeka n un ao n tauaninne are ko kaotiotia n am riribai nakoia,+ ao N na kaotai i buakoia ngkana I motika taekam. 12  Ko na ataia ngkanne bwa I bon ongo ngai ae Iehova, bwaai ni kabane aika kamatauninga ake ko taekin n ekinako maungan Iteraera ngke ko kangai, “A a kamaroaeaki ao ti a anganaki ngaiia bwa ti na kabwautiia.”* 13  Ao ko taetae ni kainikatonga n ekainako ao ko kabatiai am taeka n ekainako,+ ao I bane n ongo.’ 14  “E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: ‘E na kimwareirei te aonnaba ni kabutaa ngkana I karaoiko bwa te tabo ae aki kona ni maekanaki ma ni kamaroaeaki. 15  N arom ngke ko kimwareirei ngke e kamaroaeaki tibwangaia tibun Iteraera, ao anne naba ae N na karaoia nakoim.+ Ko na riki bwa te tabo ae kamaroaeaki ae uruaki, ngkoe ae te aono ae maungaunga i Teira, eng, Etom ni kabutaa,+ ao a na ataia bwa bon Iehova ngai.’”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “bwa kanara.”