Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ebera 5:1-14

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E rietata riki Iesu i aoia naake ibonga aika rietata (1-10)

    • N aroni Merekitereka (6, 10)

    • E reiakina te ongeaba ni marakina (8)

    • E mwiokoaki ibukin te kamaiuaki n aki toki (9)

  • Te kauring nakoia ake a aki ikawai (11-14)

5  Bwa te ibonga* ae rietata are e rineaki mai buakoia aomata, e mwiokoaki bwa e na beku ibukia aomata ni kaineti ma aia taromauri nakon te Atua,+ bwa e aonga n anga bwaai n tituaraoi ma karea ibukini buure.+  E kona n nanoangaiia aika ronnano aika karaoa ae kairua,* kioina ngkai e mamaara naba,  ao ibukin anne e riai n angakarea ibukin oin ana bure n aron ae e karaoia naba ibukin aia bure aomata.+  E aki karekea te nakoa ae rine aei te aomata i bon irouna, ma e karekea tii ngkana e rineaki iroun te Atua, n aron naba Aaron.+  Ao ai aron naba Kristo, bwa e aki kamimitongnga i bon irouna+ n riki bwa te ibonga ae rietata,* ma e kamimitongaki iroun Teuare kangai nakoina: “Bon natiu ngkoe, ao n te bong aei I a riki bwa tamam.”+  N aron naba are e taekinna n te tabo teuana ni kangai, “Bon te ibonga ngkoe n aki toki n aroni Merekitereka.”+  Ngke e mena Kristo i aon te aba,* ao e kakorakoraa n tataro ni bubutii ma te korakai ao te tang,+ nakon Teuare kona ni kamaiua man te mate, ao e ongoraeaki ana tataro ibukini maakakin te Atua irouna.  E ngae ngke bon te nati ngaia, ma e reireinna te ongeaba mani baike e maraki iai.+  Ao ngke e a tia ni kakororaoaki raoi arona+ ao e a mwiokoaki bwa te kawai ibukin te kamaiu ae akea tokina ibukia aomata nako ake a ongeaba irouna,+ 10  ibukina bwa e rineaki iroun te Atua bwa te ibonga ae rietata n aroni Merekitereka.+ 11  A bati baika ti kan taekin ibukina, ma e kangaanga kabwarabwaraaia ibukina bwa kam waeremwe n ota. 12  Bwa e ngae ngke kam riai n tia n riki bwa taan angareirei n te tai aei, ma kam a manga kainnanoa temanna bwa e na reireiningkami ni moan rongorongo+ ake mairoun te Atua, ao kam a manga okiri aromi ni kainnanoa te rannimamma, ao tiaki te amwarake ae matoatoa. 13  Bwa ane e teimatoa n amwarake n te rannimamma, ao e aki ataa ana taeka ae raoiroi te Atua, bwa bon te teei ngaia.+ 14  Ma te amwarake ae matoatoa boni kanaia aomata aika ikawai, ake te koraki ake a kakabongana aia atatai ao a kataneiaaki iai bwa a na ataa ae eti ao ae kairua.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ke, “a tibanako.”
Nora Nanon Taeka, “Ibonga ae rietata.”
Kuriiti, “Ni boong ake e mena iai n rabwatana n aomata.”