Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ebera 13:1-25

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Taeka ni kaungaunga ao taeka ni kamauri (1-25)

    • Tai mwaninga n akoiia iruwa (2)

    • Ke e karineaki te tekateka ni mare (4)

    • Ongeaba irouia akana kairiri (7, 17)

    • Aanga te karea ni karaoiroi (15, 16)

13  Kam na kateimatoa ami itangitangiri n tari.+  Tai mwaninga taekan akoaia iruwa,+ bwa iai ake a a tia n akoiia anera iai n akea ataakina irouia.+  Kam na iaiangoiia ake a karabuutinaki*+ n aron ae kaanga kam karabuutinaki ma ngaiia,+ ao akana bwainikirinaki, ngkai kam bon teimatoa naba ni maiu i aon te aba.*  Ke e karineaki te tekateka ni mare irouia aomata ni kabane, ao e na aki kamwaraeaki te reitaki n te mare,+ bwa e na motiki taekaia taani wene ni bure* ao taani wene ni kimoa te Atua.+  Kam na maiuakina te aro ae akea te bakimwane iai,+ ngkai a rau nanomi n ami bwai akana iroumi.+ Bwa e kangai ngkoa te Atua: “N na bon aki kaakiko ao N na bon aki kitaniko.”+  Ai ngaia ae ti rangi n ninikoria ao ti kangai: “Te tia buokai Iehova,* N na aki maaku. Tera ae e kona ni karaoia te aomata nakoiu?”+  Kam na uringia akana kairiri i buakomi,+ ake a taekina ana taeka te Atua nakoimi, ao ngkai kam iaiangoi uaan aroaroia aika raraoi, ao katotonga aia onimaki.+  Aron Iesu Kristo ngkoananoa, ao ai arona naba n te bong aei, ao n aki toki.  Kam na tai iraraang n reirei aika kakaokoro ao aika raka, bwa e raoiroi riki bwa e na kakorakoraaki te nano n ana akoi ae rianako te Atua, ao tiaki n taian amwarake,* ake a aki kabwaia iai te koraki ake a katabetabeia iai.+ 10  Iai ara baonikarea ae akea kariaiakaia ake a beku ibukin te Atua n te umwanrianna, bwa a na amwarake mai iai.+ 11  Bwa a kakabuekaki i tinanikun te kaembwa, rabwataia maan ake a uotaki raraaia nakon te Ruu ae Moan te Tabu iroun te ibonga ae rietata,* bwa te karea ni kabwarabure.+ 12  Ai ngaia are e kammarakaki naba Iesu i tinanikuni mataroan oon te kaawa+ bwa e aonga ni kaitiakiia aomata n oin raraana.+ 13  Ngaia ae ti na kawaria i tinanikun te kaembwa, n ibuokanibwai ni kamaamaeana are e taotaona nanona iai,+ 14  bwa akea iroura ikai te kaawa ae teimatoa, ma ti ingainga n ukoukora te kaawa are e na roko.+ 15  Ngaia ae ti na teimatoa n anga te karea ni karaoiroi nakon te Atua,+ ae nako mai wira+ aika kaotiota arana i mataia aomata, ao ti na karaoia rinanon Iesu.+ 16  Ao tai mwaninga ni karaoa ae raoiroi ma n tituaraoi ni buokiia aomata tabemwaang n ami bwai,+ bwa e kukurei te Atua n aeka ni karea akanne.+ 17  Kam na ongeaba irouia akana kairiri i buakomi+ ao kam na aantaeka,+ bwa a teimatoa n tantani ni kawakini maiumi* ngkai a na anga taekan aroia iai,+ bwa a aonga ni karaoa aei ma te kimwareirei ao a na aki rawawata, bwa e karuanikai aei nakoimi. 18  Teimatoa n tataro ibukira, bwa ti onimakinna bwa a bon itiaki* mataniwin nanora, ngkai ti kani bwabwaina te koaua* ni bwaai ni kabane.+ 19  Ma I kaumakingkami riki bwa kam na tataro, bwa I aonga ni waekoa riki n okiringkami. 20  Ao te Atua are reke mairouna te rau, are e uotaarake mai buakoia maate te tia kawakintiibu ae kakannato+ ae ara Uea ae Iesu are iai irouna raraan te berita ae akea tokina, 21  e bia kataubobongaingkami ni baika raraoi ni kabane ibukini karaoan nanona, bwa rinanon Iesu Kristo ao e karaoi i nanora baika a na kakukurei i matana, are ana bwai te neboaki n aki totoki. Amen. 22  Ma I kaumakingkami taari, bwa kam na taotaon nanomi n ongora n te taeka ni kaungaunga aei, bwa I korea te reta nakoimi ae uarereke taekana. 23  I tangiringkami bwa kam na ataia ae e a tia ni bwara tarira are Timoteo. Ngkana e waekoa n roko, ao ti na uaia n nakoati n noringkami. 24  Aanga au kamauri nakoia akana kairiri ni kabane i buakomi ao nakoia te koraki aika itiaki* ni kabane. A kamauringkami naake i Itare.+ 25  Ke e mena iroumi ni kabane ana akoi ae rianako te Uea.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Kuriiti, “naake a kabaeaki.”
Ke tao, “n aron ae kaanga kam karawawataaki ma ngaiia.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Buk. A5.
Ae taekan tuua ibukin te amwarake.
Nora Nanon Taeka, “Ibonga ae rietata.”
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Kuriiti, “raoiroi.”
Ke, “ti aki kani babakanikawai.”
Ke, “tabu.”