Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Ebera 3:1-19

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kakannato riki Iesu nakoni Mote (1-6)

    • E katei bwaai nako te Atua (4)

  • Te kauring ibukin akean te onimaki (7-19)

    • “Ngkana kam ongo ni bwanaana n te bong aei” (7, 15)

3  Mangaia ae taari aika kam itiaki,* aika kam ibuokanibwai n te weteaki* mai karawa,+ iangoa te abotoro* ao te ibonga ae rietata* are ti kaota tauani bukina ae—Iesu.+  E kakaonimaki nakon Teuare mwiokoia,+ n aron naba Mote ni kakaonimaki i nanon ana auti* te Atua.+  Bwa e noraki bwa e riai ni karineaki riki teuaei*+ nakoni Mote, kioina ngkai e mwaiti riki karinean teuare katea te auti nakoni karinean te auti.  E koaua bwa a kateaki auti nako iroun te aomata, ma ane e katei bwaai ni kabane bon te Atua.  E kakaonimaki Mote n ana mwakuri n tabonibai n ana auti Teuarei, ao e a riki anne bwa te bwai ni kaotioti* ibukini baike a na taekinaki rimwi riki,  ma e kakaonimaki Kristo ae te nati,+ n tararuaa ana auti te Atua. Boni ngaira ana auti Teuarei,+ ngkana ti boni kateimatoaira n aki mamaaku n taetae ma n taua ara kantaninga ae ti kamoamoa iai ni karokoa te toki.  Mangaia are e kangai te taamnei ae raoiroi,+ “Ngkana kam ongo ni bwanaana n te bong aei,  ao tai kamatoatoai nanomi n aron naba are n te tai are a kaunai iai ami bakatibu, n te bong are a karaoa iai aia kakatai n te rereua+  ike a kataai iai, e ngae ngke a nori au mwakuri i nanon 40 te ririki.+ 10  Anne bukina ae e maraki iai nanou iroun te roro aei ao I taku: ‘A aki toki n rairakinako nanoia mairou, ao a tuai man atai kawaiu.’ 11  Mangaia ae I taetae n tuea ni marakin nanou ni kangai: ‘A na aki ibuokanibwai n au motirawa.’”+ 12  Kam na tarataraingkami taari, bwa e kaawa temanna iroumi ni karekea te nano ae buakaka ae aki onimaki ae reke mani kitanan te Atua ae maiu.+ 13  Ma kam na teimatoa n ikaungaunga i marenami ni katoabong ngkai e tuai ni bane “te Bong aei,”+ bwa e kaawa temanna iroumi ni kamatoatoaaki nanona ni mwaakan te bure ae mwamwanaa te aba. 14  Bwa ti bon riki bwa taan ibuokanibwai ma te Kristo, tii ngkana ti taua arora are n te moantai ae te aki nanokokoraki ao ti teimatoa iai ni karokoa te toki.+ 15  Bwa e taekinaki ae kangai, “Ngkana kam ongo ni bwanaana n te bong aei, ao tai kamatoatoai nanomi n aron naba are n te tai are a kaunna iai ami bakatibu.”+ 16  Bwa antai ake a ongo ma a boni kauna naba te Atua? Tiaki bon aomata ni kabane ake a otinako mai Aikubita irouni Mote?+ 17  Ao antai are e maraki nanon te Atua irouia i nanon 40 te ririki?+ Tiaki te koraki ake a bure, ake a mate n te rereua?+ 18  Ao antai are e taetae n tuea nakoia bwa a na aki ibuokanibwai n ana motirawa? Tiaki bon nakoia te koraki ake a aki ongeaba? 19  Mangaia ae ti noria bwa a aki kona n ibuokanibwai iai ibukina bwa akea aia onimaki.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “tabu.”
Ke, “te kakao.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka, “Ibonga ae rietata.”
Ae taekan ana ekaretia te Atua.
Ae taekan Iesu.
Ke, “te bwai ni kakoaua.”