Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ebera 4:1-16

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Karuanikain te aki ibuokanibwai n ana motirawa te Atua (1-10)

  • E kaungaaki te ibuokanibwai n ana motirawa te Atua (11-13)

    • E maiu ana taeka te Atua (12)

  • Iesu bon te ibonga ae rietata ae kakannato (14-16)

4  Mangaia ae kioina ngkai iai te berita ibukia ana aomata te Atua bwa a na ibuokanibwai n ana motirawa, ao ti na taratara raoi* bwa e kaawa temanna i buakomi n atongaki bwa e aki tau ibukin anne.+  Bwa e a tia naba n taekinaki te rongorongo ae raoiroi nakoira,+ n aroia ara bakatibu, ma a aki kakabwaiaaki ngaiia n te taeka are a ongo, ibukina bwa a aki katiteuanaaki n te onimaki ma te koraki ake a ongo.  Bwa ti na ibuokanibwai n te motirawa ngaira aika ti kakaonimaki, n aron are e taekinna ni kangai: “Mangaia ae I taetae n tuea ni marakin nanou ni kangai, ‘A na aki ibuokanibwai n au motirawa.’”+ E taekina anne e ngae ngke e a kaman tia ana mwakuri mani moan rikin te botannaomata.+  Bwa e taekina ae kangai ni kibun te Koroboki ae Tabu ni kaineti ma te kaitiua ni bong: “Ao e motirawa te Atua n te kaitiua ni bong man ana mwakuri ni kabane,”+  ao e a manga taku: “A na aki ibuokanibwai n au motirawa.”+  Ma kioina ngkai iai tabeman aika a na ibuokanibwai iai ao a aki ibuokanibwai te koraki ake e moan taekinaki nakoia te rongorongo ae raoiroi ibukin aia aki ongeaba,+  imwin te tai ae maan, ao e a manga kaonota te bong teuana ngke e kabongana te taeka ae “Te Bong Aei,” n ana areru Tawita n aron are taekinaki i eta ni kangai, “Ngkana kam ongo ni bwanaana n te bong aei, ao tai kamatoatoai nanomi.”+  Bwa ngke arona bwa e kairiia Iotua+ nakon te tabo ni motirawa, e na aki manga taekina te bong teuana te Atua imwina riki.  Mangaia ae e teimatoa n iai te motirawa ae ai aron te bongi n taabati ibukia ana aomata te Atua.+ 10  Bwa e motirawa naba man oin ana mwakuri, te aomata are ibuokanibwai n ana motirawa te Atua, n aron te Atua ngke e motirawa man ana mwakuri.+ 11  Mangaia ae ti bia kekeiaki mwaaka bwa ti aonga n ibuokanibwai n te motirawa anne, bwa e aonga n aki bwaka temanna ao ni katotonga aron te aki ongeaba arei.+ 12  Bwa e maiu ana taeka te Atua ao e mwaaka+ ao e kakang riki nakoni kabaang aika uaitera wia,+ ao e ewaewa ni kaota kaokoron taraan te aomata* ma are i nanona,* ao taian toma n ri ma kanoaia, ao e kona n atai baike e iangoi te nano ma baike e kantaningai. 13  Ao akea te karikibwai teuana ae aki oti i matana,+ ma a bane n aki karabaaki bwaai ao a tangaina ma n otara i matan teuare ti riai n anganna taekan arora.+ 14  Mangaia ae ngkai iai ara ibonga ae rietata* ae kakannato, ae e a tia n nako karawa ae Iesu ae Natin te Atua,+ ao ti bia teimatoa ni kaotiota onimakinana iroura.+ 15  Bwa ara ibonga ae rietata bon tiaki teuae aki kona n nanoangaira ni mamaarara,+ ma bon teuae e a tia ni kataaki ni bwaai ni kabane n ai arora, ma e aki bure.+ 16  Ngaia ae ti bia kaania te kaintokanuea are reke iai te akoi ae rianako, ao n tataro nakon te Atua ma te aki maaku,+ bwa ti aonga n nanoangaaki ao ni karekea te akoi ae rianako ibukini buokara n te tai are ti kainnanoia iai.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Kuriiti, “ti na mamaaku.”
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka, “Taamnei.”
Nora Nanon Taeka, “Ibonga ae rietata.”