Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Etekiera 19:1-14

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te anene ae kananokawaki ibukia mataniwin Iteraera (1-14)

19  “Ko riai n anenea te anene ae kananokawaki* ni kaineti ma aia mataniwi nako tibun Iteraera,  ao kangai,‘Aekakira tinam? Te raian aine i buakoia raian. E wene i buakoia raian aika ataei aika korakora ao e kaikawaiia bunna.   E kaikawaa temanna i buakoia bunna, ao e a riki bwa te raian ae ataei ae korakora.+ E a rabakau aron raebitiani konana,Ao e kaakang aomata naba.   A ongo taekana natannaomata ao a kamwanea n aia mwarua,Ao a karini matau i bwairina ao a uotia nakon te aba ae Aikubita.+   E tataninga tinana ao n tokina e a ataia bwa e a aki oki natina. Mangaia are e a manga anaa riki bunna temanna ao e kanakoa bwa te raian ae ataei ae korakora.   E a manga ririaki naba i buakoia raian ao e a manga riki naba bwa te raian ae ataei ae korakora. E a rabakau aron raebitiani konana, ao e kaakang aomata naba.+   E kakaaea konana ribuakon aia taua aika nonoaki ao e urui aia kaawa,N te aro are e a on te aba ae kamaroaeaki ni karongoaani bekorarana.+   A roko n ekianako natannaomata man aono ake i rarikina ao a kaaki aia karaun i aona,Ao e a mwane n aia mwarua.   A katikia ma taiani matau ake a karini i bwairina, ao a karinna ni nneia maan, ao a uotia nakon ueani Baburon. A kainna ikekei, bwa e aonga n aki manga ongo te aba bwanaana riaoni maungan Iteraera. 10  Tinam kaanga ai aron te kai ae te kureebe+ i nanon raraam,* ae unikaki i rarikin te ran. E karikiuaa ao e rangi ni mwaiti mwaangana ibukin te ran ae bati. 11  E karikii mwaanga* aika mamatoa, aika tau n riki bwa okoia taan tautaeka. E a rikirake ma n rangi n abwabwaki riki i buakoni kaai ake tabeua,Ao e otara ibukin abwakina ao ibukini mwaitini baana. 12  Ma e taekaki wakaan neiei n te un ae korakora,+ ao e kabwakaaki i aontano, Ao e karaia uaana te angimainiku. A a kounako mwaangana aika mamatoa ao a a rai,+ ao a a bue n te ai.+ 13  E a unikaki ngkai n te rereua,N te aba ae akea te ran iai ae mwautakataka.+ 14  E rakanako te ai mani mwaangana* ao e kabueki bwebwena ma uaana,Ao ai akea te mwaanga ae matoa ae tiku, ai akea te oko n uea ibukin te tautaeka.+ “‘Anne bon te anene ae kananokawaki, ao e na riki bwa te anene ae kananokawaki.’”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “anene n tanginiwenei.”
Ke tao, “kaanga ai aron te kai ae te kureebe n am nne ni kureebe.”
Ke, “oko.”
Ke, “okona.”