Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Etekiera 10:1-22

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E anaaki te ai mai marenani wira (1-8)

  • Kabwarabwaraani kerubim ao wira (9-17)

  • E kitana te tembora mimitongin te Atua (18-22)

10  Ngke I mataku, ao I nora i etan te bao are i etan atuia kerubim,* te bae kaanga te atibu ae te tabeiro,* ae kaoti i etaia, ao taraana kaanga ai aron te kaintokanuea.+  Ao e taku te Atua nakon teuare kunnikainna n te rinen:+ “Rinnako i marenani wira aika minomino,+ i aaia kerubim, ao kaoni baim ni kauaai ni mwaakaro n ai+ akana i marenaia kerubim, ao karenakoi riaon te kaawa.”+ Mangaia are e rinnako ngke I mataku.  A tei kerubim i angaatain te tembora ngke e rin teuarei, ao e on te katawanang are mai nanona n te nang.  Ao e waerake mimitongin Iehova+ mairouia kerubim nakoni mataroani kawain te tembora, ao e a tabe n on te tembora n te nang,+ ao e a onrake te katawanang n ootani mimitongin Iehova.  Ao e kona n ongo te aba man te katawanang are mai tinaniku, karongoaani baia ni kiba kerubim, ae ai aroni karongoaan te Atua ae Moan te Mwaaka ngkana e taetae.+  Ao e tua nakon teuare kunnikainna n te rinen ni kangai: “Anaa te ai mai marenani wira aika minomino, mai marenaia kerubim,” ao e rin teuarei ao e tei i rarikin te wira.  Ao e arora baina temanna i buakoia kerubim nakon te ai are i marenaia kerubim.+ E anaa teutana ao e kaaki i bain teuare kunnikainna n te rinen ni kauaai,+ are e a anaia ngkai ao e otinako.  Taraaia kerubim aikai, iai baia aika kaanga bain te aomata, i aani baia ni kiba.+  Ngke I mataku, ao I nori wira aika aua i rarikia kerubim, kaka teuana te wira i rarikia kerubim n tatabemania nako, ao taraani wira aikai a raneanea n ai aron te atibu ae te kerutorito.*+ 10  Ni kaineti ngkanne ma taraaia, titeboo taraaia ni kaaua, kaanga ai aron ae te wira teuana e bangaki i nanon te wira teuana. 11  Ngkana a mwaing, ao a kona ni buti nakon itera ake aua n aki raraibwakee, ibukina bwa a nanako n te tabo are e kaitaraa atuia kerubim,* n aki raraibwakee. 12  Ao rabwataia ni kabane, nukaia, baia, baia ni kiba, ao taiani wira ake aia wira ngaiia ni kaaman, a on ni maata ni kabutaa.+ 13  Ni kaineti ngkanne ma taiani wira, I ongo te bwanaa ae takarua nakoia ni kangai, “Wira aika Minomino!” 14  Kaka* aua ubuia. Ubuia are te moan bon ubun te kerubim, ubuia are te kauoua bon ubun te mwaane,* te katenua bon ubun te raian, ao te kaaua bon ubun te ikare.+ 15  Ao a mwemwerake kerubim aikai—boni baike a maiu* ake I noriia naba i rarikin te karaanga are Keebara+ 16  ao ngkana a mwaing kerubim, a mwaing naba wira aikai ma ngaiia, ao ngkana a tabekirake baia ni kiba kerubim ni karietatai i etan te aba, ao a aki raraibwakee wira ke ni mwaing mai rarikia.+ 17  Ngkana a tei n aki kakammwakuri ao a tei naba n aki kakammwakuri baikai, ao ngkana a mwemwerake ao a mwemwerake naba baikai ma ngaiia, bwa te taamnei are mwamwakuri i aoni baika maiu e mena naba ni wira aikai. 18  E a kitana ngkanne aoni mataroani kawain te tembora mimitongin Iehova,+ ao e a tei n aki kakammwakuri i aoia kerubim.+ 19  A tabekirake ngkai baia ni kiba kerubim ao a a mwemwerake mai aontano, ngke I mataku. A mena naba i rarikia taiani wira ngke a nako. A toki n te kawai n rin are ni mataroan oon ana tembora Iehova mai mainiku, ao e mena mimitongin Atuan Iteraera i etaia.+ 20  Boni baika maiu* baikai ake I nori i aan ana kaintokanuea Atuan Iteraera, i rarikin te karaanga are Keebara,+ mangaia are I a ataia bwa boni kerubim. 21  A bane n toa ma ubuia aika kaka aua, kaka aai baia ni kiba, ao a mena i aani baia ni kiba baika kaanga taraani bain te aomata.+ 22  Ao taraan ubuia bon ai aron ubu ake I nori n te karaanga are Keebara.+ A mwamwananga ni kaineta mooa n tatabemania nako.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka, “Atibu aika rangi ni kakawaki.”
Nora Nanon Taeka, “Atibu aika rangi ni kakawaki.”
Ebera, “te atu.”
Ae taekaia kerubim n tatabemania nako.
Ke, “te aomata.”
Ebera, “bon te baere maiu.”
Ebera, “Aio bon te baere maiu.”