Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Etekiera 25:1-17

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te taetae ni burabeti n ekaanako Ammon (1-7)

  • Te taetae ni burabeti n ekaanako Moaba (8-11)

  • Te taetae ni burabeti n ekaanako Etom (12-14)

  • Te taetae ni burabeti n ekaanako Biritia (15-17)

25  E a manga roko naba ana taeka Iehova irou, ae kangai:  “Natin te aomata, kamwataua taraaia tibun Ammon+ ao taetae ni burabeti n ekiianako.+  Ko riai ni kangai ni kaineti ma tibun Ammon, ‘Ongora n ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova. E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: “Ibukina bwa ko kangai ‘Auee!’ n ekaanako au tabo ae tabu ngke e kamwaraeaki, ao n ekaanako te aba ae Iteraera ngke e kamaroaeaki, ao n ekiianako tibun Iuta ngke a kairakinako bwa taenikai,  ai ngaia ae I a anga ngkoe nakoia kaaini Mainiku bwa aia bwai. Ane a na katei aia kaembwa* i nanom ao ni katei aia umwanrianna i buakom. A na kang am uaa, ao a na moi n rannimamman am man.  N na karaoa Rabaa+ bwa te tawaana ibukia kamero, ao abaia tibun Ammon bwa te tabo ni motirawa ibukin te nanai ni man, ao ko na ataia bwa bon Iehova ngai.”’”  “Bwa e kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: ‘Ibukina bwa ko uboi baim+ ao ni kabukibukii waem, ao ko* kimwareirei ibukin te aba ae Iteraera ma te kakaniko ae korakora,+  ai ngaia ae N na arora baiu n ekikonako n anga ngkoe nakoia natannaomata bwa te bwai ni kuribwaiaki. N na koreikonako mai buakoia botannaomata, ao ni kamaunako mai buakon aaba.+ N na kamaunako, ao ko na ataia bwa bon Iehova ngai.’  “E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: ‘Ibukina bwa a kangai Moaba+ ao Teira,+ “Noria! Titeboo tibun Iuta ma natannaomata ni kabane,”  N na kaotaraea iterani* Moaba ake i rarikini kaawa ake a mena n tiana, are tamaroan* abana, ae Betaietimota, Baarameon, ni karokoa Kiriataim.+ 10  N na anga n ikotaki ma tibun Ammon bwa aia bwai kaaini Mainiku+ bwa a aonga n aki manga uringaki tibun Ammon i buakoia natannaomata.+ 11  Ao N na karokoa te motikitaeka i Moaba,+ ao a na ataia bwa bon Iehova ngai.’ 12  “E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, ‘E a tia Etom ni karaoa te irantanga ni karekekai n ekiianako tibun Iuta, ao ni karekea n te bure ae korakora, n arona ni karokoa te irantanga ni karekekai i aoia,+ 13  mangaia ae e kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: “N na arora naba baiu n ekaanako Etom ao ni koreianako mai iai aomata ao te nanai ni man, ao N na kamaroaea.+ A na bwaka n te kabaang mai Teman ni karokoa Tetan.+ 14  ‘N na karokoa te karekekai i aon Etom ni baia au aomata aika tibun Iteraera.+ A na karokoa uniu ao marakin nanou i aon Etom, bwa a aonga n nora au karekekai,’+ bon ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova.”’ 15  “E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova, ‘Ibukin aia kairiribai I-Biritia ae aki totoki, a a tia ni karaoa ae riao n ukoukora rokon te karekekai ao te kamaunanakoaki.+ 16  Mangaia ae e kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova: “Akea bwa I a arora baiu n ekiianako I-Biritia,+ ao N na koreianako taiani Keritaite+ ao ni kamaunaia nikiraia kaaina ake a mena i mataniwin te aba.+ 17  N na karaoi nakoia mwakuri ni karekekai aika korakora ma tuuaa aika korakora, ao a na ataia bwa bon Iehova ngai ngkana I karokoa au karekekai i aoia.”’”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “kaembwa aika ooaki.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “rabeen.”
Ke, “katamaroaan.”